Bigindicator

In the shadow of tomorrow (In de schaduw van morgen. Neorealisme in Nederland.)

Event  |  Reviews  |  Comments
20121017180655-willink_32-lrg
Zelfportret met schedel,(Selfportrait with scul) , 1936 © Courtesy of Museum Voor Moderne Kunst Arnhem (MMKA)
In the shadow of tomorrow (In de schaduw van morgen. Neorealisme in Nederland.)

Utrechtseweg 87
6812 AA Arnhem
Netherlands
November 18th, 2012 - February 17th, 2013
Opening: November 18th, 2012 11:00 AM - 5:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.mmkarnhem.nl
NEIGHBORHOOD:  
Other (outside main areas)
EMAIL:  
info@mmkarnhem.nl
PHONE:  
+31(0)26 30 31 400
OPEN HOURS:  
Tuesday – Sunday and holidays 11 a.m. – 5 p.m.
TAGS:  
Neorealism

DESCRIPTION

In November of this year, the exhibition In the shadow of tomorrow. Neorealism in the Netherlands will open at the MMKA. The exhibition is a reprise of the influential exhibition The fearful thirties (De bange jaren dertig) which was featured in 1960 at the Arnhem Municipal Museum (Gemeentemuseum Arnhem), now the MMKA. What made this exhibition unique was that the zeitgeist of the 1930s was used as a starting point for presenting a controversial movement of that time: neorealism. The idea was that this group of painters in the 1930s consciously or unconsciously displayed on canvas the threat of a new world war.

Since its beginnings in 1920, the MMKA has put together an important collection of works by neorealists. Over time, this collection has been carefully expanded with works by painters from the inter-bellum — the period between the world wars — including Dick Ket, Carel Willink, Pyke Koch, Raoul Hynckes, Johan Mekkink, Wim Schuhmacher and Edgar Fernhout. There were significant differences between these artists, but it was clear that they shared common features in their style at this time: figurative painting and fine brushstrokes. Due to the 1960 exhibition and the publication that accompanied it, written by curator Jan van der Mark, the above-mentioned artists are now part of the canon of Dutch neorealists.

Disappointment
Unfortunately, not all of the intended art works could be shown in 1960. Wim Schuhmacher did not participate since he refused to have his work displayed with that of Pyke Koch (who had sympathized with Nazi Germany), Edgar Fernhout was no longer interested in his early work, and Raoul Hynckes wanted to display recent paintings alongside older work.


Two reasons
There are two reasons for presenting a new version of the exhibition in 2012. One has to do with the museum itself. The MMKA was the first museum in the Netherlands to recognize, name, and collect work representing the neorealist movement at a time when other museums demonstrated a preference for Cobra and American abstract expressionism. In addition, it is now possible to display all the works that were originally selected. The second motivation for a reprise is the similarity between the zeitgeist of the 1930s and that of today, with its global crises and accompanying fears.

Historical document
Curator Ype Koopmans states the following about In the shadow of tomorrow, 2012 : ‘Work by Dutch neorealists has now become well-known and loved by a large public, but the movement hasn’t been represented in a context where so many works could be seen together in one place since the 1960s. For this reason, In the shadow of tomorrow is a unique historical document and an exhibition that art aficionados have to see.’

Book

A book with the same title will accompany the exhibition, with essays by Carel Blotkamp, Ida Boelema, Frits Boterman, Sjoerd van Faassen, Marieke Jooren, Ype Koopmans, Mieke Mekkink and Mieke Rijnders.

Erwin Olaf

From 27 October through 27 January, partly overlapping with In the shadow of tomorrow, a new photo series by Erwin Olaf will be presented at the MMKA, inspired by the inter-bellum period. In October 2011, the internationally recognized Dutch photographer received the Johannes Vermeer Prijs, the Dutch national prize for the arts, and is using the prize money to create new works with the world of the inter-bellum period as a starting point. Erwin Olaf recognizes similarities between our own period and that of that era of the previous century and brings these into focus in Berlin, the city in which cultural life in the inter-bellum period dazzled before the approaching calamity like nowhere else.


In november dit jaar opent in het MMKA de tentoonstelling In de schaduw van morgen. Neorealisme in Nederland. De tentoonstelling is een reprise van de spraakmakende tentoonstelling De bange jaren dertig zoals die in 1960 door het Gemeentemuseum Arnhem, nu het MMKA, georganiseerd werd. Bijzonder aan deze tentoonstelling was dat de tijdsgeest van de jaren dertig als uitgangspunt werd genomen voor een weergave van een op dat moment omstreden stroming uit de Nederlandse kunstgeschiedenis: het neorealisme. Daarbij was het idee dat deze groep schilders in de jaren dertig van de vorige eeuw bewust of onbewust, de dreiging van een nieuwe wereldoorlog in beeld brachten.

Het MMKA heeft sinds zijn ontstaan in 1920 een belangrijke collectie neorealisten verzameld. Deze collectie is in de loop van de jaren zorgvuldig uitgebouwd met kunstwerken van schilders uit het interbellum — de periode tussen de wereldoorlogen - waaronder Dick Ket, Carel Willink, Pyke Koch, Raoul Hynckes, Johan Mekkink, Wim Schuhmacher en Edgar Fernhout. Er waren grote verschillen tussen de kunstenaars, maar duidelijk was dat ze in deze periode een overeenkomstige stijl van werken hadden; figuratief en fijn geschilderd. Door de tentoonstelling in 1960 en de publicatie die erbij verscheen, geschreven door conservator Jan van der Mark, worden de hierboven genoemde kunstenaars nu algemeen gerekend tot de canon van het neorealisme in Nederland.

 

Tegenvaller
Helaas konden in 1960 niet alle beoogde kunstwerken getoond worden. Wim Schuhmacher werkte niet mee omdat hij weigerde samen met Pyke Koch (die gesympathiseerd had met Nazi Duitsland) te exposeren, Edgar Fernhout was niet meer geïnteresseerd in zijn vroegere werk en Raoul Hynckes wilde naast ouder werk ook recente schilderijen tonen.

 

Twee redenen
Anno 2012 zijn er twee redenen om de tentoonstelling opnieuw te programmeren. De ene heeft met het museum zelf te maken. Het was immers het MMKA dat als eerste museum in Nederland de neorealistische stroming herkende, benoemde en ging verzamelen, in tijden dat bij andere musea de voorkeur uitging naar Cobra en het Amerikaanse abstract expressionisme. Bovendien is het nu wel mogelijk om alle destijds geselecteerde werken te tonen. De tweede motivatie voor een reprise is de gevoelde overeenkomst in tijdsgeest tussen de jaren dertig en de huidige tijd met zijn globale crises en de angst die deze oproepen.

Tijdsdocument
Conservator Ype Koopmans over In de schaduw van morgen anno 2012 : ‘Het werk van de Nederlandse neorealisten is intussen zeer bekend en geliefd bij een groot publiek, maar sinds 1960 nooit meer in een dergelijke context en zo omvangrijk op één plek bij elkaar te zien geweest. Daarmee is In de schaduw van morgen een uniek tijdsdocument en een tentoonstelling die je als kunstliefhebber gezien móet hebben.’

Boek

Bij de tentoonstelling verschijnt een gelijknamig boek met bijdragen van Carel Blotkamp, Ida Boelema, Frits Boterman, Sjoerd van Faassen, Marieke Jooren, Ype Koopmans, Mieke Mekkink en Mieke Rijnders

Erwin Olaf

Van 27 oktober t/m 27 januari, deels overlappend met In de schaduw van morgen, is de tentoonstelling Interbellum van de Nederlandse fotograaf Erwin Olaf te zien.
Erwin Olaf (1959) kreeg in oktober 2011 de Johannes Vermeer Prijs, de Nederlandse Staatsprijs voor de kunsten en besteedt het bedrag aan het maken van nieuw werk waarin hij de wereld van het interbellum en dan met name Berlijn als uitgangspunt neemt. 
Tevens Nederlandse première van Erwin Olafs installatie The Keyhole.