Bigindicator

Cross-examinations #4: Ultimate Substance

Event  |  Reviews  |  Comments
20130123165142-website-beeld
Ultimate Substance, 2012 © Courtesy of the Artists and Extra City
20130129061843-rockheadflume
© Courtesy of the Artists and Extra City
Cross-examinations #4: Ultimate Substance

Eikelstraat 31
2600 Antwerp
Belgium
January 24th, 2013 - March 3rd, 2013
Opening: January 24th, 2013 7:00 PM - 9:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.extracity.org/en/
NEIGHBORHOOD:  
Antwerp
PHONE:  
+32 (0)3 677 1655
OPEN HOURS:  
Wed - Sun; 13:00 - 18:00
TAGS:  
installation, video-art

DESCRIPTION

Ultimate Substance (2012) is a new video installation in which the artists interweave associative references to archaeology, philosophy, mathematics, and ritual, departing from the hypothesis that the introduction of coinage in the ancient Greek world effected a profound cognitive shift that was key to the emergence of Western philosophic, scientific and dramatic traditions. The video projection is complemented by an installation containing rocks and a model of a Platonic solid, which point to the separation of physical and mental activity that took place in ancient Greece at the dawn of a money-driven economy. As Richard Seaford writes in the catalogue of the project, “with the unprecedented pervasiveness of (coined) money, social power could seem to belong not so much to people as to money. For the first time in history, systematic power could seem to be impersonal […]”. The step into “monetary abstraction” was followed by further “modes of abstract thought,” the author continues, such as “pure arithmetic, pure geometry and the abstract rules of thinking (logic).”

Anja Kirschner and David Panos filmed their new video piece in and around the Numismatic Museum in Athens and in Lavreotiki, a nearby mining district, which provided the silver from which the coins were struck, constituting the material base on which the classical Athenian city-state was founded. In contradistinction to the popular image of the Acropolis, the vast mining galleries propose an inverse image of antiquity. Abandoned in Roman times, the mines were re-opened in the nineteenth century, making Lavrio the first factory town of the modern Greek state. In the 1970s the local mining industry was again dismantled. Today the factory ruins house an educational museum on mining history.

The film's fragmented structure explores how these different temporal strands have become compounded in time, and the impact of this subterranean history on our present understanding of the division between sensual and abstract forms of knowledge and experience. Choreographed movements of labor, geometric proofs, archaeological and contemporary everyday objects are contrasted and compiled in the film via flash-like pictorial quotes, emphatic cuts and concrete sound editing. The work proposes a reflection on economy and the prehistory of industrial labor, oscillating imaginatively between images of Antiquity and present-day, crisis-ridden Greece.

Complete overview of the oeuvre of Kirschner & Panos
Together with Ultimate Substance, the exhibition will include the following video works: Living Truthfully Under Imaginary Circumstances, The Empty Plan, The Last Days of Jack Sheppard, Trail of the Spider and Polly II.

Catalogue
The exhibition will be accompanied by a publication in English, German and Greek, richly illustrated and with texts by Richard Seaford and Anja Kirschner.

Anja Kirschner en David Panos
Anja Kirschner (*1977, Munchen) and David Panos (*1971, Athens) collaborate since 2006. They live and work in London. In 2007 their Trail of the Spider won the LAFVA Award. They were nominated for the Jarman Award in 2009 before winning it in 2011 with Living Truthfully Under Imaginary Circumstances. Recent solo shows include, a.o.: Lights, Tears and Real Abstractions, Artists Space New York (2012), Living Truthfully Under Imaginary Circumstances, Transmission Gallery, Glasgow (2012); The Projecting Stage, castillo/corrales, Paris (2011); The Empty Plan, Staatsgalerie Stuttgart and Kunsthall Oslo (2011); The Last Days of Jack Sheppard, Chisenhale Gallery, London, CCA, Glasgow and Badischer Kunstverein, Karlsruhe (2009). Before Extra City Kunsthal, Ulitmate Substance was presented by the coproducing partners Secession Vienna, Liverpool Biennial and NBK Berlin.

Ultimate Substance is een coproductie between Extra City Kunsthal, n.b.k., CentrePasquArt, Biel/Bienne with the support of Liverpool Biennial, DERMERGON Daskalopoulos Foundation for Art and Culture and Arts Council England.


Ultimate Substance (2012) is een nieuwe video-installatie, gecoproduceerd door Extra City Kunsthal, waarin de kunstenaars aan de hand van referenties naar archeologie, filosofie, wiskunde en rituelen van de hypothese vertrekken dat het invoeren van een monetair systeem in het oude Griekenland een diepgaande cognitieve verschuiving met zich mee bracht die als sleutelmoment geldt voor de opkomst van de Westerse filosofie, wetenschap en de Griekse tragedie. De video wordt vergezeld van een installatie die bestaat uit stenen en een model van een platonisch lichaam. Samen verwijzen de drie elementen naar de scheiding van de fysieke en mentale activiteit die plaatsnam in het oude Griekenland bij de opkomst van de geldeconomie. Zoals Richard Seaford schrijft in de bijbehorende catalogus: “met de ongeziene alomtegenwoordigheid van (geslagen) geld, kon sociale macht niet enkel meer toegeschreven worden aan mensen, maar voornamelijk aan geld. Voor de eerste keer in de geschiedenis kon men systematische macht beschouwen als onpersoonlijk [...]”. De stap naar een ‘monetaire abstractie’ werd gevolgd door nieuwe ‘modi van abstract denken’, zoals pure aritmetica, pure geometrie en de abstracte regels van het (logische) denken.

Anja Kirschner en David Panos draaiden hun nieuwe stuk in en rond het Numismatisch Museum van Athene en Lavreotiki, een nabijgelegen mijn waar men het zilver delfde dat gebruikt werd voor het slaan van de munten die het ontstaan van de stadstaat Athene in de hand werkte. In tegenstelling tot het populaire beeld van de Acropolis, vormen deze mijngangen een omgekeerd beeld van de antieken. Na een eerste keer te zijn verlaten tijdens de Romeinse overheersing, werden ze opnieuw ontdekt in de 19de eeuw, wat Lavrio - hoofdzetel van de gemeente Lavreotiki - de eerste industriestad maakte van het moderne Griekenland. In 1970 werd de mijnindustrie er wederom ontmanteld. Vandaag huist er in de ruïnes van de mijn een educatief museum over mijngeschiedenis.

De gefragmenteerde structuur van de film onderzoekt, aan de hand van abrupte picturale quotes, nadrukkelijke ‘cuts’ en haast tastbare geluidsbewerkingen enerzijds hoe de verschillende elementen een geheel vormen doorheen de tijd, en anderzijds de impact van deze ondergrondse geschiedenis op ons hedendaagse inzicht in de verdeling tussen sensuele en abstracte vormen van kennis en ervaring. De kunstenaars brengen gechoreografeerde bewegingen van arbeid, geometrische bewijzen en archeologische en hedendaagse alledaagse objecten met elkaar in botsing als reflectie op de economie en de voorgeschiedenis van industriële arbeid. Daarbij slingeren ze steeds tussen beelden van het Griekenland uit de Oudheid en het huidige, door crisis bevangen Griekenland.

Compleet overzicht van het oeuvre van Kirschner & Panos
Naast Ultimate Substance zullen ook de video-installaties Living Truthfully Under Imaginary Circumstances (2011), The Empty Plan (2010), The last Days of Jack Sheppard (2009), Trail of the Spider (2008) en Polly II (2006) getoond worden. Dit maakt van deze tentoonstelling een compleet overzicht van het werk van deze kunstenaars.

Catalogus
In samenwerking met Secession (Wenen) werd er rond Ultimate Substance ook een catalogus uitgegeven in het Engels, Duits en Grieks met teksten door Richard Seaford en Anja Kirschner.

Anja Kirschner en David Panos
Anja Kirschner (*1977, Munchen) en David Panos (*1971, Athene) werken sinds 2006 als duo. Ze wonen en werken in Londen. In 2007 won Trail of the Spider de LAFVA Award. Kirschner & Panos werden in 2009 genomineerd voor de Jarman Award alvorens hem in 2011 te winnen met Living Truthfully Under Imaginary Circumstances. Recente solotentoonstellingen waren o.a.: Living Truthfully Under Imaginary Circumstances, Transmission Gallery, Glasgow (2012); The Projecting Stage, castillo/corrales, Paris (2011); The Empty Plan, Staatsgalerie Stuttgart and Kunsthalle Oslo (2011); The Last Days of Jack Sheppard, Chisenhale Gallery, London, CCA, Glasgow and Badischer Kunstverein, Karlsruhe (2009). Voor deze tentoonstelling was Ultimate Substance al te zien bij de coproducerende partners Secession (Wenen), Liverpool Biennial en NBK Berlin.

Ultimate Substance is een coproductie tussen Extra City Kunsthal, n.b.k., CentrePasquArt, Biel/Bienne met de steun van Liverpool Biennial, DERMERGON Daskalopoulos Foundation for Art and Culture en Arts Council England.