Bigindicator

Solo Exhibition

Event  |  Reviews  |  Comments
20180525031357-sb
Stephan Balkenhol: Man with bomber jacket, 2018 Wawa Wood 170 X 35 X 30 Cm. © Courtesy of the Artist and Galerie Akinci
Solo Exhibition

Lijnbaansgracht 317
1017 WZ Amsterdam
NL
May 26th, 2018 - July 14th, 2018
Opening: May 26th, 2018 5:00 PM - 7:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.akinci.nl
EMAIL:  
info@akinci.nl
PHONE:  
+31 (0) 20 638 0480
OPEN HOURS:  
Tue-Sat 1-6

DESCRIPTION

Opening: May 26, 5-7 pm

We are pleased to announce that Anna Tilroe, art critic, curator and artistic director of 11 fountains, will talk with Stephan Balkenhol at AKINCI during the opening at 5 pm.

AKINCI presents a new exhibition by Stephan Balkenhol, one of the most authentic and acclaimed sculptors of his genera­tion. Exploring current issues using traditional media, Stephan Balkenhol has created a body of work that reassesses the very foundations of contemporary culture.

With his sculptures, usually carved out of one massive block of wood, Stephan Balkenhol was among the first artists of his gene­ration to reintroduce the figure to contemporary sculpture. With a hammer and chisel, the artist gouges his figures out of the tree trunk. He takes no effort to hide the shavings and traces of the tools visible in the wood with its knots, grain and cracks. Rather this is part of the work - an inheritance that was perhaps passed on by his minimalist teacher Ulrich Rückriem. In most aspects, however, Balkenhol did not follow the Minimalist and Concep­tual trends he was exposed to as a young sculptor. Inspired by the social and political changes of the 80’ s, the artist felt it was necessary to reinvent the figure “to resume an interrupted tra­dition”.

 

Lodged in the temporal and stylistic continuity that extends from ancient Egypt, through medieval polychrome wood statuary to Renaissance portraiture, Stephan Balkenhol’s much sought-after figures are archetypes, aimed directly at the onlooker, sum­moning up ideas about what it is to be human, instead of forcing them into a private mythology or idiosyncratic preference of the artist. In the 1990s Balkenhol added animals and hybrids, and more recently architecture to his artistic vocabulary. His practice also comprises drawings and photographs.

The consistent simplicity of Balkenhol’s sculptures, each fashioned by his own hand, without the aid of assistants and with minimal use of machines, make them all the more relevant in a fragmented and mediatised modern environment. In the mid- 1980s, Balkenhol began taking on commissions for outdoor works. He installed two of his sculptures on London’s River Thames by placing one on a buoy and another near Blackfriars Bridge. There are installations at the entrance of the Hamburg Zoo; at the Städelsches Kunstinstitut in Frankfurt, in Kassel and Leipzig, Germany, at the Forum romanum in Rome, Italy and in Chi­cago and San Francisco, USA. On the 19th of May 2018, a Fortuna’s fountain designed by Stephan Balkenhol will be reveiled in Sneek (Friesland), The Netherlands, as part of the project 11 fountains. The art critic, curator and artistic director of this project, Anna Tilroe, will be present at AKINCI during the opening of our exhibition to engage in conversation with the artist.

Stephan Balkenhol (1957, Fritzlar, Germany) attended the Hochschule für Bildende Künste in Hamburg from 1976 - 82, with tutors including Ulrich Rückriem, Nam June Paik and Sigmar Polke. He has exhibited widely in galleries and museums around the globe, e.g. major solo exhibitions at Centro de Arte Contemporáneo, Malaga, Spain (2018), ‘30 years Stephan Balkenhol’, Deweer Gallery Brussels (2017), the Moscow Museum of Modern Art (2016), Austrian Landesgalerie Linz (2014-2015), Kunst­museum Ravensburg (2014), Musée de Grenoble (2010-2011), Deichtorhallen Hamburg (2008-2009), Staatliche Kunsthalle Baden/Baden (2006), the National Museum of Art, Osaka/Tokyo (2005), Sprengel Museum, Hannover (2003), Fries Museum Leeuwarden (2001), Von der Heydt-Museum, Wuppertal (1998), and the Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington D.C. (1995). He has made a number of sculptures for the public space throughout Europe; e.g. Germany, Italy, France and the Netherlands and in the USA. Balkenhol was awarded the French Order of Arts and Letters (2014). Stephan Balkenhol’s works are in many museum collections, including the Hirschhorn Museum and Sculpture Garden in Washington, the Tate Gallery in London, the Museum für Moderne Kunst in Frankfurt, the National Gallery in Berlin and The Museum of Modern Art in The Hague.

Stephan Balkenhol’s Fountain of Fortuna, part of the project ‘11 fountains’ in the context of Leeuwarden as Cultural Capital 2018, will be unveiled on May 18, 2018, in Sneek, Friesland, The Netherlands.


 Opening: 26 Mei, 5-7 pm

We zijn verheugd aan te kondigen dat Anna Tilroe, kunstcriticus, curator en artistiek directeur van 11 fountains, tijdens de opening om 17.00 uur met Stephan Balkenhol zal spreken.

AKINCI presenteert een nieuwe tentoonstelling van Stephan Balkenhol, een van de meest authentieke en gepre­zen beeldhouwers van zijn generatie. Door zijn consequente zoektocht naar actuele vormen in traditionele media, heeft Stephan Balkenhol een oeuvre gecreëerd dat de fundamen­ten van de hedendaagse kunst opnieuw heeft gelegd.

Met zijn sculpturen, meestal gesneden uit een massief blok hout, was Stephan Balkenhol een van de eerste kunstenaars van zijn generatie om de figuur opnieuw in te voeren in de he­dendaagse beeldhouwkunst. Met een hamer en beitel gutst de kunstenaar zijn figuren uit de boomstam. Hij verbergt de sporen van zijn gereedschappen niet: ze blijven zichtbaar in het hout, inclusief noesten, kwasten en scheuren. Dit is deel van het werk - een erfenis die misschien werd doorgegeven door Balkenhol’s minimalistische leraar Ulrich Rückriem. In veel opzichten volgde Balkenhol echter niet de Minimalisti­sche en Conceptuele trends waaraan hij als jonge beeldhou­wer was blootgesteld. Geïnspireerd door de sociale en poli­tieke veranderingen van de jaren ‘80, vond de kunstenaar het noodzakelijk om het figuratieve opnieuw uit te vinden “om een onderbroken traditie te hervatten”.

 

De veelgevraagde figuren van Stephan Balkenhol, die stilistich en temporeel gezien in het verlengde liggen van kunst uit het oude Egypte, middeleeuwse polychrome houtbewerkingen en renaissanceportretten, zijn archetypen, direct gericht op de toeschou­wer. Ze roepen ideeën op over wat het is om mens te zijn, in plaats van een privémythologie of idiosyncratische voorkeur van de kunstenaar op te dringen. In de jaren 1990 voegde Balkenhol dieren en hybriden toe aan zijn artistieke vocabulaire, en meer recentelijk architectuur. Zijn praktijk omvat ook tekeningen en foto’s.

De consistente eenvoud van Balkenhols sculpturen, elk gevormd door zijn eigen hand, zonder hulp van assistenten en met mini­maal gebruik van machines, maakt ze des te relevanter in een gefragmenteerde en gemediatiseerde omgeving. Halverwege de jaren tachtig begon Balkenhol opdrachten voor de openbare ruimte aan te nemen. Hij installeerde twee van zijn sculpturen op de rivier de Theems in Londen door er een op een boei en een andere bij Blackfriars Bridge te plaatsen. Er zijn installaties bij de ingang van de dierentuin in Hamburg; in het Städelsches Kunstinstitut in Frankfurt, in Kassel en Leipzig, Duitsland, op het Forum romanum in Rome, Italië en in Chicago en San Francisco, Verenigde Staten. Op 19 mei 2018 wordt een fontein van Fortuna - ontworpen door Stephan Balkenhol - onthuld in Sneek (Friesland), als onderdeel van het project 11 fountains. De kunstcriticus, curator en artistiek directeur van dit project, Anna Tilroe, zal tijdens de opening van onze tentoonstelling aanwezig zijn bij AKINCI om het gesprek met de kunstenaar aan te gaan.

Stephan Balkenhol (1957, Fritzlar, Duitsland) studeerde van 1976 - 82 aan de Hochschule für Bildende Künste in Hamburg, als leerling van Ulrich Rückriem, Nam June Paik en Sigmar Polke. Hij heeft veel geëxposeerd in galeries en musea over de hele we­reld, met grote solo tentoonstellingen o.a. in Centro de Arte Contemporáneo, Malaga, Spanje (2018), ‘30 jaar Stephan Balkenhol ‘, Deweer Gallery Brussels (2017), het Moscow Museum of Modern Art (2016), Oostenrijkse Landesgalerie Linz (2014- 2015), Kunstmuseum Ravensburg (2014), Musée de Grenoble (2010-2011), Deichtorhallen Hamburg (2008-2009), Staatliche Kunst­halle Baden / Baden (2006), het Nationaal Kunstmuseum, Osaka / Tokyo (2005), Sprengel Museum , Hannover (2003), Fries Museum Leeuwarden (2001), Von der Heydt-Museum, Wuppertal (1998), en het Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Wa­shington DC (1995). Hij heeft een groot aantal sculpturen gemaakt voor de openbare ruimte in Europa en de Verenigde Staten. Balkenhol werd benoemd in de Franse Orde van Kunsten en Letteren (2014). De werken van Stephan Balkenhol bevinden zich in vele museumcollecties, waaronder het Hirschhorn Museum en Sculpture Garden in Washington, de Tate Gallery in Londen, het Museum für Moderne Kunst in Frankfurt, de National Gallery in Berlijn en het Museum voor Moderne Kunst in Den Haag.

Stephan Balkenhol’s fontein van Fortuna, onderdeel van het project ‘11 fountains’ in het kader van Leeuwarden als Culturele Hoofdstad 2018, wordt onthuld op 18 mei 2018 in Sneek, Friesland.

ArtSlant has shutdown. The website is currently running in a view-only mode to allow archiving of the content.

The website will be permanently closed shortly, so please retrieve any content you wish to save.