Bigindicator

Attachment space: Eye Tracking

Event  |  Reviews  |  Comments
20130221090428-galerie_akinci_untitledtbc100x200oil2013_9
Untitled--tbc, 2013 Oil On Linen 100 X 200 Cm © Courtesy of the Artist and Galerie Akinci
Attachment space: Eye Tracking

Lijnbaansgracht 317
1017 WZ Amsterdam
NL
February 23rd, 2013 - March 30th, 2013
Opening: February 23rd, 2013 5:00 PM - 7:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.akinci.nl
NEIGHBORHOOD:  
Museum Area
EMAIL:  
info@akinci.nl
PHONE:  
+31 (0) 20 638 0480
OPEN HOURS:  
Tue-Sat 1-6

DESCRIPTION

Zbigniew Rogalski, who debuted around 2000, belongs to the most interesting representatives of a young Polish art generation. With the exemplification of visual illusion, such as reflection and obliteration, Rogalski is questioning reality and its mode of representation.

Zbigniew Rogalski has often been called ‘a director of paintings’, as he moves with great ease both in the regions of painting, photography and film, mixing them and taking advantage of several disciplines. Through the exercise of painting itself, questions are raised, encouraging the viewers' interpretation of what is seen while simultaneously forming a critical position. This position is repeatedly obscured and hinted at through painterly solutions as well as the inclusion of photographic material and/or the allusion there of. In the series ‘Eye Tracking’ Rogalski includes the aspect of time as he refers to photographs found as a child in his father’s drawer, which he as an adult turned into thrilling images which hide what the eye cannot let lose. In our show we will present paintings Rogalski specially made for our presentation in which he questions the relativity of all things which are no more permanent than a drawing on a steamed-up glass. 

 

Born in 1974, Zbigniew Rogalski graduated from the Poznan Academy of Fine Arts, Painting Department (1999). Together with Hubert Czerepok formed Magisters group (2000-2002). Lives and works in Warsaw. Rogalski had many international shows, a.o. at the Polnisches Institut, Düsseldorf (2009), Centre of Cont. Art, Warsaw (2009), Zak-Branicka, Berlin (2009), Jack Hanley Gallery, Los Angeles (2008), Galerie Almine Rech, Paris (2009), Galerie Sprüth Magers Projekte, Munich (2006), Kunsthalle Mannheim (2006) etc. He is represented by Raster, Warsaw, Poland.


Zbigniew Rogalski debuteerde rond 2000 en is een van de meest interessante vertegenwoordigers van een jonge generatie van Poolse kunstenaars. Rogalski stelt de werkelijkheid, en de manier waarop deze wordt afgebeeld, ter discussie door gebruik te maken van visuele illusies als reflectie of uitwissing.

Zbigniew Rogalski is vaak ‘een regisseur van schilderijen’ genoemd, aangezien hij zich net zo op zijn gemak voelt in de schilderswereld als in die van de film en de fotografie, deze disciplines met elkaar durft te combineren, en de onderlinge verschillen uitbuit. De exercitie van het schilderen zelf stelt een aantal vragen aan de orde, waarbij een beroep wordt gedaan op de interpretatie van de toeschouwer, en houdt tegelijkertijd een kritische stellingname in. Die stellingname wordt afwisselend verhuld en gesuggereerd, met zowel schilderachtige middelen als fotografisch materiaal, of the illusie hiervan.

In Rogalski's serie Eye Tracking is het tijdsaspect opgenomen, door te verwijzen naar foto's die hij als kind vond in de la van zijn vader, en die hij als volwassene heeft verwerkt tot geheimzinnige beelden, die verhullen wat het oog niet los kan laten. In onze tentoonstelling laten we werk zien dat Rogalski speciaal voor de gelegenheid maakte, en waarin hij de relativiteit onderzoekt van alle dingen die niet blijvender zijn dan een tekening op beslagen glas.

ArtSlant has shutdown. The website is currently running in a view-only mode to allow archiving of the content.

The website will be permanently closed shortly, so please retrieve any content you wish to save.