Bigindicator

Oil & Paradise

Event  |  Reviews  |  Comments
20140504182609-ad-nuis-oil-paradise-4
Oil Paradise © Ad Nuis
Oil & Paradise

in Las Palmas Building Wilhelminakade 332
3072 Rotterdam
Netherlands
June 14th, 2014 - August 31st, 2014
Opening: June 14th, 2014 11:00 AM - 5:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.nederlandsfotomuseum.nl
NEIGHBORHOOD:  
Rotterdam
EMAIL:  
info@nederlandsfotomuseum.nl
PHONE:  
+31 (0)10 203 04 05
OPEN HOURS:  
Tue-Fri 10-5; Sat-Sun 11-5

DESCRIPTION

From 14 June to 31 August 2014, the Nederlands Fotomuseum will present the exhibition entitled Ad Nuis | Oil & Paradise. Between 2008 and 2013 photographer Ad Nuis travelled to Baku, the capital of Azerbaijan no fewer than ten times. As a result of the thriving oil industry, the city basks in apparently unlimited prosperity. In the former Soviet state, Nuis recorded the absurd contrast between the life of the nouveau riche and that of simple citizens.

With a video installation in which photos, videos, telephone calls, TV and radio fragments are all combined, he offers a sharp view of one of the most rapidly growing economics and simultaneously most corrupt countries on the periphery of Europe. The recent tension between the global power blocks – Europe, Russia and the USA – make the Oil & Paradise exhibition completely topical.

Baku, the (un)limited city
In 2005, Nuis became fascinated by the fact that an oil pipeline, 1700 kilometres in length, stretches from Azerbaijan via Georgia to Turkey, transporting a million barrels of oil a day to the West. The erstwhile Turkish president Ahmet Necdet Sezer referred to the pipeline as the ‘silk road of the 21st century’. The construction of oil rigs and the pipeline was the result of investments by Western countries that wished, for political reasons, to secure the supply of fuel resources without having to rely on Russia. To Azerbaijan, this financial injection meant that it could tap into the vast oil reserves under the Caspian Sea, and convert the extracted oil into financial power.

Nuis, who initially studied geography, decided to travel to Baku in order to bring the social consequences of the oil boom into focus. He arrived in a city that seems to know no boundaries in terms of opulence. Megalomaniacal office blocks and apartment complexes rise up out of the sand and the most expensive fashion brands have shops along the chic boulevard Neftchilar. However, Baku is separated by the ‘Belt of Happiness’, a wall several kilometres long that screens off the poverty and the ecological catastrophe that lie just beyond the centre of the city.

Geopolitics
A completely different reality exists outside the walls of Baku. Here, the population live in poverty between the abandoned oil fields. The landscapes, the labour conditions and the housing in the countryside contrast harshly with the luxurious lifestyle of the residents of Baku. In an ironic manner, Nuis displays an unknown shadow side of the geopolitics that are busied by Azerbaijan and the West. With Oil & Paradise, he holds up a mirror to the West, reflecting the way diplomatic and human rights are weighed against one another. Nuis describes the situation as ‘Geopolitics played at Champions League level’.

Exhibition
The Ad Nuis | Oil & Paradise exhibition harmonizes with the attention that the Nederlands Fotomuseum regularly pays to multimedia storytelling and other innovations in documentary or journalistic photography.

With a video installation lasting more than thirty minutes, edited by Thomas Vroege, Nuis confronts the spectator with the current political situation in Azerbaijan. His images of the city of Baku, the desolate oil fields and the population alternate with TV and radio fragments, which include amusing telephone calls by Nuis attempting to reach the ‘Democratic Institute’ of Azerbaijan. These tend to resemble the comic strip Tintin in the Caucasus. The production of the video installation and the publication are in the hands of Paradox, a company that develops independent projects in the field of documentary photography and multimedia.

Prior to the video installation, the project is introduced with Nuis’s photography, fragments from his diary and a wall-to-wall map that clarifies the politically strategic position of Azerbaijan with respect to Russia and the West.

Publication
A publication in the form of a book app, with a print on demand option, will be issued to accompany the exhibition. The Oil & Paradise book app is a coproduction of Paradox and YdocPublishing, and combines the qualities of a photo book with the possibilities provided by a tablet application. The book app can also be viewed on several iPads in the exhibition. As of 14 June, the app will be available in Apple’s App Store for € 2.99.

Ad Nuis
Ad Nuis (1958) was educated at the School for Photography in The Hague. He has been working as an independent photographer since his graduation in 1985. He publishes regularly in various media, including De Volkskrant, NRC Handelsblad (both national daily newspapers) and the VPRO gids (TV guide). He often writes articles to accompany his photos, and has a weekly feature, Nuis-NL, in Vrij Nederland magazine. In addition, Nuis works continually on long-term projects that he mainly issues as a publication or photobook, such as Alweer een dag, De Dam, De bovenste verdieping, 65+ and Nieuwe Amsterdammers.

Caucasus in the picture
During the Ad Nuis | Oil & Paradise exhibition, the Nederlands Fotomuseum also presents the Ermakov Photostudio exhibition. This presentation gives the viewer a picture of the Caucasus at the end of the 19th century. In this way, the two summer exhibitions supplement one another perfectly.

With thanks to:
Mondriaan Fund | Ministry of Education, Culture and Science | Municipality of Rotterdam | BankGiro Lottery | Prins Bernhard Culture Fund | Wertheimer Funsd | OVG | Port of Rotterdam

Paradox is supported by the Mondriaan Fund. The Y book and film apps have been made possible by support from the Prins Bernhard Culture Fund, among others.


Het Nederlands Fotomuseum presenteert van 14 juni tot en met 31 augustus 2014 de tentoonstelling Ad Nuis | Oil & Paradise. Tussen 2008 en 2013 reist fotograaf Ad Nuis tien keer af naar Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan. Door de florerende olie-industrie kent de stad een ogenschijnlijk onbegrensde welvaart. In de voormalige Sovjetstaat legt Nuis de absurde tegenstellingen vast tussen het leven van de nieuwe rijken en van eenvoudige burgers.

Met een video-installatie waarin foto’s, video’s, telefoongesprekken, tv- en radiofragmenten worden gecombineerd, biedt hij een scherpe blik op een van de snelst groeiende economieën en tegelijkertijd een van de meest corrupte landen aan de rand van Europa. De recente spanningen tussen de machtsblokken Europa, Rusland en de Verenigde Staten maken de tentoonstelling Oil & Paradise uitermate actueel.

Baku, de (on)begrensde stad
In 2005 raakt Nuis gefascineerd door het fenomeen dat er vanuit Azerbeidzjan een 1700 kilometer lange oliepijpleiding via Georgië naar Turkije loopt die het Westen dagelijks voorziet van een miljoen vaten olie per dag. De toenmalige Turkse president Ahmet Necdet Sezer bestempelt de pijpleiding als de nieuwe zijderoute van de 21ste eeuw. De aanleg van olieplatformen en de pijpleiding is het resultaat van investeringen uit westerse landen, die om politieke belangen de toestroom van grondstoffen buiten Rusland om veilig willen te stellen. Voor Azerbeidzjan betekent deze financiële injectie dat zij de oliebronnen in de Kaspische Zee kunnen aanboren en olie kunnen omzetten in geld.

Nuis, die van huis uit geograaf is, besluit om naar Baku af te reizen om de maatschappelijke gevolgen van de olie-boom in beeld te brengen. Hij arriveert in een stad, die qua welvaart geen grenzen lijkt te kennen. Overal verrijzen megalomane kantoorgebouwen en appartementencomplexen uit de grond en de duurste modemerken hebben een winkel op de chique boulevard Neftchilar. Baku is echter afgescheiden door de ‘Belt of Happiness’, een kilometers lange muur, die het zicht ontneemt op de armoede en ecologische rampspoed buiten het centrum van de stad.

Geopolitiek
Buiten de muren van Baku blijkt een geheel andere realiteit. De bevolking leeft hier in armoede tussen de verlaten olievelden. De landschappen, arbeidsomstandigheden en woningen op het platteland steken schril af bij de luxe leefstijl die de inwoners van Baku erop nahouden. Op ironische wijze toont Nuis een onbekende schaduwzijde van de geopolitiek die tussen het Westen en Azerbeidzjan wordt bedreven. Met Oil & Paradise houdt hij het Westen een spiegel voor hoe zij diplomatieke belangen en de mensenrechten tegen elkaar afweegt. Nuis omschrijft de situatie als “Geopolitiek die op Champions League niveau wordt bedreven”.

Tentoonstelling
De tentoonstelling Ad Nuis | Oil & Paradise past binnen de aandacht die het Nederlands Fotomuseum met regelmaat besteedt aan multimedia storytelling en andere vernieuwing in de documentaire of journalistieke fotografie.

Met een ruim dertig minuten durende video-installatie, die geëdit is door Thomas Vroege, confronteert Nuis de toeschouwer met de huidige politieke situatie in Azerbeidzjan. Zijn beelden van de stad Baku, de verlaten olievelden en de bevolking worden afgewisseld met tv- en radiofragmenten. Ook zijn er humoristische telefoongesprekken van Nuis in opgenomen die als Kuifje in de Kaukasus het Azerbeidzjaanse ‘Democratisch Instituut’ probeert te bereiken. De productie van de video-installatie en de publicatie zijn in handen van Paradox. Paradox ontwikkelt onafhankelijke projecten op het gebied van documentaire fotografie en multimedia.

Voorafgaand aan de video-installatie wordt het project geïntroduceerd met Nuis’ fotografie, dagboekfragmenten en een wandvullende landkaart, die de politiek strategische ligging van Azerbeidzjan ten opzichte van Rusland en het Westen inzichtelijk maakt.

Publicatie
Bij de tentoonstelling verschijnt een gelijknamige publicatie in de vorm van een book app, met printing on demand optie. De Oil & Paradise book app is een coproductie van Paradox en YdocPublishing en combineert de kwaliteiten van een fotoboek met de mogelijkheden van een tablet applicatie. De book app is ook op enkele iPads in de tentoonstelling te bekijken. Per 14 juni is de app verkrijgbaar in Apple’s App Store voor € 2,99.

Ad Nuis
Ad Nuis (1958) is opgeleid aan de School voor Fotografie in Den Haag. Sinds zijn afstuderen in 1985 werkt hij als zelfstandig fotograaf. Hij publiceert regelmatig in verschillende media, waaronder De Volkskrant, NRC Handelsblad en VPRO gids. Hij schrijft frequent artikelen bij zijn foto’s en heeft een wekelijkse rubriek, Nuis-NL in Vrij Nederland. Daarnaast werkt Nuis voortdurend aan langlopende projecten die hij veelal uitbrengt als publicatie of fotoboek, zoals Alweer een dag, De Dam, De bovenste verdieping, 65+ en Nieuwe Amsterdammers.

Kaukasus in beeld
In dezelfde periode als Ad Nuis | Oil & Paradise presenteert het Nederlands Fotomuseum de tentoonstelling Fotostudio Ermakov. Deze tentoonstelling geeft de bezoeker een beeld van de Kaukasus eind 19de eeuw. Op die manier vullen de twee zomertentoonstellingen elkaar naadloos aan.

Met dank aan:
Mondriaan Fonds | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Gemeente Rotterdam | BankGiro Loterij | Prins Bernhard Cultuurfonds | Wertheimer Fonds | OVG | Port of Rotterdam

Paradox wordt ondersteund door het Mondriaan Fonds. De Y book- en film apps zijn mede mogelijk gemaakt door de steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

 

ArtSlant has shutdown. The website is currently running in a view-only mode to allow archiving of the content.

The website will be permanently closed shortly, so please retrieve any content you wish to save.