Bigindicator

Wang Guangyi

Profile  |  Artworks  |  Exhibitions  |  Network  |  Reviews  |  Comments
D5079171l
Minsheng Musings   Pick-button-f22fa879042524f5c7b8d2278b2983b8
by
Shi Chong, Wang Chuan, Zhou Chunya, Cheng Conglin, Chen Danqing, Fei Dawei, Shao Dazhen, Peng De, Fan Dian, Jia Fangzhou, Yang Feiyun, Chao Ge, WEI Guangqing, Wang Guangyi, Hou Hanru, Lu Hong, Yu Hong, Wang Huangsheng, Wu Hung, Xu Jiang, Geng Jianyi, Yin Jinan, Zhao Li, Fang Lijun, Wang Lin, Meng Luding, Zhong Ming, Gao Minglu, Yue Minjun, Lv Peng, Wen Pulin, Zhu Qingsheng, Shu Qun, Li Shan, Jin Shangyi, Gao Shiming, Yin Shuangxi, Liao Wen, Li Xianting, Liu Xiaochun, Liu Xiaodong, Zhang Xiaogang, Li Xiaoshan, Ai Xuan, Mao Xuhui, Ding Yi, Yi Ying, Yu Youhan, Yin Zhaoyang, Luo Zhongli, Huang Zhuan at Minsheng Art Museum April 19th, 2010 - July 18th, 2010
Posted 4/26/10
      Last week saw the grand opening of the Minsheng Art Museum, an institution owned by a private bank that has been producing exhibitions for almost two years. The proper opening was given over to an exhibition entitled Thirty Years of Chinese Contemporary Art, 1979-2009, a multi-generational survey of the development of oil painting apparently devised without the help of a curator, as none was credited anywhere within the space or in the catalog. The narrative largely stuck by the... [more]
Is this your profile?
Claim it!