Bigindicator

Times Museum

Venue  |  Exhibitions  |  Reviews
PAST EXHIBITIONS & EVENTS
2013
June 29th, 2013 - August 11th, 2013
One Step Forward, Two Steps Back Us and Institution, Us as Institution
Felice Beato, Wong Hoy Cheong, Cao Chongen, Art Workers Coalition, Xiamen Dada, Tang Dawu, Magicien de la Terre, Khaled Hourani, Duan Jianyu, Chitti Kasemkitvatana, Gulf Labor, Black December Movement, New Art Movement, Ho Tzu Nyen, Pratchaya Phinthong, Redza Piyadasa, VANDY Rattana, Judy Freya Sibayan, Mladen Stilinovic, Anton Vidokle and Pelin Tan, Lee Wen, Wang Xingwei, Huang Yongping, Yu Youhan
January 20th, 2013 - March 17th, 2013
Zizhiqu (Autonomous Regions)
Rigo 23, Guy Ben-Ner, Abraham Cruzvillegas, Cao Fei, Claire Fontaine, Zheng Guogu, Yang Jiechang, Kimsooja, Tiago Mata Machato, Cinthia Marcelle, Xijing Men, Jun Nguyen-Hatsushiba, Ho Tzu Nyen, Sriwhana Spong, Nasan Tur, Richard T. Walker, Lin Yilin
2011
December 30th, 2011 - February 6th, 2012
The Power of Doubt
Hamra Abbas, Adel Abdessemed, Wong Hoy Cheong, Pak Sheung Chuen, Thierry Fontaine, Shaun Gladwell, Tsang Kin-Wah, Dinh Q. Lê, Wangechi Mutu, Dan Perjovschi, Shahzia Sikander, Dimitar Solakov, Nedko Solakov, Sun Xun, Du Zhenjun, Jiang Zhi
September 1st, 2011 - October 30th, 2011
A Museum That is Not
Museum of American Art in Berlin, ChART Contemporary, Liu Ding, Homeshop, Wu Jie, Wilfredo Prieto, Museum of Unknown, Hu Xiangqian, Zhang Xiangxi
July 16th, 2011 - August 28th, 2011
SHIFT——Exhibition on young American artists creating on-site artwork in China
Meghan Gordon, Shana Moulton, Roxana Perez-Mendez, Adam Parker Smith, Bryan Zanisnik
June 5th, 2011 - June 19th, 2011
Bishan Project
Qiu Anxiong, Liu Bingjian, Chen Chengcheng), Chen Feibo, Li GuoYu, Xiao Ma + Cheng Zi (Ma Huimin, Ma Ke, Tang Keyang, Ou Ning, Li Peifeng, Fang Rujin, Liang Shaoji, Dong Wensheng, Zheng Xiaoguang, Wang Yin, Xie Yingjun, Zhu Zheqin, Hu Zhongquan
April 8th, 2011 - April 24th, 2011
March 26th, 2011 - May 4th, 2011
Out of the Box - The Threshold of Video Art in China (1984-1998)
Yang Fudong, Wang Gongxin, Zhu Jia, Wang Jianwei, Geng Jianyi, Zhang Peili, Wang Peng, Chen Shaoxiong, Xu Tan, Zhou Tiehai, Wang Jinsong& Xiaohong, Li Yongbin, Yang Zhenzhong
ArtSlant has shutdown. The website is currently running in a view-only mode to allow archiving of the content.

The website will be permanently closed shortly, so please retrieve any content you wish to save.