Bigindicator

An exhibition with an audio script by Sarah Demeuse and Wendy Tronrud, as well as a soundtrack by Mario García Torres in collaboration with Sol Oosel

Event  |  Reviews  |  Comments
20181230185954-m
© Courtesy Mario García Torres
An exhibition with an audio script by Sarah Demeuse and Wendy Tronrud, as well as a soundtrack by Mario García Torres in collaboration with Sol Oosel

Witte de Withstraat 50
3012 BR Rotterdam
NL
January 27th - May 5th
Opening: January 27th 3:00 PM - 6:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.wdw.nl/
EMAIL:  
office@wdw.nl
PHONE:  
+31 (0)10 4110144
OPEN HOURS:  
Tue-Sat 11-6; closed Mon and during installation

DESCRIPTION

“I would prefer not to,” is a famed and much repeated line in Herman Melville’s Bartleby, the Scrievener: A Story of Wall Street (1853). Bartleby is the character of this fiction piece, first published in two-parts and later compiled as a single story. As an office desk worker who had worked in the dead letter office, which administers undeliverable mail, Bartleby sees no way out of the system. Dropping out of a system—for example, the one of the so-called art world—has been a recurring move for many who have little to no expectations of, or common beliefs in, a normative, and especially urban, environment.

An exhibition with an audio script by Sarah Demeuse and Wendy Tronrud, as well as a soundtrack by Mario García Torres in collaboration with Sol Oosel explores various cases of dropping out. In a deserted gallery environment, illustrated through the color scales of dawn, morning, high noon, twilight, and night, two sound pieces are available. On the one hand, an audio-script is accessed through wireless headphones; on the other, a music soundtrack is featured as the exhibition’s lyrical ambience. The exhibition is considered an emotional cartography of dropping out.

Demuese and Tronrud’s script asks what force fields—economic, gender, race, institutional, geographic—determine whether someone is seen as a “real” dropout. How and when do narratives about the dropout evoke romantic or pathological frameworks? What does the dropout become symptomatic of and what can we learn from the “dropout” in terms of our own models of productivity and living?

Garcia Torres, who collaborates with the musician Oosel, has conducted significant artistic research for over a decade on visual artists and musicians who have retreated from the mainstream or left an urban context. For this exhibition, he is invited to focus on artists who have left or who have worked from the margins, especially in the desert.

During the course of this exhibition the artist Andrea Eva Gyore, the dancer Grace Ellen Barkey, and the choreographer Johanna Tengan have been invited to punctuate the exhibitions with live performances. Please consult the calendar for a schedule of these events. A series of public programs will also be held during the exhibition.


“I would prefer not to,” is een beroemde en veel herhaalde regel in Herman Melville's Bartleby, the Scrievener: A Story of Wall Street (1853). Bartleby is het personage in dit fictiestuk, voor het eerst gepubliceerd in twee delen en later gecompileerd als een enkel verhaal. Als medewerker op het postkantoor voor onbestelbare brieven, ziet Bartleby geen uitweg uit het systeem. Uitval uit een systeem, bijvoorbeeld dat van de zogenaamde kunstwereld, is voor veel mensen een terugkerende zet die weinig tot geen verwachtingen heeft van, of gemeenschappelijke opvattingen heeft over, een normatieve, en vooral stedelijke, omgeving.

Een tentoonstelling met een audioscript door Sarah Demeuse en Wendy Tronrud en een soundtrack door Mario García Torres in samenwerking met Sol Oosel, onderzoekt verschillende gevallen van uitval. In een verlaten tentoonstellingsomgeving, geïllustreerd door de kleurschalen van zonsopgang, ochtend, middag, schemering en nacht, zijn twee geluidswerken hoorbaar. Aan de ene kant is een audioscript toegankelijk via een draadloze hoofdtelefoon; aan de andere kant een muzieksoundtrack als lyrische ambiance van de tentoonstelling. De tentoonstelling wordt beschouwd als een emotionele cartografie voor afhaken.

Het script van Demuese en Tronrud vraagt welke krachtvelden - economisch, gender, ras, institutioneel, geografisch - bepalen of iemand wordt gezien als een "echte" drop-out. Hoe en wanneer roepen verhalen over de uittreding romantische of pathologische kaders op? Waarvan wordt de afvaller symptomatisch en wat kunnen we leren van de "uitval" in termen van onze eigen modellen van productiviteit en leven?

Garcia Torres, die samenwerkt met de muzikant Oosel, heeft meer dan een decennium lang significant artistiek onderzoek uitgevoerd naar beeldend kunstenaars en muzikanten die zich hebben teruggetrokken uit de mainstream of een stedelijke context hebben verlaten. Voor deze tentoonstelling wordt hij uitgenodigd om zich te richten op kunstenaars die zijn vertrokken of die vanuit de marge gewerkt hebben, vooral in de woestijn.

In de loop van deze tentoonstelling zijn de kunstenaar Andrea Eva Gyore, de danseres Grace Ellen Barkey en de choreograaf Johanna Tengan uitgenodigd om de tentoonstellingen te onderbreken met live-optredens. Raadpleeg de kalender voor een schema van deze evenementen. Een reeks openbare programma's zal ook tijdens de tentoonstelling plaats vinden.