Bigindicator

Brilliant Punitive Raids

Event  |  Reviews  |  Comments
20130517154955-galerie_akinci_hondiu1_4__1_
Hayarkon #1, 2013 C Print, Dibond 50 X 72 Cm © Courtesy of the Artist and Galerie Akinci
20130522054240-3
H 15.4 Amman (project Harmless), 2003 Cprint, Diasec © Courtesy of the Artist and Galerie Akinci
20130522054400-4
Rainbow , 2007 Cprint, Diasec, Dibond 124 X 163 Cm © Courtesy of the Artist and Galerie Akinci
Brilliant Punitive Raids

Lijnbaansgracht 317
1017 WZ Amsterdam
NL
May 25th, 2013 - July 13th, 2013
Opening: May 25th, 2013 5:00 PM - 7:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.akinci.nl
NEIGHBORHOOD:  
Museum Area
EMAIL:  
info@akinci.nl
PHONE:  
+31 (0) 20 638 0480
OPEN HOURS:  
Tue-Sat 1-6
TAGS:  
photography

DESCRIPTION

AKINCI is proud to present the solo-exhibition Brilliant Punitive Raids by Dutch artist Juul Hondius (1970, Ens). Brilliant Punitive Raids will include a film composed of photographic images, new photographic works as well as printed matter with collected research material. Together these works tell the story of a brutal yet hitherto little-known event in the complex history of the Israeli–Palestinian conflict. 

The exhibition Brilliant Punitive Raids springs from the artist’s fascination with the as equally adored as detested PLO leader Khalil-al-Wazir, better known as Abu Jihad, and his assassination in 1988 in Tunis. The attack on his life instantly made Abu Jihad into a martyr and hero, however, as Hondius discovered, images of Abu Jihad are relatively hard to find. Nor was there much public information on the assassination, until last year, when the Israeli government revealed more details after 25 years of secrecy. The military ploy to kill the PLO leader reads like a film script: strategically brilliant and spectacular, yet controversial. 

The absence of media images of both Abu Jihad and the attack sparked Hondius’ imagination and inspired him to create these images himself. In his characteristically filmic and highly stylised imagery – and with a degree of freedom and imagination  - the artist reconstructed and staged the event leading up to the assassination, frame by frame. However, Brilliant Punitive Raids is not intended as a historically correct reconstruction of events. Rather, the sequence of still photos zooms in on the personal experience of the Israeli soldiers involved, even evoking sympathy, and the unsettling contradiction between their make-believe play of two people in love and the cold-blooded killing of a man. 

As in his previous photographs, Hondius’ work centres on the status and impact of media images and the ways in which they enter and determine our collective memory. Hondius deconstructs the plethora of images that reach us on a daily basis, critically analysing the different visual strategies and styles of image-making that frame the subject. In earlier works Hondius staged realities, creating an archetypical image, condensing as it were a variety of similar stories, often with urgent political subject matter, into one image. In Brilliant Punitive Raids the artist worked the other way round: presenting different sides and different perspectives to one story starting from an absent image.

 

Texts by Christel Vesters, critic and curator

 

Selected shows: Museum Boijmans van Beuningen, ‘Works in the collection’, Rotterdam (2013); Kunsthalle Düsseldorf, ‘Raumproduktion’, Düsseldorf; Joan Miro Foundation, ‘You Are Not Alone’, Barcelona (2011);  Museum de Fundatie, ‘Louvre in Heino’, Collectie Reyn van der Lugt, Heino;  Lagos Photo International, Eko Victoria Island, Lagos, Nigeria; Fotomuseum Den Haag (2010);  Kunsthalle Mannheim, ‘Images Recalled’, Mannheim (2009); Platform Garanti, ‘The Photographers’, curator Vasif Kortun, Istanbul;  Centraal Museum, ‘The Suspended Moment’, H+F Collection, Utrecht, Open Eye Gallery, ‘Bound’, Liverpool; Crac Alsace, ‘So close/So far away’, H+F Collection, curated by Hilde Teerlinck & Han Nefkens, Altkirch, F (2007);  Stedelijk Museum Amsterdam, IDFA: Paradocs II, ‘The Reality in Scenes’; Maison Europeéne de la Photographie, ‘L’ Ecole du Nord’, Paris; Freud Museum, ‘Paranoia’, London (2006); The Chicago Art Institute, ‘In Sight’,  Chicago;  Photo-London, ‘New Photography’, curator Mario Testino, London (2005); Museum Boijmans van Beuningen, ‘Delay’, curator Wilma Sütö, Rotterdam;  Busan Biennale, ‘Chasm’, curated by M. Park/T.M. Choi, South-Korea; De Appel, ‘Potrc, Hondius/Bekirovic, Castro/Olafsson’, Amsterdam (2004);  ‘Juul Hondius, Huis Marseille, Amsterdam (2003);  Musee des Beaux-Arts Nantes, Fonds National d’Art Contemporain, Nantes;  Stedelijk Museum Amsterdam, ‘Life in a Glass House’, Amsterdam (2002).


Met trots presenteert AKINCI de solotentoonstelling Brilliant Punitive Raids van kunstenaar Juul Hondius (Ens, 1972). In Brilliant Punitive Raids zal naast nieuw fotografisch werk ook een film worden getoond die is opgebouwd uit fotografische beelden en drukwerk met verzameld onderzoeksmateriaal. Samen vertellen deze werken het verhaal van een brute maar tot voor kort weinig bekende gebeurtenis in de complexe geschiedenis van het Israëlisch-Palestijnse conflict. 

De tentoonstelling Brilliant Punitive Raids is ontstaan vanuit de fascinatie van de kunstenaar voor de zowel geliefde als gehate PLO leider Khalil-al-Wazir, beter bekend als Abu Jihad, en zijn moord in 1988 in Tunis. De aanslag maakte van Abu Jihad een martelaar en een held, desalniettemin, zo ontdekte Hondius, is het relatief moeilijk om afbeeldingen van Abu Jihad te vinden. Ook was er weinig publieke informatie voorhanden over de moordaanslag, tot vorig jaar, toen de Israëlisch overheid na 25 jaar stilzwijgen meer details naar buiten bracht. Het militaire complot om de PLO leider te vermoorden leest als een film script: strategisch gezien briljant en spectaculair, maar ook controversieel. 

De afwezigheid van media beelden van zowel Abu Jihad als de aanslag sprak tot Hondius verbeelding en inspireerde hem om deze beelden zelf te gaan maken. In de voor hem karakteristieke filmische en super gestileerde beeldtaal – en met een zekere mate van verbeeldingsvrijheid -  reconstrueerde en ensceneerde de kunstenaar de gebeurtenissen voorafgaand aan de aanslag, frame voor frame.

Toch is Brilliant Punitive Raids niet bedoeld als een historische correcte reconstructie van deze gebeurtenis. Integendeel, in de reeks fotografische beelden ligt de focus op de persoonlijke ervaring van de betrokken Israëlisch soldaten, die zelfs een bepaalde sympathie wekken, en de ongemakkelijke tegenstelling tussen hun toneelspel en vermomming als een verliefd stel en de koelbloedige moord op een man. 

Net als in zijn vroegere fotografische werk, draait het in het getoonde werk van Hondius om de status en impact van media beelden, en de wijze waarop zij ons collectieve geheugen binnentreden en bepalen. Hondius deconstrueert de veelheid en verscheidenheid aan beelden waarmee wij dagelijks overspoeld worden, waarbij hij kritisch de verschillende visuele strategieën en stijlen die in de ‘beeld-vorming’ worden toegepast om het onderwerp te kaderen, analyseert. In eerder werk ensceneerde Hondius een realiteit waarbij een archetypische beeld creëerde waarin hij als het ware een verscheidenheid van vergelijkbare verhalen, vaak met een urgent politiek onderwerp, samenbalde in een beeld. In Brilliant Punitive Raids werkt de kunstenaar juist andersom: hij presenteert verschillende kanten en verschillende perspectiefen van een verhaal met het ontbrekende beeld als startpunt.

ArtSlant has shutdown. The website is currently running in a view-only mode to allow archiving of the content.

The website will be permanently closed shortly, so please retrieve any content you wish to save.