Bigindicator

ShanghART Taopu

Venue  |  Exhibitions
PAST EXHIBITIONS & EVENTS
2014
September 12th, 2014 - December 31st, 2014
ShanghART Taopu 2014
Zhang Ding, Shen Fan, Wang Guangyi, Zhu Jia, Pu Jie, Hu Jieming, Huang Kui, Xiang Liqing, Shi Qing, Zhang Qing, Zhou Tiehai, Ding Yi, Shao Yi, Shi Yong, Xu Zhen
ArtSlant has shutdown. The website is currently running in a view-only mode to allow archiving of the content.

The website will be permanently closed shortly, so please retrieve any content you wish to save.