Bigindicator

Rembrandt Unravelled

Event  |  Reviews  |  Comments
20121122165925-r
Zelfportret met hoed met slappe rand en geborduurde mantel, 1631 © Courtesy of Rijksmuseum Amsterdam
Rembrandt Unravelled

Museumstraat 1
1071 XX Amsterdam
Netherlands
November 20th, 2012 - March 17th, 2013

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.rijksmuseum.nl
NEIGHBORHOOD:  
Museum Area
PHONE:  
+31 (0)20 6747000
OPEN HOURS:  
Sun-Sat 9-5
TAGS:  
etching

DESCRIPTION

Exclusive presentation at the Rijksmuseum. Study delivers new insights into Rembrandt's etching techniques.

In January, seven new volumes will be published, showcasing the work of the most influential etcher of all time, Rembrandt van Rijn. Erik Hinterding (a curator at the Rijksmuseum) and Jaco Rutgers travelled the world to examine more than 18,000 impressions made from all 315 etchings produced by the artist between 1625 and 1665. In the course of their research, they made some unexpected discoveries about the etching techniques used by Rembrandt. As a result, we now have a much better appreciation of the master’s printing techniques, and we can determine, for example, whether an etching was made by Rembrandt himself, or in another studio much later.

To mark the publication of the new Hollstein volumes, the Rijksmuseum is exhibiting 36 etchings by Rembrandt. These works offer an excellent sense of Rembrandt's etching techniques, while also helping to clarify the results of Erik Hinterding and Jaco Rutgers’ study.

Rembrandt unravelled, a presentation

The seven volumes are part of the Hollstein series, which accurately catalogues Dutch etching and engraving by individual artists in the period 1450 to 1700. Since 1949, some 139 volumes have already been published. The seven newest volumes, to be published this winter, are devoted to all known Rembrandt impressions. The last catalogue raisonné of Rembrandt’s etchings dates from 1969. The new Hollstein volumes pay due consideration to research that has been conducted since then, and they also contain a rich harvest of Hinterding and Rutgers’ own discoveries. Some of these were revealed by the use of digital photography. These days, taking digital photographs is simplicity itself. The images can also be enormously enlarged, which greatly facilitates the detailed study and comparison of different impressions.

New insights

If he was dissatisfied with a large etching, the young Rembrandt would cut it into pieces, which could then be reused. Whereas just one such case had previously been documented, it was long suspected that this was indeed common practice. The Rembrandt Unravelled presentation highlights a new case of such reuse.

Rembrandt usually printed and sold his impressions himself. The latest Hollstein catalogue breaks new ground by drawing a sharp distinction between impressions that were made by Rembrandt, and works that were printed (using his own copper plates) after his death. The artist also gradually refined his designs on copper plates, often in a series of small steps known as “states”. The recent study provides a novel insight into the successive stages of Rembrandt's work process as the master went about completing his prints.

Unmasked

Many of the later states, whose impressions had been attributed to Rembrandt himself, have now been “unmasked”. It has been shown that some of the changes involved the use of a mezzotint rocker (a kind of putty knife), which is used to roughen the surface of the copper plate. In Rembrandt's time, this rocker had not yet been developed, so any prints bearing traces of its use must have been produced after 1669, the year that the master died. This new understanding has helped to classify the 18,000 Rembrandt etchings in public collections much more reliably into those impressions that were made during Rembrandt's life, and those that were produced later.

Erik Hinterding & Jaco Rutgers, Rembrandt. The New Hollstein Dutch & Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts, Sound & Vision Publishers in close cooperation with the Rijksmuseum Amsterdam, Ouderkerk aan den IJssel 2012/13.


Ter gelegenheid van het verschijnen van de nieuwe Hollstein-delen toont het Rijksmuseum 36 etsen van Rembrandt.

In januari verschijnt in zeven delen het werk van de meest invloedrijke etser aller tijden, Rembrandt van Rijn. Rijksmuseum-conservator Erik Hinterding en Jaco Rutgers bekeken wereldwijd ruim 18.000 afdrukken van alle 315 etsen die de kunstenaar vervaardigde tussen 1625 en 1665. Tijdens hun onderzoek deden ze onverwachte ontdekkingen ten aanzien van de etstechnieken die Rembrandt gebruikte. Hierdoor hebben we nu een beter zicht op zijn prentkunst en wordt bijvoorbeeld duidelijk of een Rembrandt-ets ook werkelijk door hem zelf is afgedrukt of pas veel later.

Ter gelegenheid van het verschijnen van de nieuwe Hollstein-delen toont het Rijksmuseum 36 etsen van Rembrandt, die niet alleen een mooi beeld geven van Rembrandts etswerk, maar ook de onderzoeksresultaten van Hinterding en Rutgers verduidelijken.

Presentatie Rembrandt Ontrafeld

De zeven delen maken onderdeel uit van de Hollstein-reeks waarin de Nederlandse prentkunst van 1450 tot 1700 per kunstenaar nauwkeurig in kaart wordt gebracht. Hieraan wordt sinds 1949 gewerkt en er zijn reeds 139 delen verschenen. De nieuwste zeven delen die deze winter verschijnen, beschrijven en illustreren alle prenten van Rembrandt.. De laatste oeuvrecatalogus van Rembrandt-etsen dateert uit 1969. De nieuwe Hollstein-delen verdisconteren de resultaten van onderzoek naar Rembrandts prenten dat sinds die tijd is gedaan, maar presenteren ook een rijke oogst aan eigen vondsten. Die zijn deels het gevolg van het gebruik van de digitale fotografie. Digitale foto’s zijn tegenwoordig eenvoudig te maken en kunnen groot worden opgeblazen, hetgeen gedetailleerde studie en vergelijking van verschillende afdrukken aanzienlijk heeft vereenvoudigd.

Nieuwe inzichten

De jonge Rembrandt versneed grote etsplaten waar hij niet tevreden over was om ze opnieuw te gebruiken. Daarvan kenden we één voorbeeld, maar het vermoeden bestond dat dit vaker voorkwam. Op de presentatie Rembrandt Ontrafeld wordt een nieuw voorbeeld getoond van dit hergebruik.

Rembrandt drukte gewoonlijk zelf zijn etsplaten af en gaf de afdrukken in eigen beheer uit. De nieuwe Hollstein-catalogus maakt voor de eerste keer een scherp onderscheid tussen afdrukken die Rembrandt zelf maakte, en exemplaren die pas na zijn dood met zijn koperplaten zijn gedrukt. Daarnaast werkte de kunstenaar zijn ontwerp op de koperplaat uit, en deed dat vaak in kleine stapjes, de zogenaamde ‘staten’. Het recente onderzoek geeft een nieuw inzicht in de opeenvolgende stadia van Rembrandts werkproces tijdens het voltooien van zijn prenten.

Ontmaskerd

Veel latere staten waarvan de druk aan Rembrandt zelf werd toegeschreven zijn nu ‘ontmaskerd’. Een deel van de ingrepen blijkt te zijn uitgevoerd met een zogeheten mezzotint wiegijzer, een soort plamuurmes waarmee de koperplaat wordt geruwd. Dat wiegijzer was tijdens Rembrandts leven onbekend en dus zijn alle afdrukken waar dat instrument is gebruikt van ná 1669, het jaar dat de meester stierf. Mede door dit nieuwe inzicht zijn de 18.000 Rembrandt-etsen in openbare collecties nu veel duidelijker te verdelen in afdrukken gemaakt tijdens Rembrandts leven en daarna.

Erik Hinterding & Jaco Rutgers, Rembrandt.The New Hollstein Dutch & Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts, Sound & Vision Publishers in nauwe samenwerking met het Rijksmuseum Amsterdam, Ouderkerk aan den IJssel 2012/13.