Bigindicator

Art Alive Gallery, Delhi

Venue  |  Exhibitions  |  Reviews
CURRENT EXHIBITIONS & EVENTS
September 25th - October 25th
The Open Window
Tara Sabharwal
PAST EXHIBITIONS & EVENTS
February 23rd - March 31st
World of Watercolours
Paresh Maity
2016
December 1st, 2016 - December 31st, 2016
Art Now
Sujata Bajaj, Chandra Bhattacharjee, Jayasri Burman, Sakti Burman, Arpana Caur, Jogen Chowdhury, P R Daroz, laxma goud, G. R. Iranna, B Manjunath Kamath, Nayanaa Kanodia, Ranjeeta Kant, Prabhakar Kolte, Riyas Komu, Paresh Maity, Anjolie Ela Menon, s nandgopal, Jagannath Panda, Manu Parekh, K.S. Radhakrishnan, Raghu Rai, V. Ramesh, Senaka Senanayake, Kishor Shinde, Narayan Chandra Sinha, The Singh Twins, Thota Vaikuntam, S. Harsha Vardhana
August 10th, 2016 - September 15th, 2016
The Sculpture Show 2016!
Sujata Bajaj, Jayasri Burman, Sakti Burman, Somnath Chakraborty, P R Daroz, Ashis Das, Apurva Desai, Nagesh Gaud, laxma goud, Paresh Maity, Dimpy Menon, s nandgopal, shashi paul, Subrata Paul, K.S. Radhakrishnan, Narayan Chandra Sinha
June 26th, 2016 - July 31st, 2016
Contemporary Collection
Sujata Bajaj, Shipra Bhattacharya, Maite Delteil, akkitham narayanan, Manu Parekh, Raghu Rai, V. Ramesh, Senaka Senanayake, Thota Vaikuntam
May 9th, 2016 - May 31st, 2016
Summer Collection
Sujata Bajaj, Shipra Bhattacharya, Jayasri Burman, Nayanaa Kanodia, Paresh Maity, Raghu Rai, V. Ramesh, Senaka Senanayake, Kishor Shinde, Sudhanshu Sutar, Thota Vaikuntam, S. Harsha Vardhana
May 9th, 2016 - May 31st, 2016
Painted Elephants
Shipra Bhattacharya, Nayanaa Kanodia, Seema Kohli, Chotu Lal, Manu Parekh, Yugal Kishor Sharma, Bhajju Singh Shyam, Venkat Singh Shyam, Narmada Tekam
May 8th, 2016 - May 31st, 2016
Show of Sculptures
Sujata Bajaj, s nandgopal, shashi paul, Subrata Paul
April 10th, 2016 - April 30th, 2016
Recent Sculptures
S. Nandagopal
2015
September 17th, 2015 - October 13th, 2015
New Arrival
Sujata Bajaj, Jayasri Burman, Maite Delteil, Ramesh Gorjala, Nayanaa Kanodia, Vinita Karim, Suraj Kumar Kashi, Senaka Senanayake, Kishor Shinde
2014
December 17th, 2014 - December 19th, 2014
The Mahatma: A Charity Exhibition for the Mahatma Gandhi Statue
Mainaz Bano, Chandra Bhattacharjee, Sanjay Bhattacharya, Arpana Caur, Sharmi Chowdhury, Jatin Das, Apurva Desai, Atul Dodiya, Subba Ghosh, G. R. Iranna, B Manjunath Kamath, Suraj Kumar Kashi, Seema Kohli, M.F.Husain, Paresh Maity, Anu Malhotra, Dimpy Menon, Veer Munshi, Jagannath Panda, Manu Parekh, Amit Pasricha, K.S. Radhakrishnan, Raghu Rai, Sudip Roy, Haku Shah, Parthiv Shah, Sudhanshu Sutar
November 12th, 2014 - November 15th, 2014
September 24th, 2014 - October 23rd, 2014
September 2nd, 2014 - September 6th, 2014
HUE_BORNE
Anu Malhotra
July 30th, 2014 - August 20th, 2014
The Great Outdoors
Nayanaa Kanodia
May 1st, 2014 - May 31st, 2014
Contemporary Collection
Jayasri Burman, Maya Burman, Sakti Burman, Rini Dhumal, B Manjunath Kamath, Riyas Komu, Manu Parekh, V. Ramesh, Thukral & Tagra, Thota Vaikuntam
January 20th, 2014 - February 21st, 2014
STORYTELLERS
Bhajju Singh Shyam, Mayank Shyam, Sukhnandi Vyam
2013
October 17th, 2013 - November 25th, 2013
September 20th, 2013 - October 10th, 2013
In Other Rooms
Tara Sabharwal
August 3rd, 2013 - September 14th, 2013
Think Small! a big show of small works (Second Edition)
Yusuf Arakkal, Sujata Bajaj, Chandra Bhattacharjee, Shipra Bhattacharya, Sanjay Bhattcharya, Shobha Broota, Jayasri Burman, Maya Burman, Sakti Burman, Sharmi Chowdhury, Maite Delteil, Apurva Desai, Rini Dhumal, Farhad Hussain, Nayanaa Kanodia, Ranjeeta Kant, Suraj Kumar Kashi, Paresh Maity, Anjolie Ela Menon, Samir Mondal, akkitham narayanan, Manu Parekh, George Martin PJ, S. H. Raza, Senaka Senanayake, Kishor Shinde, Meghansh Thapa, Thota Vaikuntam, S Harsha Vardhana, Binoy Varghese
May 20th, 2013 - July 20th, 2013
Contemporary Collection-II
Jayasri Burman, Sakti Burman, Maite Delteil, Neeraj Goswami, Suraj Kumar Kashi, Paresh Maity, akkitham narayanan, Akbar Padamsee, Manu Parekh, Kishor Shinde, The Singh Twins, S. Harsha Vardhana, Binoy Varghese
April 1st, 2013 - April 30th, 2013
Contemporary Collection
Sujata Bajaj, Jayasri Burman, Sakti Burman, Sharmi Chowdhury, Maite Delteil, Neeraj Goswami, Paresh Maity, Anjolie Ela Menon, akkitham narayanan, Manu Parekh, Senaka Senanayake, Kishor Shinde, Thota Vaikuntam, S. Harsha Vardhana
January 29th, 2013 - March 30th, 2013
Venetian Odyssey
Paresh Maity
2012
October 31st, 2012 - November 30th, 2012
Talking Heads
Jogen Chowdhury, Krishen Khanna, Paresh Maity, Anjolie Ela Menon, Akbar Padamsee, Manu Parekh, F.N. Souza
September 1st, 2012 - September 29th, 2012
May 12th, 2012 - May 31st, 2012
February 24th, 2012 - March 31st, 2012
2011
September 20th, 2011 - October 31st, 2011
July 30th, 2011 - August 25th, 2011
Through the Kaleidoscope
akkitham narayanan
May 2nd, 2011 - May 28th, 2011
March 11th, 2011 - March 31st, 2011
January 17th, 2011 - January 31st, 2011
An Inner Fire
Yusuf Arakkal
2010
December 10th, 2010 - January 10th, 2011
A Collection
Sujata Bajaj, Shipra Bhattacharya, Jayasri Burman, Sakti Burman, Arpana Caur, Sharmi Chowdhury, P R Daroz, Maite Delteil, C F John, Nayanaa Kanodia, Prabhakar Kolte, Veer Munshi, Manu Parekh, Manish Pushkale, Binoy Varghese, Yusuf
October 22nd, 2010 - November 15th, 2010
Jangarh Kalam - Contemporary Art of the Adivasis
Bhajju Singh Shyam, Mayank Shyam, Ram Singh Urveti, Durga Bai Vyam
September 10th, 2010 - October 15th, 2010
I Am Clay
P R Daroz
August 12th, 2010 - August 28th, 2010
Turn the Tables
Sonam Jain, Jignasha Ojha, Uma Shankar Pathak, vipul prajapati, Kartik Sood, Meghansh Thapa
June 1st, 2010 - June 30th, 2010
Tales of Silence
Jayashree Chakravarty, Murali Cheeroth, Sharmi Chowdhury, Apurva Desai, G. R. Iranna, Reji K.P, Rajeshwar Rao
April 13th, 2010 - April 30th, 2010
April 1st, 2010 - April 30th, 2010
The World on a Canvas
Paresh Maity
2009
December 7th, 2009 - December 26th, 2009
Paradise Lost?
Senaka Senanayake
November 26th, 2009 - December 2nd, 2009
Retrieval Systems
Tina Bopiah, Alex Fernandes, G. R. Iranna, B Manjunath Kamath, Baiju Parthan
October 3rd, 2009 - October 15th, 2009
Sounding Clay
Dipalee Daroz
September 10th, 2009 - September 26th, 2009
August 20th, 2009 - August 31st, 2009
Return to Eden
Prabir Purkayastha