Bigindicator

Space Invaders: Art in the Computer Game Environment

Event  |  Reviews  |  Comments
Space
© Courtesy of the Artist and Netherlands Media Art Institute - Montevideo/Time Based Arts
Space Invaders: Art in the Computer Game Environment

Keizersgracht 264
1016 EV Amsterdam
Netherlands
August 28th, 2010 - November 6th, 2010
Opening: August 27th, 2010 5:00 PM - 7:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.nimk.nl
NEIGHBORHOOD:  
Canal Girdle
EMAIL:  
info@nimk.nl
PHONE:  
+31 (0) 20 6237101
OPEN HOURS:  
Closed
TAGS:  
installation, performance

DESCRIPTION

Art in the Computer Game Environment:
Exploring the increasingly blurred boundaries between video-game space and
real space


Opening: Friday, 27 August

Jeremy Bailey, Aram Bartholl, Mark Essen, Cao Fei, Anita Fontaine, Riley Harmon, JODI, Michael Johansson, Ben Jones, Yuichiro Katsumoto, Walter Langelaar, Ludic Society, Julian Oliver, Ubermorgen.com

In 'Space Invaders: Art in the Computer Game Environment' the Media Art Institute brings art and games culture together. In an artistic, playful yet serious manner, 'Space Invaders' reveals the influence of games on art and society. This group exhibition with Dutch and international media artists examines the increasing blurring of the boundaries between game worlds and reality. In 'Space Invaders' media art works illuminate the migration of the physical world into gaming systems. Conversely, gaming elements are more and more finding their way into physical space. By infiltrating both game environments and real spaces, the artworks clarify the nature and influence of the computer game environments, and provide greater insight into the role that computer games play in contemporary culture.

On the one hand the exhibition looks at the most fundamental environment of the computer game: inside the computer. What sort of connections do the games and artworks make between physical and virtual space in the computer world? For instance, while in early text games an imaginary space was evoked by means of text (Colossal Cave Adventure), there are now the detailed cities of 'Grand Theft Auto', and recently the development of 'augmented reality' games has come into vogue, games that mix computer images with reality in a plausible manner (LevelHead – Julian Oliver, and new work by Anita Fontaine and Mike Pelletier).


On the other hand the exhibition presents the introduction of game elements into the physical world: from the performance of video games in 'real life' (COSplayer – Cao Fei), and the reduction of the urban game ‘Parcours’ to a virtual and digital level (Ready Played – Ludic Society), to works that remove the game data from the screen (What Is It Without the Hand that Wields It – Riley Harmon, First Person Shooter – Aram Bartholl).

Walter Langelaar presents a new installation which was made especially for the exhibition. In it he mixes the physical exhibition space and virtual gaming space by means of a gaming engine over which the visitor can exert influence. The visitor has to relate physically to the dizzying mixture of physical and virtual space. Finally, the duo JODI present their performance-installation sk8Monkey, in which unreadable texts are uploaded to a twitter account by means of 'skating' on an keyboard, and a connection is made with the skateboard games by Tony Hawk.


In short, 'Space Invaders' shows the increasing blurring of the boundaries between the real world and the game world. In this exhibition gaming is more than sitting in front of a screen and playing a game; the relation with the real world is never far away.

Produced and curated in partnership with FACT, Liverpool.


Art and the Video Game Environment:
Exploring the increasingly blurred boundaries between video-game space and real space.


Jeremy Bailey, Aram Bartholl, Mark Essen, Cao Fei, Anita Fontaine, Riley Harmon, JODI, Michael Johansson, Ben Jones, Yuichiro Katsumoto, Walter Langelaar, Ludic Society, Julian Oliver, UBERMORGEN.COM

Met Space Invaders: Art in the Computer Game Environment brengt NIMk kunst en game-cultuur samen. Space Invaders toont op een speelse, artistieke en serieuze manier de invloed van games op kunst en samenleving. Deze groepstentoonstelling met (inter)nationale (media)kunstenaars gaat in op de toenemende grensvervaging tussen game werelden en realiteit. Mediakunstwerken belichten in Space Invaders de migratie van de fysieke wereld naar game-systemen. Ook andersom vinden game-elementen hun weg steeds meer naar de fysieke ruimte. Door zowel te infiltreren in game-omgevingen als in echte ruimtes, verhelderen de kunstwerken de aard en invloed van de computergame-omgevingen, en maken de rol die computergames spelen in de hedendaagse cultuur meer inzichtelijk.

Van minimalistische, op tekst gebaseerde avonturengames, tot de gedetailleerde steden van Grand Theft Auto die gebaseerd zijn op het daadwerkelijke stratenplan van New York: de wereld van het computerspel ontwikkelt zich tot op een steeds realistischer niveau. Hiernaast worden games tegenwoordig niet meer gedefinieerd door vooruitgang in letterlijke zin -een veld verslaan-, maar concentreren zich steeds meer op het creëren van een omgeving waarin de speler de vrijheid heeft op onderzoek uit te gaan; een omgeving die er uitziet en voelt als de echte wereld. En door het internet is online gaming ontstaan dat vaak nog minder te maken heeft met winnen en verliezen en meer met de cultivatie van sociale gemeenschappen en menselijke netwerken die zich uitbreiden naar het 'werkelijke' leven zoals Farmville. Uitgerust met draadloze technologieën en GPS hebben de games de vaste standplaats verlaten en vinden hun weg in de fysieke ruimte als mobiele en andere beschikbare applicaties. Games vermengen kortom verschillende media en fysieke ruimtes om een alternatieve, speelse realiteit te creëren. De fysieke en virtuele ruimte raken meer en meer hybride van aard en geconstrueerde en bedachte ruimtes komen steeds dichter bij elkaar.

Met deze informatie op de achtergrond, zijn er twee benaderingen in de tentoonstelling Space Invaders te herkennen. Aan de ene kant kijkt de tentoonstelling naar de leefomgeving van de computergame: binnenin de computer. Welke relaties leggen de games en kunstwerken tussen fysieke en virtuele ruimte binnen de computerwereld? Zo werd er in vroege tekstgames een imaginaire ruimte opgeroepen door middel van tekst (Colossal Cave Adventure), zijn er nu de gedetailleerde steden van Grand Theft Auto en is recent de ontwikkeling van 'augmented reality' games opgekomen, games die computerbeelden op een geloofwaardige manier vermengen met de werkelijkheid (LevelHead – Julian Oliver). Aan de andere kant presenteert de tentoonstelling de opname van game-elementen binnen de fysieke wereld. Van het uitvoeren van video games 'in real life' (Cosplayers – Cao Fei), en het terugbrengen van de stedelijke game ‘Parcours’ naar een virtueel en digitaal niveau (Parcour Ready Played – Ludic Society), tot werken die game-data van het scherm halen (What It Is Without the Hand that Wields It – Riley Harmon, First Person Shooter – Aram Bartholl).

Ook Walter Langelaar vermengt de fysieke tentoonstellingsruimte en de virtuele gamingruimte door middel van een 'gaming engine' waarop de bezoeker invloed kan uitoefenen. De bezoeker moet zich hierin lijfelijk verhouden tot de duizelingwekkende vermenging van fysieke en virtuele ruimte. Tenslotte presenteert het duo JODI zijn performance-installatie SK8MONKEYS ON TWITTER waarbij door het 'skaten' op een toetsenbord onleesbare teksten worden geüpload naar een twitteraccount, en de relatie gelegd wordt met de skateboard games van Tony Hawk.

Space Invaders toont kortom de groeiende grensvervaging tussen de echte en game wereld. Gaming is in deze tentoonstelling meer dan achter een scherm kruipen en een spel spelen; de relatie met de echte wereld is niet ver meer.

Space Invaders: Art in the Computer Game Environment is geproduceerd en samengesteld in samenwerking met Heather Corcoran van FACT, Liverpool.

Het educatieve programma van Space Invaders is mede mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK).

Met dank aan het VSB Fonds

Powered by BeamSystems


ArtSlant has shutdown. The website is currently running in a view-only mode to allow archiving of the content.

The website will be permanently closed shortly, so please retrieve any content you wish to save.