Bigindicator

Lonely at the Top: Vrielynck Collection #3

Event  |  Reviews  |  Comments
20130501093946-image_4816
The Telepathic Place: from the Making of "The Telepathic Motion Picture of The Lost Tribes” © photo M HKA
Lonely at the Top: Vrielynck Collection #3

Leuvenstraat 32
2000 Antwerp
Belgium
June 7th, 2013 - September 8th, 2013
Opening: June 7th, 2013 10:00 AM - 5:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.muhka.be
NEIGHBORHOOD:  
Antwerp
EMAIL:  
info@muhka.be
PHONE:  
+32 (0)3 260 99 99
OPEN HOURS:  
Van dinsdag tot en met zondag 10.00-17.00
TAGS:  
animations, assemblages, video-art

DESCRIPTION

David Blair (1956) is the third artist that the M HKA, in association with the curator Edwin Carels (KSK/HoGent), has invited to interact with the Vrielynck Collection. The basis is provided by The Telepathic Motion Picture of The Lost Tribes, an expansive research project that takes us in a flashback to the reconstruction of a lost film production in Manchuria, the doomed epic entitled The Lost Tribes.

The media artist David Blair juggles with archive images, animation and live action to create a pseudo-scientific film in which he explores the boundaries between fact and fiction, truth and invention. His intention is to show that history is always a construction that is never definite but always changing and which requires new interpretations. In addition, the project is an allusion to the effect of nostalgia on our consumption of information.

For this exhibition Blair is also using a series of paintings, assemblages and short video animations from his own archives, which have continued expanding since 1994; they add to the evocation of the history of The Lost Tribes. A hypnotic soundtrack transports the viewer into the delirious dream of an unhinged archivist, ‘an infinite universe, a filmic pantheon full of political ideologies that readily dissolve into a non-linear experience of time.’ (E. McMehen)


David Blair (°1956) is de derde kunstenaar die het M HKA in samenwerking met curator Edwin Carels (KASK/HoGent) uitnodigt voor een interventie op de Vrielynck Collectie. De basis voor deze derde Vrielynck interventie is The Telepathic Motion Picture of The Lost Tribes, een expansief onderzoeksproject dat ons terugflitst naar de reconstructie in Mantsjoerije van een verloren gegane filmproductie, het verdoemde epos van The Lost Tribes.

Media-kunstenaar David Blair goochelt met archiefbeelden, animatie en live action om een pseudowetenschappelijke film te realiseren, waarmee hij de grenzen tussen feit en fictie, waarheid en verdichting aftast. Dit om aan te tonen dat geschiedenis altijd een constructie is die nooit vaststaat, maar telkens verandert en nieuwe interpretaties afdwingt. Daarnaast is het project is een toespeling op het effect van nostalgie op onze informatie-consumptie.

Voor deze tentoonstelling brengt Blair ook een resem schilderijen, assemblages en korte video-animaties mee uit zijn sinds 1994 verder uitdijende archief – zij evoceren de geschiedenis van The Lost Tribes verder. Een hypnotiserende klankband voert de kijker mee in een delirante droom van een ontspoorde archivaris, “een oneindig universum, een filmisch pantheon vol politieke ideologieën die zich gewillig oplossen in een niet-lineaire tijdservaring.” (E. McMehen)