Bigindicator

Companion

Event  |  Reviews  |  Comments
20180402172826-inge-meijer-linden-tree-photo-by-g
© Courtesy of the Artist and Galerie Akinci
Companion

Lijnbaansgracht 317
1017 WZ Amsterdam
NL
April 14th, 2018 - May 19th, 2018
Opening: April 14th, 2018 5:00 PM - 7:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.akinci.nl
EMAIL:  
info@akinci.nl
PHONE:  
+31 (0) 20 638 0480
OPEN HOURS:  
Tue-Sat 1-6

DESCRIPTION

Companion is Inge Meijer’s (Beverwijk, 1986) first solo exhibition at AKINCI reviewing the work she created while she was studying at the Rijksakademie. Inge Meijer’s films and installations received a great deal of attention and were highly acclaimed at the Open Studios in 2016 and 2017. The works show that she is able to convert complex phenomena into clear, iconic images. The desire to provide access to Inge Meijer’s world forms the recurring theme of this exhibition being held at AKINCI.

Inge Meijer’s films transport the viewer to a familiar environment that still manages to feel strange. At the core is the uneasy relationship between humankind and its surroundings. An environment that lives and breathes but which humankind continuously tries to bend to its will. Ostensibly, Meijer aims at the ‘little’ things and the daily actions with which we express our concerns, our dreams and yearnings, and cherish our illusions. Using a certain amount of self-mockery, she examines humankind, which is continuously arranging, cultivating and shaping its habitat.

In the double projection entitled Beautiful Isle of Somewhere, we see the ‘cathedrals of modernity’, luxury cruise ships that have grown into small cities. Slowly and with great curiosity, Meijer reveals the ‘oceanic longing’, people’s yearning to reach beyond the horizon within the safety of their own cabin. The film opens with a beautiful text, written as a supplement to it by the philosopher, R.B.J. Welten. In the film Maple Tree, a maple travels through the landscape as a character in a scene; a recognisable and yet at the same time absurd concept.

The film If you go down in the Woods Today takes place in a forest, where someone is walking along with a bear. It is all about an unusual relationship between a person and an animal. As a spectator, once you notice the animal in question is a bear, you become aware of how relationships really are. What unfurls is simultaneously both moving and unpleasant. Inge Meijer calls it A god complex. Who rules over who?

In the exhibition as a whole, a ‘style’ emerges in which plausible fiction or implausible facts are depicted: a down-to-earth look at astonishing things or an astonished look at simple things. Inge Meijer places her viewer at a distance, which in her case has an alienating effect. She creates the illusion that we can view everything, yet although we see things as they are, we are wrong-footed by the combination of the individual elements. This bestows an almost ab­surd character upon the films, allowing them at the same time to be affectionate.

In addition to films, there are also photos and objects, such as the inverted palm shades of Oceanic Feeling, which Meijer made during her first year at the Rijksakademie. With their slow vertical movements in space, they appear to perform an elegant dance and form a link to the images of luxury and decadence in Beautiful Isle of Somewhere.

In the Still Life installation, that will not be at AKINCI but in GarageRotterdam from the 20th of April, you can see documentation material from the Stedelijk Museum’s 1945 - 1983 plant collection, including all of the relocations the plants underwent during those years. Meijer is fascinated by the love of the plant grower, H.J. van der Ham and his implicit role in the design of the exhibitions. Research plays a major role in the work of Inge Meijer, who carries her subjects along for a long time, allowing her to gradually find a way of translating her vision into images.

Inge Meijer studied Fine Art at ArtEZ University of the Arts in Arnhem. In 2012, she won the Hendrik Valk Award with her graduation film at ArtEZ University of the Arts and completed her residency at the Rijksakademie in Amsterdam in 2017.

 


Companion is Inge Meijer’s (Beverwijk, 1986) eerste solo tentoonstelling bij AKINCI die een overzicht biedt van werk dat tijdens haar studie aan de Rijksakademie is ontstaan. Inge Meijer’s films en installaties kregen veel lof en aandacht tijdens de Open Studio’s in 2016 en 2017. De werken laten zien dat zij complexe verschijnselen om weet te zetten in heldere, iconische beelden. De wens om de toegang tot Inge Meijer’s wereld te ontsluiten vormt de rode draad in deze tentoonstelling bij AKINCI.

In de films van Inge Meijer kijkt de toeschouwer naar een vertrouwde omgeving die toch vreemd aanvoelt. De ongemakkelijke verhouding van de mens tot zijn omgeving staat centraal. Een omgeving die leeft en ademt maar die de mens continu naar zijn hand probeert te zetten. Meijer richt zich ogenschijnlijk op de ‘kleine’ dingen en de dagelijkse handelingen waarmee we onze zorgen uiten, onze dromen, verlangens en illusies koesteren. Met enige zelfspot kijkt ze naar de mens die onophoudelijk schikt, verzorgt en inricht.

In de dubbele projectie Beautiful Isle of Somewhere zien we de ‘kathedralen van de moderniteit’, luxe cruiseschepen die zijn uitgegroeid tot kleine steden. Meijer onthult langzaam maar met grote nieuwsgierigheid het ‘oceanisch ver­langen’, het verlangen van de mens om voorbij de horizon te reiken binnen de veiligheid van zijn eigen hut. De film wordt ingeleid door een prachtige tekst van filosoof R.B.J. Welten, die als aanvulling op deze film is geschreven. In Maple Tree trekt een esdoorn door het landschap als een personage in een scene, een herkenbaar en tegelijkertijd absurd tafereel.

De film If you go down in the Woods Today speelt zich af in een bos, waar een mens op stap is met zijn beer. Hier gaat het om een bijzondere relatie tussen mens en dier. Wanneer je als toeschouwer eenmaal hebt opgemerkt dat het dier in kwestie een beer is, dringt het tot je door hoe de verhoudingen liggen. Wat zich ontvouwt is tegelijkertijd ontroerend en onprettig. A god complex, noemt Inge Meijer het. Wie domineert wie?

In de expositie als geheel ontstaat een ‘stijl’ waarin geloofwaardige fictie of ongeloofwaardige feiten worden ver­beeld: de nuchtere kijk op wonderlijke dingen, of de verwonderde kijk op simpele dingen. Inge Meijer plaatst haar toeschouwer op een afstand, wat in haar geval een vervreemdend effect heeft. Er ontstaat de illusie van overzicht, dat men als toeschouwer de zaken zo ziet als ze zijn, maar men wordt in de combinatie van de elementen op het verkeerde been gezet. Zo krijgen de films bijna een absurdistisch karakter waarbij ze tegelijkertijd liefdevol aandoen.

Naast films zijn er ook foto’s en objecten te zien, zoals de kroonluchters van Oceanic Feeling, die Meijer tijdens haar eerste jaar aan de Rijksakademie heeft gemaakt. Ze lijken met hun langzame bewegingen in de ruimte een elegante dans op te voeren en gaan een verbinding aan met beelden van luxe en decadentie in Beautiful Isle of Somewhere.

In de installatie Still Life, die niet bij AKINCI maar bij GarageRotterdam getoond zal worden, is documentatiemateriaal uit het Stedelijk Museum van de plantencollectie 1945 – 1983 te zien, inclusief alle verplaatsingen die de planten door het museum in die jaren hebben gemaakt. Meijer raakte gefascineerd door de liefde van de plantenverzorger H.J. van der Ham en zijn impliciete rol bij de inrichting van de tentoonstellingen. Onderzoek speelt een grote rol in werk van Inge Meijer, die haar onderwerpen lang met zich meedraagt en zo geleidelijk een ingang vindt om haar visie naar beeld te vertalen.

Inge Meijer studeerde Fine Art aan kunstacademie ArtEZ in Arnhem. Ze won de Hendrick Valkprijs met haar afstu­deerfilm aan de kunstacademie ArtEZ in 2012 en volbracht haar residentie aan de Rijksakademie in Amsterdam in 2017.

ArtSlant has shutdown. The website is currently running in a view-only mode to allow archiving of the content.

The website will be permanently closed shortly, so please retrieve any content you wish to save.