Bigindicator

Dangerous Liaisons

Event  |  Reviews  |  Comments
Cartolina_deventer
Invitation
Dangerous Liaisons

Laboratoriumplein - 1
7411 CH Deventer
Netherlands
December 17th, 2009 - January 24th, 2010
Opening: December 17th, 2009 8:30 PM - 10:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.kunstenlab.nl/
COUNTRY:  
Netherlands
EMAIL:  
info@kunstenlab.nl
PHONE:  
0570 -611848
ARTS ORGANIZATION:  
Kunstenlab - Deventer - Nl
TAGS:  
opening, Art, Installations, photography, mixed-media, installation, video-art, conceptual, figurative, sculpture
COST:  
free admition

DESCRIPTION

I would like to invite you to the Opening "Dagerous Liaisons" -

17th December at 20:30 hours in Kunstenlab -Deventer -Nl.


December 12, 2009 to January 24, 2010 in the great hall

The exhibition will open on December 17 at 20.30 hours by teacher and artist Albert Van Der Weide. You're welcome.

The group exhibition of artists do Wilma Kun, Robin Kolleman and Anke Country study their interaction with the environment.

This exhibition highlights the work of both the individual artists but also shows similarities and connections between them. How they protect their own world and leave it to another? Are they looking for a shared identity or give each other security or undermine each other's position?

In the work Anke Land is about time. They draw picture on screen, the portrait masks, or seminal figures in a spatial context. The drawing is on a thin boundary between inside and outside, then and now.

In the work of Wilma Kun is the central concept of identity. It focuses on the elements that the term "personal identity" forms such as sexual identity, physical changes, the race or cultural identity.

Robin Kolleman studies the (border) area of the physical social movement, the area between closed and fragile. Three stages of contact: sight, touch and degradation are central.

More informations:
www.kunstenlab.nl
koen@kunstenlab.nl
phone: 0570 -611848
Kunstenlab - Laboratoriumplein , 1
7411 CH - Deventer Nl.

Nederland

12 december 2009 tot en met 24 januari 2010 in de grote zaal

De tentoonstelling wordt geopend op 17 december om 20.30 uur door docent en kunstenaar Albert Van Der Weide. U bent van harte welkom.

In de groepstentoonstelling doen de kunstenaars Wilma Kun, Robin Kolleman en Anke Land onderzoek naar hun omgang met de omgeving.

Deze tentoonstelling belicht zowel het individuele werk van de kunstenaars maar toont ook overeenkomsten en verbanden tussen hen. In hoeverre beschermen zij hun eigen wereld en laten zij een ander toe? Zijn ze op zoek naar een gezamenlijke identiteit of bieden zij elkaar zekerheid of ondergraven zij elkaars standpunt?
In het werk Anke Land gaat het om tijd. Zij tekent beeld over beeld, maskers over portretten, of rudimentaire figuren in een ruimtelijke context. De overtekening is een dunne scheidingswand tussen binnen en buiten, toen en nu.

In het werk van Wilma Kun staat het begrip identiteit centraal. Zij concentreert zich op de elementen die het begrip 'persoonlijke identiteit' vormen zoals seksuele identiteit, de fysieke veranderingen, het ras of de culturele identiteit.
Robin Kolleman bestudeert het (grens)gebied van het fysieke sociale verkeer; het gebied tussen gesloten en kwetsbaar. Drie stadia van contact: de aanblik, de aanraking en de aantasting staan daarin centraal.

Terug naar Tentoonstellingen

ArtSlant has shutdown. The website is currently running in a view-only mode to allow archiving of the content.

The website will be permanently closed shortly, so please retrieve any content you wish to save.