Bigindicator

UMBRA

Event  |  Reviews  |  Comments
20140326170646-c-viviane-sassen-zone-01-umbra-series-2014
Zone # 01 (Umbra series), 2014 © Viviane Sassen / Courtesy of the artist and Nederlands Fotomuseum, Rotterdam
UMBRA

in Las Palmas Building Wilhelminakade 332
3072 Rotterdam
Netherlands
March 8th, 2014 - June 1st, 2014

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.nederlandsfotomuseum.nl
NEIGHBORHOOD:  
Rotterdam
EMAIL:  
info@nederlandsfotomuseum.nl
PHONE:  
+31 (0)10 203 04 05
OPEN HOURS:  
Tue-Fri 10-5; Sat-Sun 11-5
TAGS:  
photography, installation

DESCRIPTION

From 8 March to 1 June 2014, the Nederlands Fotomuseum will present Viviane Sassen’s exceptional photographic project titled UMBRA. Sassen is one of the world’s leading photographers at this moment. Especially for the museum, she has made a new series of works that focus on the play of light and shadow that is so characteristic of her work. Sassen supplements this series with previously unseen images from her archives. UMBRA (Latin for shadow) is presented as one large spatial installation.

Viviane Sassen is a photographic artist and fashion photographer, and first became known through her enthralling colour photos in which form and content balance at the edge of abstraction. In these photographs, effusive colours play a role equal in significance to that of the deep shadows that occasionally give mysterious contours to existing forms. The human figure, the body and the pose are major classical-artistic themes in her work. However, her play with realism and abstraction, which confuses our perception and leaves meanings open, is very modern. Sassen compels us to reflect on the realistic character of photography, which emphasizes the spectacular and poetic aspects of her work. 

Exhibition
UMBRA presents Sassen’s autonomous work in a kaleidoscopic exhibition in which shadow is often a metaphor for the human psyche. Anxiety and desire, and also imagination and illusion, intrigue and stimulate the spectator. The experience is reinforced by the creation of light-dark contrasts in space, where she makes use of video projections and mirrors to generate effects similar to those in her photos. With UMBRA, the Nederlands Fotomuseum explicitly wishes to provide scope for artistic experiment within photography, and to promote new angles of approach when investigating the shifting boundaries of documentary images.

Collaboration
For a year now, the Nederlands Fotomuseum has directed time and effort to cultural entrepreneurship. In times in which subsidies from local and national authorities are becoming less self-evident, we must explore new paths to find a way to maintain our core activities. Entering into inventive collaborations is one of the policy spearheads. In realizing UMBRA, the museum has entered into an exceptional sponsor-driven relationship for the commission, the exhibition and the book of the same name. After the exhibition, the Nederlands Fotomuseum will receive the UMBRA series on long-term loan.

Publication
The photobook UMBRA, with texts by author and poet Maria Barnas, will be published to accompany the exhibition of Viviane Sassen’s work. This book is now available in our webshop.

FOTOGASTEN
From 20.00 to 22.00 on Thursday 3 April, the Nederlands Fotomuseum will present the second episode of FOTOGASTEN, which is a full-evening programme with interviews and picture fragments for which Viviane Sassen’s UMBRA forms the point of departure.

Tickets for FOTOGASTEN
FOTOGASTEN will be held in the auditorium of LantarenVenster Theatre, Otto Reuchlinweg 996, 3072 MD Rotterdam. This location is situated just behind the Nederlands Fotomuseum on the Wilhelminapier.
Admission costs € 15. Tickets sales take place via the online ticket service of Lantaren Venster: www.lantarenvenster.nl

With thanks to: Wertheimer Fund | Ministry of Education, Culture and Science | Municipality of Rotterdam | BankGiro Lottery | OVG | Port of Rotterdam |

Exceptional thanks must be given to the sponsor of the commission, exhibition and the book of the same name.


 

Van 8 maart tot en met 1 juni 2014 presenteert het Nederlands Fotomuseum het bijzondere fotografieproject UMBRA van Viviane Sassen. Sassen is nationaal en internationaal een van de meest toonaangevende fotografen van dit moment. Speciaal voor het museum maakt zij een serie nieuwe werken, waarin het voor haar kenmerkende spel met schaduw centraal staat. Deze serie vult Sassen aan met niet eerder naar buiten gebrachte beelden uit haar archief. UMBRA (Latijn voor schaduw) wordt gepresenteerd als één grote ruimtelijke installatie.

Viviane Sassen is mode- én autonoom fotograaf en bekend geworden met verleidelijke kleurenfoto’s waarin vorm en inhoud op de rand van abstractie balanceren. Uitbundige kleuren spelen daarin een even grote rol als diepe schaduwen, die in haar foto’s aan bestaande vormen soms raadselachtige contouren geven. De menselijke figuur, het lichaam en de pose zijn belangrijke klassiek-artistieke thema’s in haar werk. Haar spel met realisme en abstractie in de fotografie, dat onze blik verwart en betekenissen open laat, is echter zeer eigentijds. Sassen laat ons nadenken over het realistische karakter van de fotografie, dat bij haar zowel spectaculaire als poëtische kanten heeft.

Tentoonstelling
UMBRA toont het vrije werk van Sassen in een caleidoscopische tentoonstelling waarin de schaduw veelal een metafoor is voor de menselijke psyche. Angsten en verlangens, maar ook fantasie en illusie, intrigeren en prikkelen de beschouwer. De ervaring wordt versterkt door het creëren van lichtdonker contrasten in de ruimte, zoals Sassen dat ook in haar foto’s doet. Daarbij maakt zij gebruik van onder meer videoprojecties en spiegels. Haar spel met realisme en abstractie in de fotografie heeft zowel spectaculaire als poëtische kanten. Het Nederlands Fotomuseum wil met UMBRA nadrukkelijk ruimte geven aan het artistiek experiment binnen de fotografie en nieuwe invalshoeken creëren in het nadenken over de verschuivende grenzen van het documentaire beeld.

Samenwerking
Sinds een jaar richt het Nederlands Fotomuseum zich op het cultureel ondernemen. In tijden waarin subsidies van nationale en lokale overheden minder vanzelfsprekend zijn moeten we nieuwe wegen gaan verkennen om de kernactiviteiten te blijven doen. Het aangaan van inventieve samenwerkingen is een van de speerpunten. Voor UMBRA is het museum een bijzondere sponsorrelatie aangegaan voor zowel de opdracht, de tentoonstelling als het gelijknamige fotoboek. Na afloop van de tentoonstelling krijgt het Nederlands Fotomuseum de serie UMBRA in langdurige bruikleen.

Publicatie
Bij de tentoonstelling verschijnt de publicatie UMBRA van Viviane Sassen: een selectie van 11 foto's uit de UMBRA tentoonstelling en 11 gedichten van Maria Barnas. Het is een collectors item in een oplage van 700 en te koop in de museumwinkel en webshop voor 50 euro.

FOTOGASTEN
Op donderdag 3 april van 20.00 tot 22.00 uur presenteert het Nederlands Fotomuseum de tweede aflevering van FOTOGASTEN. Een avondvullend programma met interviews en beeldfragmenten waarvoor de tentoonstelling UMBRA van Viviane Sassen het uitgangspunt vormt. Toegangskaarten kosten € 15,- en zijn verkrijgbaar via de online-ticketservice van LantarenVenster.

Met dank aan:
Wertheimer Fonds | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Gemeente Rotterdam | BankGiro Loterij | OVG | Port of Rotterdam |

Bijzonder veel dank gaat uit naar de sponsor van zowel de opdracht, tentoonstelling als het gelijknamige fotoboek.

ArtSlant has shutdown. The website is currently running in a view-only mode to allow archiving of the content.

The website will be permanently closed shortly, so please retrieve any content you wish to save.