Bigindicator

Painting

Event  |  Reviews  |  Comments
20170527092008-unnamed__8_
Albrecht Schnider: No title, 2017 Acrylic On Raw Canvas 37 X 26 Cm © Photo: Mathias Schormann
Painting

Lijnbaansgracht 317
1017 WZ Amsterdam
NL
June 2nd, 2017 - July 15th, 2017
Opening: June 2nd, 2017 5:00 PM - 7:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.akinci.nl
NEIGHBORHOOD:  
Museum Area
EMAIL:  
info@akinci.nl
PHONE:  
+31 (0) 20 638 0480
OPEN HOURS:  
Tue-Sat 1-6

DESCRIPTION

AKINCI presents drawings and animations by Algerian/French artist Massinissa Selmani (1980) and new work by the Berlin-based Swiss artist Albrecht Schnider (1958).

Albrecht Schnider – Painting

Albrecht Schnider (1958, Luzern) is one of the most idiosyncratic painters at work. This is due not so much to his subjects, which comprise the traditional genres of art history such as landscape, figurative painting and still life as well as abstract works. It is more on account of the individual and highly distinctive attitude and direction he follows in terms of both form and content.

Both Schnider’s precise abstract paintings and sculptural objects take as their source the delicate explorations of shifting planes and geometric forms found in the artist’s drawings. Their oppositions of line and surface, presence and absence, are distilled and translated into the larger, more rigid compositions of Schnider’s paintings. Certain hard‐edged forms are filled with matte pigment or reflective metallic, while others are left blank. The continuity and overlap of these planes of colour and negative space play with our sense of perception, leading us to question whether we are seeing shattered parts of a fragmented whole or the layers and voids of a three‐dimensional pictorial window. When we look at Albrecht Schnider’s figurative and abstract drawings and paintings, they are reminiscent of things that are behind us; they point to the void and prefigure something new.

With this exhibition of new work -created especially for AKINCI- Schnider shows the latest development in his painting. In a step towards an industrialised image production and to avoid irregularities in the paint layer through visible brushstrokes, the artist has decided to use sprayed acrylic lacquer instead of paint. As a result, AKINCI is able to show four brandnew works in striking colours of his newest sprayed-lacquer paintings, next to two small paintings in which he uses the contrast of the smooth and shiny surfaces of lacquer paint with a bare, rough linen backdrop.

Albrecht Schnider (born 1958, in Lucerne, Switzerland) studied at the Hochschule für Gestaltung and the University of Berne. He has received numerous grants and awards for his artistic practice, including Eidgenössisches Kunststipendium in 1989, 1990, and 1992; Istituto Svizzero in Rome in 1990, and the award Manor-Kunstpreis of Lucerne in 1994. In 1998 Kunsthalle Berne presented Schnider’s first solo exhibition and since then the artist has exhibited extensively in museums and institutions including Lucerne, Zurich, Solothurn, and Aarau. In 2011, his works were exhibited in an exhibition under the title ‘Am Ereignishorizont‘ at Haus am Waldsee, Berlin. Most recently his works were shown at Marc Jancou in New York and at a comprehensive solo exhibition at Helmhaus, Zurich. Since 1998, Albrecht Schnider lives and works in Berlin.

 


Van 2 juni tot 15 juli presenteert Akinci tekeningen en animaties van Algerijns/Franse kunstenaar Massinnissa Selmani (1980) en nieuw werk van de in Berlijn woonachtige Zwitserse kunstenaar Albrecht Schnider (1958).

Albrecht Schnider Painting

Albrecht Schnider (1958, Luzern) is een van de meest idiosyncratische schilders van dit moment. Dit komt niet zozeer door zijn onderwerpen, 

die traditionele genres uit de kunstgeschiedenis behelzen zoals landschap, figuratieve schilderkunst, stilleven en abstract werk. Het ligt vooral aan de individuele en zeer kenmerkende houding en richting die Schnider kiest, zowel qua vorm als qua inhoud. De precieze abstracte schilderijen van Schnider, net als zijn sculpturale objecten, hebben als bron het delicate onderzoek naar schuivende vlakken en geometrische vormen die in de tekeningen van de kunstenaar ontstaan. De tegenstellingen in lijn en oppervlak, aanwezigheid en afwezigheid worden gedestilleerd en vertaald in de grotere, vastere composities van Schniders schilderijen. Sommige van deze afgebakende vormen worden opgevuld met mat pigment of reflecterend metallic, andere blijven leeg. De continuïteit en overlapping van de kleurvlakken en de negatieve ruimte spelen met onze waarneming, waardoor we ons afvragen of we kijken naar delen van een versplinterd geheel, of naar de lagen en leegte van een driedimensionaal figuratief venster. De figuratieve en abstracte tekeningen en schilderijen van Schnider doen ons denken aan wat achter ons ligt, ze wijzen naar de leegte en zijn een voorteken van iets nieuws.

Bij deze tentoonstelling van nieuw werk -speciaal gemaakt voor AKINCItoont Schnider de laatste ontwikkeling in zijn schilderkunst. In een stap richting de geïndustrialiseerde productie van beelden, en om onregelmatigheden in de verflaag door zichtbare verfstreken te voorkomen, heeft de artiest besloten gespoten acryllak te gebruiken in plaats van verf.

AKINCI toont vier van zijn sprankelende nieuwe lak-schilderijen, naast twee kleinere schilderijen waarbij hij het contrast tussen egale, glimmende oppervlaktes van lakverf en de kale, linnen ondergrond opzoekt.

Albrecht Schnider studeerde aan de Hochschüle fur Gestaltung en de Universiteit van Bern. Hij ontving verschillende beurzen en prijzen voor zijn artistieke praktijk, inclusief het Eidgenössisches Kunststipendium in 1989, 1990 en 1992; Istituto Svizzero in Rome in 1990, en de award Manor-Kunstpreis van Luzern in 1994. In 1998 presenteerde de Kunsthal in Bern zijn eerste solo tentoonstelling en sindsdien heeft de kunstenaar in verschillende musea geëxposeerd, onder andere in Luzern, Zurich en Aarau. In 2011 is werk van de kunstenaar opgenomen in de expositie ‘Am Ereignishorizont‘ in Haus am Waldsee, Berlijn. Het meest recent zijn er werken vertoond bij Marc Jancou Contemporary in New York en bij een uitgebreide solo tentoonstelling in Helmhaus, Zürich. Sinds 1998 woont Albrecht Schnider in Berlijn.

ArtSlant has shutdown. The website is currently running in a view-only mode to allow archiving of the content.

The website will be permanently closed shortly, so please retrieve any content you wish to save.