Bigindicator

Inbetweens - Toneelgroep Amsterdam

Event  |  Reviews  |  Comments
20121229094341-amsterdam_2010_-__jan_versweyveld_topcaroussellandscape
© Courtesy of the Artist and Foam - Fotografie Museum
Inbetweens - Toneelgroep Amsterdam

Keizersgracht 609
1017 DS Amsterdam
Netherlands
January 25th, 2013 - March 17th, 2013
Opening: January 25th, 2013 10:00 AM - 6:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.foam.nl
NEIGHBORHOOD:  
Canal Girdle
EMAIL:  
foam@foam.nl
PHONE:  
+31 (0) 20 551 6500
OPEN HOURS:  
Sat-Wed 10-6; Thu-Fri 10-9
TAGS:  
photography
COST:  
Tickets: € 8,75.

DESCRIPTION

The Amsterdam cultural institutions Foam and the Toneelgroep Amsterdam together present the exhibition 'inbetweens' by Jan Versweyveld. Versweyveld has been scenographer since 2001 and in-house photographer since 2005 of the Netherlands' largest repertory theatre company, Toneelgroep Amsterdam. The exhibition at Foam is part of Toneelgroep Amsterdam's jubilee year celebrating its 25th anniversary.

For Foam, Versweyveld has selected work that is a major departure from conventional theatre photography. For the first time in his career, the spotlight will be on Versweyveld's unique double role as scenographer and chronicler of Toneelgroep Amsterdam. In line with his views on scenographic transparency, he shows unguarded moments as only he can capture them: before and after a rehearsal, or from a viewpoint that the audience would never be able to see. In more that 40 never-before-shown images, the 'inbetweens' exhibition unapologetically lays bare the unpredictability and the secrets of the theatre.

Due to the unique position held by Jan Versweyveld as scenographer and house photographer, he is involved in creating the theatre productions from the very beginning. He is perpetually present at the rehearsals, takes pictures for hours, and is able to get very close to the actors. Versweyveld thus moves through an area where other photographers don't usually go. It's not unusual for him to take pictures from backstage, in the middle of a scene or even to go beyond it. He is fascinated by the vulnerability of the actors - how they live and work in the spaces he has designed, as well as how they prepare, their concentration, the moments when they step out of their role, their doubt, their exposure of themselves. It's no longer possible to tell from the photos whether they have anything to do with the theatre at all - whether you are looking at a real bedroom or at an underground car park. You can't tell whether you are witnessing a real marriage crisis or whether it's 'just' theatre.

Biography
Jan Versweyveld (1958) has been the in-house designer for Toneelgroep Amsterdam repertory theatre company since 2001. He is head of scenography (works include Angels in America, Kruistochten, Het temmen van de Feeks, La voix humaine, Opening Night, Romeinse tragedies, de Russen!, Teorema and De Vrek) and is responsible for the graphic design. Since 2005, Versweyveld has also provided photographs for the productions. Jan Versweyveld has also worked as a guest lecturer at the Gerrit Rietveld Academie and co-founded the scenography studies programme in Antwerp. He has designed scenery and lighting for a variety of theatre productions.

This exhibition has received support from the Prins Bernhard Cultuurfonds and the Van Meeuwen Kan Fonds.

Inbetweens by Jan Verweyveld can be seen from 25 January - 17 Marh 2013 in Foam. Open daily 10 am - 6 pm, Thurs/Fri 10 am - 9 pm. Tickets: € 8,75.


De Amsterdamse instellingen Foam en Toneelgroep Amsterdam presenteren van 25 januari t/m 3 maart 2013 samen de tentoonstelling inbetweens van Jan Versweyveld. Sinds 2001 is hij scenograaf en sedert 2005 vaste huisfotograaf van Nederlands grootste theatergezelschap Toneelgroep Amsterdam. De tentoonstelling bij Foam maakt onderdeel uit van het jubileumjaar van Toneelgroep Amsterdam ter gelegenheid van haar vijfentwintig jarig bestaan.

Voor Foam selecteerde Versweyveld het werk dat het meest afwijkt van de gangbare theaterfotografie. Zijn unieke dubbelrol als scenograaf én chroniqueur van Toneelgroep Amsterdam krijgt hier voor het eerst in zijn carrière alle aandacht. In lijn met zijn opvattingen over transparantie in scenografie laat hij hier de onbewaakte momenten zien zoals alleen hij ze vast kan leggen: voor en na een repetitie of juist vanuit een standpunt dat het publiek in de zaal nooit zou kunnen waarnemen. In meer dan 40 nog nooit eerder vertoonde beelden wordt in de tentoonstelling inbetweens de onvoorspelbaarheid en het geheim van theater maken genadeloos blootgelegd.

Door de unieke positie van Jan Versweyveld als scenograaf / huisfotograaf is hij vanaf het prille begin betrokken bij het ontstaan van de theaterproducties. Hij is voortdurend aanwezig in de repetitie, maakt vele uren foto's, en kan zeer dichtbij de acteurs komen. Versweyveld begeeft zich daardoor in het gebied waar andere fotografen meestal niet komen. Zijn beelden worden niet zelden gemaakt vanaf het achtertoneel, van midden uit de scène of zelfs buiten de scène. Zijn fascinatie ligt bij de kwetsbaarheid van de acteurs. Hoe zij wonen, leven en werken in de door hem ontworpen ruimtes. Hoe ze zich voorbereiden, concentreren, de momenten waarop zij uit hun rol komen, de twijfel, het zichzelf blootgeven. Uit de foto's is niet meer op te maken of het überhaupt om theater gaat, of je in een echte slaapkamer vertoeft of een ondergrondse parkeergarage. Je weet niet of je getuige bent van een daadwerkelijke huwelijkscrisis of dat het 'maar' toneel is.

Biografie
Jan Versweyveld (1958) is sinds 2001 huisontwerper van Toneelgroep Amsterdam. Hij is hoofd scenografie  (o.a. Angels in America, Kruistochten, Het temmen van de Feeks, La voix humaine, Opening Night, Romeinse tragedies, de Russen!, Teorema en De Vrek) en verantwoordelijk voor de grafische vormgeving. Sinds 2005 verzorgt Versweyveld de fotografie van de producties. Jan Versweyveld was als gastdocent aan de Gerrit Rietveld Academie verbonden en medeoprichter van de scenografieopleiding in Antwerpen. Hij ontwierp toneelbeeld en belichting voor uiteenlopende theaterproducties.

De tentoonstelling wordt gesteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Van Meeuwen Kan Fonds.

inbetweens van Jan Versweyveld is van 25 januari t/m 17 maart 2013 te zien in Foam. Open dagelijks van 10.00 -18 uur, do/vr van 10.00 - 21.00 uur.
Entree: € 8,75.