Bigindicator

Best Before End

Event  |  Reviews  |  Comments
20130425104304-best_before_end_2_c_stephen_gill_courtesy_of_the_artist
Best Before End 2 © Stephen Gill - Courtesy of the Artist
Best Before End

Keizersgracht 609
1017 DS Amsterdam
Netherlands
May 17th, 2013 - July 14th, 2013
Opening: May 17th, 2013 10:00 AM - 9:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.foam.nl
NEIGHBORHOOD:  
Canal Girdle
EMAIL:  
foam@foam.nl
PHONE:  
+31 (0) 20 551 6500
OPEN HOURS:  
Sat-Wed 10-6; Thu-Fri 10-9
TAGS:  
conceptual
COST:  
€ 8,75

DESCRIPTION

Foam presents the first retrospective exhibition of English photographer Stephen Gill (Bristol, 1971). The Best Before End exhibition comprises a large number of series that Gill has made over the past fourteen years in and around the London Hackney district, as well as recent work being shown for the first time at Foam. The series in the exhibition all endeavour to reflect and respond to various aspects of life in this quickly changing district, which Gill has portrayed over the past years from the micro to macro level.

Chronicler, visual poet, anthropologist, sociologist, alchemist and conceptual artist: Stephen Gill is a unique maker of images who is constantly putting the photographic medium to the test and is able to create a visual language where documentary photography, coincidence, experiment and interventions are closely linked.

After devoting himself to documentary studies of Hackney's urban landscape for years, Gill's approach changed when he realised the limitations of this method of working. He has made various efforts to escape the technical restrictions of photography. The 2001 Hackney Wick series meant a new and liberating way of working. The images in Hackney Wick were made with a plastic camera that Gill had bought at a jumble sale. Because of the plastic lens and lack of control over shutter speed and focus, Gill felt that these photos, with their blurriness and limited clarity, came much closer to capturing the essence of the place.

With the realisation that documentary photography was often incapable of expressing concepts that were far more than purely descriptive, Gill began to make more and more use of the weaknesses of the medium. He took advantage of coincidence and employed manual interventions to help him to reveal what was most essential in his subjects. Among his working methods were burying photos (Buried), creating lavish collages with flowers and seeds (Hackney Flowers) and placing objects in the camera so that they left their traces on the film, causing confusion about the scale of the images (Talking to Ants).

Gill's most recent series Best Before End was created with the aid of energy drinks which resulted in fantastical, abstract and vividly coloured works that through their intensity reflect contemporary, hectic urban life. First, he placed objects in the camera before taking the photographs, as he had done in the previous series. The negatives were later immersed in the energy drinks, which made the images shift their positions, disruptions to appear and softened the film emulsion. This made it possible to manipulate the emulsion - to stretch it, move it, tear it and to separate the various layers of the film, which were then reworked with a soft brush.

In addition to the photo series, each of which shows another of Gill's subjects or concerns, the exhibition includes an overview of his publications. Gill is internationally esteemed as a significant maker of photo books, because of the special and tactile quality of the publications produced by Nobody, his own publishing house. Gill considers these publications to be the final stage of his photo series.


Foam presenteert de eerste overzichtstentoonstelling van de Engelse fotograaf Stephen Gill (Bristol, 1971). De tentoonstelling Best Before End bevat een groot aantal series die Gill de afgelopen veertien jaar in en rondom de Londense wijk Hackney maakte, evenals recent werk dat voor het eerst in Foam getoond wordt. Alle series in de tentoonstelling zijn een poging om te reflecteren en te reageren op verschillende aspecten van het leven in de zich snel ontwikkelende wijk, die Gill de afgelopen jaren van micro tot macro niveau in beeld bracht.

Chroniqueur, visueel dichter, antropoloog, socioloog, alchemist en conceptueel kunstenaar: Stephen Gill is een unieke beeldenmaker die het fotografische medium voortdurend op de proef stelt en in staat is een visuele taal te creëren waarin documentaire fotografie, toeval, experiment en interventies hand in hand gaan.

Na zich jarenlang op documentaire studies van de stedelijke omgeving in Hackney te hebben toegelegd, veranderde de benadering van Gill toen hij zich de beperkingen realiseerde van deze wijze van werken. Gill deed verschillende pogingen om de technische grenzen die de fotografie hem oplegde te omzeilen. De serie Hackney Wick uit 2001 betekende een nieuwe en bevrijdende manier van werken. De beelden van Hackney Wick zijn gemaakt met een plastic camera die Gill op de rommelmarkt kocht. Door de plastic lens en het gebrek aan controle over sluitertijd en focus, voelde Gill dat deze foto's door hun onscherpte en beperkte helderheid de essentie van een plek veel beter benaderden.

Met het besef dat de documentaire fotografie vaak niet in staat was om ideeën uit te drukken die veel meer waren dan puur beschrijvend, begon hij steeds meer gebruik te maken van de zwakheden van het medium. Hij betrok het toeval en paste handmatige interventies toe om hem te helpen het meest wezenlijke van zijn onderwerpen te onthullen. Tot zijn werkmethode behoorden onder meer het begraven van foto's (Buried), het maken van uitbundige collages met bloemen en zaden (Hackney Flowers) en het plaatsen van objecten in de camera zodat ze sporen achterlieten op de filmrol, waarmee hij verwarring veroorzaakte met betrekking tot de schaalverhoudingen in het beeld (Talking to Ants).

Gills meest recente serie Best Before End kwam tot stand met behulp van energy drinks die resulteerden in fantastische, abstracte en felgekleurde werken die door hun intensiteit het hedendaagse drukke stadsleven weerspiegelen. Eerst werden zoals bij voorgaande series objecten in de camera geplaatst voor het fotograferen. Later werden de negatieven ondergedompeld in energy drinks, waardoor de beelden van hun plek verschoven, verstoringen optraden en de filmemulsie week werd. Hierdoor was het mogelijk om de emulsie handmatig op te rekken, te bewegen, te scheuren en de verschillende lagen van de film te scheiden, die vervolgens met een zachte borstel werden bewerkt.

Naast de fotografische series, die elk een ander onderwerp of een andere betrokkenheid van hem tonen, bevat de tentoonstelling ook een overzicht van zijn publicaties. Gill wordt internationaal gewaardeerd als een van de belangrijkste fotoboekenmakers vanwege de speciale en tactiele kwaliteit van de publicaties die onder de naam Nobody verschijnen, zijn eigen uitgeverij. Gill beschouwt de publicaties als de ultieme weergave van zijn fotografische series.