Bigindicator

Beyond Context

Event  |  Reviews  |  Comments
20160105170424-anne_wenzel__attempted_decadence__2015__ceramics__35x60x70_cm_web
Attempted Decadence, 2015 Ceramics 35 X 60 X 70 Cm © Courtesy of the Artist and Galerie Akinci
Beyond Context

Lijnbaansgracht 317
1017 WZ Amsterdam
NL
January 22nd, 2016 - March 5th, 2016
Opening: January 22nd, 2016 6:00 PM - 8:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.akinci.nl
NEIGHBORHOOD:  
Museum Area
EMAIL:  
info@akinci.nl
PHONE:  
+31 (0) 20 638 0480
OPEN HOURS:  
Tue-Sat 1-6
TAGS:  
mixed-media

DESCRIPTION

 In the duo show Beyond Context, AKINCI unites two artists who’s work cannot be taken lightly. A certain violence applies to both, each drawn to the subject in her own distinct manner. Where Anne Wenzel (1972, Schlüttorf, DE) fearlessly diverts the tradition of ceramics into remarkable sculptures with a brutal sense of decay, Charlotte Schleiffert (1967, Tilburg, NL) addresses crude social themes with a discomforting elegance in a range of mixed media on canvas. Rather than a dialogue, their individual voices clash and confront one another, challenging the viewer to rethink their spectacle and, instead, become sensible to the pressing subjects that linger beyond.

In Beyond Context, Anne Wenzel’s monumental florals are displayed. The wreaths, a universal symbol for celebration and the commemoration of war, are frozen in a state of decay. Their blossoms have withered, the colour is leaking down their stems. The ceremony is over (or doomed to begin with). Wenzel: “Everyone knows that the sites where memorial services are held and the rituals they involve are contrived and designed in order to stir people’s emotions. I am interested in the personal choice that the individual makes in regard to these mechanisms.” Drawing her inspiration from art-historical tradition, Wenzel is intrigued by the symbolic language behind heroism and violence, and the extravagant spectacle that tends to accompany these subjects. Her sculptures are often described as modern-day Vanitas, subsequently undermining their own heroic aura.

Committed to the social and political movements of our global society in general, Charlotte Schleiffert has no intention to compromise or subdue the stories and situations that her paintings refer to, sometimes literally summarized on the canvas with handwritten text. Crude themes are addressed with dynamic brush strokes, life size figures poised with a striking elegance. Abstraction and figuration seem impulsively composed, using a broad combination of media treatment (oil, acrylic, egg tempera, pastel, foil…). With bursting colour Schleiffert depicts the opposition between poverty and wealth, the friction between religions, the immeasurable impact of both male and female rape— strangely glamorous and heart wrenching at once. Throughout all paintings the underlying desperation for love, protection and luxury is both hopeful and unsettling.

Both Anne Wenzel and Charlotte Schleiffert have been selected for the film series ‘Dutch Masters of the 21st Century’. Their film portraits will be screened during a special festival on the 23rd of January 10:00—01:00 in EYE Film Museum, Amsterdam. Wenzel’s portrait will premiere at 19:15, after the opening at AKINCI.  


In de duotentoonstelling Beyond Context, brengt AKINCI twee kunstenaars samen die geen blad voor de mond nemen. Beiden stellen zij thema’s aan de kaak die allerminst luchtig zijn, maar wel grandioos verbeeld. Waar Anne Wenzel (1972, Schlüttorf, DE) onbevreesd de tradities van keramiek verlegd en haar sculpturen in wezen zelf geweld aandoet, verwijst Charlotte Schleiffert (1967, Tilburg, NL) naar wrange thema’s in de maatschappij die zij met verleidelijke elegantie op doek en papier in beeld brengt. In één ruimte verenigd levert dat een explosieve confrontatie op, waar de onderliggende thematiek vervaarlijk doorheen schittert. Wat rest zijn prangende vraagstukken die de context meedogenloos ontstijgen.

In Beyond Context presenteert Anne Wenzel haar monumentale bloemsculpturen. De bloemstukken, een universeel feest- en herdenkingssymbool, lijken bevroren in een staat van verval. De bloesems zijn verwelkt, de kleur sijpelt weg. De plechtigheid is voorbij (of was reeds gedoemd nooit te beginnen). Wenzel: “Herdenkceremonies worden vaak gehouden op locaties en begeleid door rituelen die erop geënt zijn de mens emotioneel te raken. Ik ben geboeid door de mechanismen daarvan, hoe iemand daardoor in vervoering gebracht kan worden.” Puttend uit de kunstgeschiedenis laat Wenzel zich inspireren door de symboliek achter geweld, heldendom en de groteske extravagantie die daar vaak mee gepaard gaat. Haar beelden worden omschreven als hedendaagse Vanitas, maar lijken tegelijkertijd hun eigen heldhaftigheid magnifiek te ondermijnen.

Gedreven door sociale en politieke wereldproblematiek heeft Charlotte Schleiffert allerminst voor ogen de prangende verhalen achter haar schilderijen, soms letterlijk verwoord met handgeschreven tekst, te temperen. Haar personages zijn met veel beweging en levensgroot opgetekend in vaak opvallend elegante poses. Abstracte en figuratieve lijnen gaan intuïtief in elkaar over, waarbij Schleiffert gebruikmaakt van uiteenlopend materiaal (olieverf, acryl, eitempera, pastel, folie…). In felle kleuren verbeeldt zij de verstoorde verhoudingen tussen armoede en rijkdom, religies,mannen- en vrouwenverkrachting—hartverscheurend en tegelijkertijd vervreemdend in hun weelderigheid. De wanhopige zucht naar luxe, liefde en bescherming in al haar schilderijen is behalve hoopgevend ook vooral verontrustend.

Zowel Wenzel als Schleiffert zijn geportretteerd voor de groeiende filmreeks ‘Hollandse Meesters in de 21st Eeuw’. Beide filmportretten worden vertoond tijdens een special festival op 23 januari 10:00—01:00 in het EYE Filmmuseum, Amsterdam. Wenzel’s portret gaat om 19:15 in première, aansluitend op de opening bij AKINCI. 

ArtSlant has shutdown. The website is currently running in a view-only mode to allow archiving of the content.

The website will be permanently closed shortly, so please retrieve any content you wish to save.