Bigindicator

Los Angeles Art Show - Modern & Contemporary

Venue  |  Exhibitions  |  Reviews
PAST EXHIBITIONS & EVENTS
January 12th - January 12th
2015
January 14th, 2015 - January 18th, 2015
2014
January 16th, 2014 - January 19th, 2014
January 15th, 2014 - January 19th, 2014
2013
January 24th, 2013 - January 27th, 2013
January 24th, 2013 - January 27th, 2013
January 23rd, 2013 - January 27th, 2013
Los Angeles Art Show
Davyd Whaley
January 23rd, 2013 - January 27th, 2013
Los Angeles Art Show 2013 - China Fusion
Wu Aizheng, Zhu Zhe Chi, Li Fuyuan, Zhou Guangwei, Bai Hongwei, Ren Xianyin, Wang Xiaosong, Pan Xinyi, FAN Xueyi, Chang Yan, Liu Yi, Deng Yonggang
2012
January 18th, 2012 - January 22nd, 2012
2011
January 20th, 2011 - January 23rd, 2011
January 20th, 2011 - January 23rd, 2011
January 20th, 2011 - January 23rd, 2011
January 20th, 2011 - January 23rd, 2011
2010
December 22nd, 2010 - December 22nd, 2010
The Rising Tide: A Documentary on Chinese Contemporary Art
Birdhead, Cao Fei, Wang Qingsong, Chen Quilin, O Zhang, Xu Zhen
January 21st, 2010 11:00 AM - 8:00 PM
An Intimate View of Los Angeles
Robert Hale with groupLA 2009