Bigindicator

Border Theories

Event  |  Reviews  |  Comments
20130226152852-003
Yuzhno-Sakhalinsk – Border Theories , 2009–2013 © Courtesy of the artist and SMBA
20130208163512-03-bordertheories-kaliningrad-thumb-1-
Kaliningrad - Border Theories, 2009-2013 © Courtesy of the Artist and Stedelijk Museum (Bureau Amsterdam)
Border Theories

Rozenstraat 59
1016 NN Amsterdam
Netherlands
February 16th, 2013 - April 7th, 2013
Opening: February 16th, 2013 5:00 PM - 7:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.smba.nl
NEIGHBORHOOD:  
Museum Area
EMAIL:  
mail@smba.nl
PHONE:  
+31(0) 20 4220471
OPEN HOURS:  
Wed-Sun 11-5 (during exhibition periods)
TAGS:  
photography

DESCRIPTION

It is with great pride that Stedelijk Museum Bureau Amsterdam announces the solo exhibition by Elian Somers. By using photography and historical documentation, Border Theories investigates the relationship between architecture, politics and history in three Russian cities. In the 20th century Birobidzhan, Kaliningrad and Yuzhno-Sakhalinsk were designed, built and redeveloped under the Soviet regime, with the utopian vision of a socialist city as the guiding principle. By examining their development, Somers reveals how visions of urban planners, nourished by political convictions, could control but never fully overwrite a city and its history. Coincidentally the exhibition is held in the Netherlands-Russia year, in which both countries deepen and intensify their relations.

Somers recorded these cities with an eye for the urban planning experiments of the past. Rather than using photography as a vehicle for architectural idolatry, she places her photographic observations in the context of archival material, text fragments and urban designer's plans. In this way she unfolds an account of how architecture is employed as a political instrument, to rewrite history in an urban landscape. Border Theories brings to light the several political agendas that lie behind these specific cities, but are not always equally visible or expressly present on the surface.

All the blueprints and urban planning visions that were developed over the course of time from different political convictions all conflict with one another, and are selectively erased or deployed. Here Somers’s investigation touches upon a practice that is still very much with us today, because any succession of urban planning projects is ultimately a reflection of constantly changing political ambitions. Border Theories can be seen as a collection of such aspirations, and ultimately poses the question: from what convictions are cities and buildings designed and built, and how are these convictions made visible or, on the contrary, hidden?

During the opening of the exhibition Elian Somers's book Border Theories will also be presented. This publication is the result of the artistic investigation Somers undertook into the interplay of ideology, history and urban planning in three cities on the extreme boundaries of Russia. Photographs and texts cast light on the shadowy zone between plan and reality in Birobidzhan, Kaliningrad and Yuzhno-Sakhalinsk, and the way in which urban planning is employed as a political instrument to write – and rewrite – history in the landscape.

Border Theories: Photography: Elian Somers; Texts: Hester van Gent, Elian Somers, Kerstin Winking; Translation: Sylvie Hoyinck, Eric Wulfert; Graphic Design: Hans Gremmen; Printing: Drukkerij Mart.Spruijt; Publisher: Fw:Books

Elian Somers (1975, Sprang-Capelle, The Netherlands) took her Masters in Architecture at the University of Delft and her Masters in Photography at AKV|St. Joost in Breda. Her photographic work is often a component of a long-term project in which she investigates the ideological foundations and history of an (urban) landscape. In these projects she frequently makes connections between photography and texts and other archival material, for instance to reflect on the modernistic utopia. Recent group exhibitions in which her work has appeared include ´Between The Map and The Territory´, TENT, Rotterdam; ´Learning from... Rotterdam´, Kunsthalle Wilhelmshaven, Wilhelmshaven, Germany (2012).

Border Theories is accompanied by SMBA Newsletter nr. 131 with an introduction by Joram Kraaijeveld and contribution by Roef Griffioen. The SMBA Newsletter is bilingual (EN/NL) and available for free in SMBA and as pdf on www.smba.nl.

The work Border Theories has been made possible by the Mondriaan Fund.

The lecture of Bert Hoppe is kindly supported by the Goethe Institut.

Stedelijk Museum Bureau Amsterdam is a project space of the Stedelijk Museum.


Met trots kondigt Stedelijk Museum Bureau Amsterdam de solotentoonstelling van Elian Somers aan. Border Theories onderzoekt de verhouding tussen architectuur, politiek en geschiedenis in drie Russische steden met behulp van fotografie en historische documenten. Tijdens het Sovjetbewind in de vorige eeuw zijn Birobidzjan, Kaliningrad en Joezjno-Sakhalinsk ontworpen, gebouwd en herontwikkeld met de utopie van een socialistische stad als leidraad. Door in te gaan op hun ontwikkeling laat Somers zien hoe stedenbouwkundige visies, gevoed door politieke overtuigingen, een stad en haar geschiedenis in bedwang kunnen houden, maar nooit volledig kunnen overschrijven. Toevalligerwijs vindt de tentoonstelling plaats in het Nederland-Ruslandjaar, waarin beide landen de betrekkingen verdiepen en intensiveren.

Somers legde deze plaatsen vast met het oog op de stedenbouwkundige experimenten uit het verleden. In plaats van fotografie als voertuig voor architectuur-idolatrie te gebruiken, zet zij haar fotografische observaties in relatie tot archiefmateriaal, tekstfragmenten en stedenbouwkundige plannen. Zo ontvouwt zich een verhaal over hoe architectuur wordt ingezet als politiek middel, om geschiedenis te herschrijven in het (stads)landschap. Border Theories brengt de vele politieke agenda’s die in deze specifieke steden besloten liggen, maar niet altijd even zichtbaar of nadrukkelijk aanwezig zijn, aan de oppervlakte.

Alle blauwdrukken en stedenbouwkundige visies die in de loop van de tijd zijn ontwikkeld vanuit verschillende overtuigingen liggen met elkaar overhoop en worden selectief uitgeschakeld of ingezet. Daardoor refereert Somers’ onderzoek aan een praktijk die nog steeds aan de orde van de dag is. Want de opeenvolging van stedenbouwkundige projecten is uiteindelijk een weerslag van steeds veranderende politieke ambities. Border Theories is te zien als een verzameling van zulke aspiraties en stelt uiteindelijk de vraag: Vanuit welke overtuiging worden nu steden en gebouwen ontworpen, gebouwd en zichtbaar gemaakt of juist verborgen gehouden?

Tijdens de opening van de tentoonstelling wordt tevens Border Theories van Elian Somers gepresenteerd. Deze publicatie is het resultaat van het artistieke onderzoek van Somers naar de wisselwerking van ideologie, geschiedenis en stedenbouw in drie steden in de uiterste grenszones van Rusland. Met foto’s en teksten komt het schemergebied tussen plan en werkelijkheid aan het licht in Birobidzjan, Kaliningrad en Joezjno-Sachalinsk, en de wijze waarop stedenbouw wordt ingezet als politiek middel om geschiedenis te (her)schrijven in het landschap.

Border Theories: Fotografie: Elian Somers; Teksten: Hester van Gent, Elian Somers, Kerstin Winking; Vertaling: Sylvie Hoyinck, Eric Wulfert; Design: Hans Gremmen; Druk: Drukkerij Mart.Spruijt; Uitgever: Fw:Books

Elian Somers (1975, Sprang-Capelle) behaalde haar Master in architectuur aan de universiteit van Delft en haar Master in fotografie aan de AKV|St.Joost in Breda. Haar fotografisch werk is vaak ingebed in een langlopend project waarin ze de ideologische gronden en geschiedenis van een (stads)landschap onderzoekt. Hierbij richt ze zich op de transformaties die een landschap heeft ondergaan, en is het de vraagin hoeverre elementen uit deze veranderingen zichtbaar zijn of verborgen blijven. Recente groepstentoonstellingen waarin haar werk is opgenomen zijn onder andere: ´Between The Map and The Territory´, TENT, Rotterdam; ´Learning from... Rotterdam´, Kunsthalle Wilhelmshaven, Wilhelmshaven, Duitsland (2012).

www.eliansomers.nl

Bij Border Theories verschijnt SMBA Nieuwsbrief nr. 131 met een introductie door Joram Kraaijeveld en een bijdrage van Roel Griffioen. Deze nieuwsbrief is tweetalig Nederlands/Engels en gratis verkrijgbaar bij de tentoonstelling.

Het werk Border Theories is mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds.

De lezing van Bert Hoppe wordt genereus ondersteund door het Goethe Institut.

Stedelijk Museum Bureau Amsterdam is de projectruimte van het Stedelijk Museum.