Bigindicator

Architecture of Density / The Scout Shots & Small God, Big City

Event  |  Reviews  |  Comments
20130402101729-0168391wolf_m
© Courtesy of the Artist and Galerie Wouter van Leeuwen
Architecture of Density / The Scout Shots & Small God, Big City

Hazenstraat 27
1016 SM Amsterdam
Netherlands
April 13th, 2013 - May 18th, 2013
Opening: April 13th, 2013 4:00 PM - 6:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.woutervanleeuwen.com
NEIGHBORHOOD:  
Canal Girdle
EMAIL:  
info@woutervanleeuwen.com
OPEN HOURS:  
Thu-Sat 12-6
TAGS:  
photography

DESCRIPTION

Galerie Wouter van Leeuwen presents two new series by photographer Michael Wolf: "Scout Shots" and "Small God," Big City ".

"Scout Shots' for studies. That makes Michael Wolf with a compact digital camera on his quests for suitable locations. A digital sketch pad on which he decides to what places he will return later. But with the heavy, analog 4x5 inch view camera which he highly detailed pictures. To a wider audience, Wolf has his scout shots at smaller size in a slightly larger print run.

Michael Wolf (Munich, 1954), was widely recognition and appreciation for his long-term project over the compacted build an explosively growing China. To meet the insatiable demand for homes and offices are fulfilled, one after another skyscraper skyscraper from scratch. Due to lack of space that is new, especially in Hong Kong, right next to each other. Wolf photographs the endlessly repetitive facade patterns of horizontal and vertical lines with a flat lens that the image which attracts all sense of dimension disappears. Nowhere a horizon or foreground or background so it is impossible to get an idea of the scale forms. 'No-exit compositions ", says Wolf images. He makes his pictures at the end of the day, when dusk sets in and the interior is lit but the outside is still light enough for the facades detail to emerge.

What happens if a minor god, a godje of the country, co-housed to the big city? That is the question behind "Small God Big City" which Wolf draws attention to objects in the visually rich and densely populated public space where we all too easily overlook them. Photographed by him 'roadside monumentjes' his street altars to the God of the Earth can be found at the front doors of shops and homes throughout Hong Kong can be found. These altars can take different forms. Usually a clay tablet, wood panel or other flat surface with six different Chinese characters - 'mun hau to tei choi shen' - which in Kantonnees means' at the front door is the God to whom we are the wealth of the country due having. " The altar recalls the time when the Chinese population was dependent mainly on agriculture.

It was once the altar to the God of Earth mark both as a spiritual object. It indicated that lived behind a closed community, usually about twenty-five large households, all from the same family. Then they were made of clay, now of brickwork. Wolf will find them in old neighborhoods and backstreets. Not in the new districts where the use of public space is strictly regulated.


Michael Wolf observes the complexity of the metropolitan society with curious detachment, where he asks questions about privacy and the double standards regarding the shooting in public space. An intriguing mix of architectural photography and voyeurism, of large and small scale, from anonymous and individualize.

The artist will be present at the opening.


Galerie Wouter van Leeuwen presenteert twee nieuwe series van fotograaf Michael Wolf: ‘Scout Shots’ en ‘Small God’, Big City’.

‘Scout Shots’ zijn voorstudies. Die maakt Michael Wolf met een compacte, digitale camera op zijn zoektochten naar geschikte locaties. Een digitaal schetsblok aan de hand waarvan hij besluit naar welke plekken hij later terug zal keren. Maar dan met de zware, analoge 4x5 inch technische camera waarmee hij uiterst gedetailleerde foto’s maakt. Om een breder publiek te bereiken, heeft Wolf zijn ‘scout shots’ op kleiner formaat in een iets grotere oplage gedrukt.
Michael Wolf (München, 1954) verwierf alom erkenning en waardering voor zijn langlopende project over het verdichte bouwen in een explosief groeiend China. Om aan de onstilbare behoefte aan woningen en kantoren te voldoen, wordt de ene wolkenkrabber na de andere torenflat uit de grond gestampt. Door ruimtegebrek staat die nieuwbouw, met name in Hong Kong, pal naast elkaar. Wolf fotografeert de eindeloos repeterende gevelpatronen van horizontale en verticale lijnen met een lens die het beeld plat trekt waardoor alle gevoel van dimensie verdwijnt. Nergens een horizon, noch voor- of achtergrond zodat het onmogelijk is je een voorstelling van de schaal te vormen. ‘No-exit-composities’, noemt Wolf die beelden. Hij maakt zijn foto’s aan het einde van de werkdag, wanneer de schemering intreedt en de binnenverlichting wordt aangestoken maar het buiten nog licht genoeg is om de gevels gedetailleerd uit te laten komen.

Wat gebeurt er als een kleine god, een godje van het platteland, meeverhuist naar de grote stad? Dat is de vraag achter ‘Small God, Big City’ waarmee Wolf de aandacht vestigt op objecten in de visueel rijke en dicht bebouwde openbare ruimte waar we al te makkelijk overheen kijken. De door hem gefotografeerde ‘bermmonumentjes’ zijn straataltaren voor de God van de Aarde die je bij de voordeuren van winkels en woningen door heel Hong Kong aan kunt treffen. Die altaren kennen verschillende verschijningsvormen. Meestal een kleitablet, houten paneel of ander plat vlak met daarop zes verschillende Chinese tekens - ‘mun hau to tei choi shen’ - wat in het Kantonnees zoveel betekent als ‘bij de voordeur staat de God aan wie wij de rijkdom van het land te danken hebben.’ Het altaar herinnert aan de tijd dat de Chinese bevolking in hoofdzaak van landbouw afhankelijk was.
Ooit was het altaar voor de God van de Aarde zowel merkteken als spiritueel object. Het gaf aan dat erachter een besloten gemeenschap woonde, meestal zo’n vijfentwintig huishoudens groot, allen van dezelfde familie. Toen waren ze van klei, tegenwoordig van gemetselde stenen. Wolf vindt ze in oude buurten en achterafstraatjes. Niet in de nieuwbouwwijken waar het gebruik van de openbare ruimte aan strenge regels gebonden is.


Michael Wolf observeert de complexiteit van de grootsteedse samenleving met nieuwsgierige distantie, waarbij hij vragen stelt over privacy en de dubbele moraal ten aanzien van het fotograferen in de openbare ruimte. Een intrigerende mengeling van architectuurfotografie en voyeurisme, van groot- en kleinschaligheid, van anonimiseren en individualiseren.

 De kunstenaar zal tijdens de opening aanwezig zijn.