Bigindicator

Here and Now – Hier en Nu

Event  |  Reviews  |  Comments
20170802152733-th-2015-a-28-web
© Courtesy of the Artist and Galerie Akinci
Here and Now – Hier en Nu

Lijnbaansgracht 317
1017 WZ Amsterdam
NL
September 2nd, 2017 - October 14th, 2017
Opening: September 2nd, 2017 5:00 PM - 7:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.akinci.nl
NEIGHBORHOOD:  
Museum Area
EMAIL:  
info@akinci.nl
PHONE:  
+31 (0) 20 638 0480
OPEN HOURS:  
Tue-Sat 1-6

DESCRIPTION

Although Thomas Huber’s work has always revealed an obvious concern with the origin of the work of art (the creative process) and its final display (in a museum or gallery), the focus in his exhibition here and now / hier en nu at AKINCI is directed to the moment when the paintings have just left his studio.

In 1992, Huber exhibited a pair of paintings in the Kunsthal in Rotterdam. It was the first time that Huber concentrated purely on the display of the picture. In Studio I one could see a table, a few benches and the backside of a painting on an easel. Huber approached the painting from the rear, a vantage point he had not yet used before. After these two works, more emphasis was placed on the notion of the ‘pictorial space’. Following Huber’s thought, a picture is not an object but a place. A place can be seen. So, it is the artist’s job to open a pictorial space and expose it to the spectator’s view. The fact that the paintings are open on the spectator’s side means that the spectator can enter the picture. According to Huber, the painting is not a surface but a boundary, a dividing-line between appearance and reality. Of course, something changes once you cross the line. In that instance, the painting exchanges reality for a different kind of reality — a reality that cannot be translated into something present, but one whose existence lies in its appearance. Appearance and dream are connected according to Huber. Paintings are generally asleep. Huber believes that it is not what is visible in the painting that is interesting, but what evades perception.

In here and now / hier en nu, Thomas Huber is presenting works from two series. On view at AKINCI will be a monumental painting and gouaches from the project ‘Das Meer’ (‘The Sea’). In ‘Das Meer’, we look upon the surface of a wooden floor, in which we immediately recognize the elegant nerves of the cherry tree. There is a small red bucket spilling water on the floor. As this perception triggers more layers of a narrative, we discover that there is depth in the surface of the floor and that there is a reflection to be observed in the water, caused by windows placed high up in the ceiling. We, the spectator, seem to enter the space at this very moment, during the act of the red bucket spilling water, contrary to the second series of paintings in which time seems to be frozen. Here, present, past, and future cannot be traced, but only understood through a text as ‘the painting has been collected yesterday’; or by the three blue bulky figures which have just entered through a door and stand there with suitcases in their hands carrying the words ‘here’, ‘and’, ‘now’ on their protruding bellies.

Thomas Huber is the master of time and creates the notion that the exhibition space, or his own studio, provides timeless moments in which something is, inevitably, going to happen. Thomas Huber (1955, Zürich, Switzerland) works and lives in Berlin. Recent solo shows are: ‘vis-à-vis’, Art UNLIMITED Basel 2017; Collection display MONA, Tasmania (2017); ‘éxtase’, Centre Culturel Suisse, Paris (2017); ‘Am Horizont’ Kunstmuseum Bonn / Musée des Beaux Arts Rennes (2016); Collection display Museum Boijmans van Beuningen (2013); ‘VOUS ÊTES ICI, THOMAS HUBER EST AU MAMCO’ (You are Here. Thomas Huber is in Mamco’) at Mamco, Geneva (2011/12); exhibition tour ‘Rauten traurig’ (‘Rhombuses sad’) at MARTa Herford, Germany (2008), Carré d’art at Musée d’art Contemporain de Nîmes, and Kunsthalle Tübingen; Retrospective ‘Kabinett der Bilder’ (‘Cabinet of Paintings’) in the Aargauer Kunsthaus in Aarau, Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, and the Kaiser Wilhelm Museum and Haus Lange in Krefeld (2004). Previous shows by Thomas Huber in the Netherlands: ‘Der Duft des Geldes’ in the Centraal Museum, Utrecht, in 1992, ‘Studio I & II’, Kunsthal Rotterdam in 1992 and ‘Boeken/Books’ in the Van Abbemuseum, Eindhoven, in  1991.


Het werk van Thomas Huber houdt zich altijd bezig met hoe het kunstwerk ontstaat (het creatieve proces) en de vraag hoe het uiteindelijk tentoongesteld wordt (in een museum of galerie). In zijn expositie here and now / hier en nu bij AKINCI ligt Thomas Hubers focus echter op het moment dat de schilderijen zijn studio verlaten of net afgehaald zijn.

In 1992 exposeerde Huber twee schilderijen in de Kunsthal in Rotterdam. Het was de eerste keer dat Huber zich puur op de vertoning van het werk richtte. In Studio I waren een tafel, een paar bankjes en de achterkant van een schilderij op een ezel te zien. Huber benaderde het schilderij voor het eerst van achteren. Na dit tweetal werken werd er meer nadruk geplaatst op het idee van de ‘beeldruimte’. Volgens Hubers denkwijze is een beeld niet een object, maar een plaats. Een plaats kan gezien worden. Dus is het aan de kunstenaar om een beeldruimte te openen en die tentoon te stellen aan de toeschouwer.

Het feit dat de schilderijen aan de kant van de toeschouwer toegankelijk zijn betekent dat de toeschouwer het beeld kan binnentreden. Volgens Huber is het schilderij niet een oppervlak maar een grens, een scheidslijn tussen schijn en werkelijkheid. Natuurlijk verandert er iets zodra je de lijn overschrijdt. In dat geval is het schilderij niet echt werkelijkheid, maar een ander soort werkelijkheid - een werkelijkheid die niet in het huidige kan worden vertaald, maar waarvan het bestaan in de verschijning ligt. Verschijning en droom zijn verbonden volgens Huber. Schilderijen slapen meestal. Huber gelooft dat datgene wat zichtbaar is in het schilderij niet interessant is, maar juist datgene wat ongezien blijft.

In here and now / hier en nu, presenteert Thomas Huber werken uit twee series. Bij AKINCI zullen een monumentaal schilderij en gouaches van het project ‘Das Meer / de zee’ te zien zijn. In ‘Das Meer’ zien we het oppervlak van een houten vloer, waarin we meteen de elegante nerven van de kersenboom herkennen. Op de vloer ligt een klein rood emmertje waar water is uitgelopen. Terwijl deze waarneming meer lagen doet verschijnen, ontdekken we de diepte in het oppervlak van de vloer en in de reflectie van het water kunnen we ramen zien die zich hoog in het plafond bevinden. Terwijl het water nu uit het rode emmertje loopt en wij de ruimte hier als het ware betreden kunnen wij (als toeschouwer) gemakkelijk begrijpen dat de tijd in de tweede serie schilderijen stilstaat, en dat heden, verleden en toekomst ongrijpbaar zijn. Deze kunnen alleen begrepen worden door een tekst als ‘het schilderij werd gisteren afgehaald’ of door de drie grote figuren die net door een deur zijn binnengekomen, geheel in het blauw, met koffers in hun hand en de woorden ‘here’ ‘and’ ‘now’ op hun buik.

Thomas Huber is de meester van tijd en creëert het gevoel dat de tentoonstellingsruimte of zijn eigen studio de tijdloze momenten zijn waarin iets gaat gebeuren. Thomas Huber (1955, Zürich, Switzerland) woont en werkt in Berlijn. Zijn ‘vis-à-vis’ was te zien bij Art UNLIMITED Basel 2017. Onlangs werd werk van hem getoond uit de collectie van MONA, Tasmania (2017) en was te zien: ‘éxtase’ in Centre Culturel Suisse, Paris (2017); ‘Am Horizont’ Kunstmuseum Bonn / Musée des Beaux Arts Rennes (2016); werk uit de collectie van Museum Boijmans van Beuningen (2013); ‘VOUS ÊTES ICI, THOMAS HUBER EST AU MAMCO’ (You are Here. Thomas Huber is in Mamco’) bij Mamco, Genève (2011/12); de reizende tentoonstelling ‘Rauten traurig’ (‘Rhombuses sad’) was te zien bij MARTa Herford, Germany (2008), Carré d’art in Musée d’art Contemporain de Nîmes, en Kunsthalle Tübingen; Retrospectief ‘Kabinett der Bilder’ (‘Cabinet of Paintings’) in het Aargauer Kunsthaus in Aarau, Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, en het Kaiser Wilhelm Museum en Haus Lange in Krefeld (2004). Eerdere shows van Thomas Huber in Nederland: ‘Der Duft des Geldes’ in het Centraal Museum, Utrecht, in 1992, ‘Studio I & II’, Kunsthal Rotterdam in 1992 en ‘Boeken/ Books’ in het Van Abbemuseum, Eindhoven, in 1991.

ArtSlant has shutdown. The website is currently running in a view-only mode to allow archiving of the content.

The website will be permanently closed shortly, so please retrieve any content you wish to save.