Bigindicator

Ge Lei

Profile  |  Exhibitions  |  Network  |  Reviews  |  Comments
20101220161705-201011031406084430
Bao Dong in Chengdu   Pick-button-f22fa879042524f5c7b8d2278b2983b8
by
Zhou Bin, Liang Bing, Yu Bo-gong, Hans Bolly, Jin Feng, Utopia Group, Yu Ji, Ge Lei, Zhang Liaoyuan, MadeIn, Deng Minqu, Jiang Peng, Zhong Please, Shi Qing, Shi Wanwan, Hu Xiangqian, Xing Xin, Zhao Yao, Jiao Yingqi, Man Yu, Zhao Zhao, Ge Fei + Lin Zhen, Lu Zhengyuan, Jiang Zhi at A4 Gallery October 30th, 2010 - December 12th, 2010
Posted 12/20/10
        Independent curator Bao Dong is increasingly seen as the emerging face of critical art production and interpretation in Beijing, so it was met with some excitement when he announced that his latest exhibition project, Conception as Enzyme, would feature some two dozen artists of multiple generations and styles in an exploration of conceptual practice today. The list of artists included ranges from market stars like Xu Zhen’s MadeIn corporation to rising figures like Jiang Zhi and... [more]
Z
Triple Tiger   Pick-button-f22fa879042524f5c7b8d2278b2983b8
by
No. 223, Quan Bao, Su Chang, Zhang Xiao Chuan, Coca, Wu Wei Da, Li Ding, Wu Ding, Liao Fei, Jia You Guang, Ren Hang, Zhang Le Hua, Zhen Huan, Chen Wen Jie, Zhang Jing, Liu Jie Jun, Ge Lei, Lu Yong Lei, Xie Dong Lei, Xie Chen Lin, Madi, Zheng Wei Min, Huang Hui Ming, Li Ming, Xiong Xiao Mo, Liu Nai, Lu Yan Peng, Cong Ling Qi, Hu Xiang Qian, Li Qing, Chen Wei Qun, Fan Shi San, Jiang Sheng, Guan Shi, Lin Shu, Xu Shun, Cao You Tao, Yang Xian Tao, Cao Wei, Chen Wei, Lu Jia Wei, Yang Da Wei, Zhang Wei, Han Wen, Xi Xiao Wen, Wei Hong Lei & Guan Xiao, Shi Xin, Tang Di Xin, Song Xing, Li Yi Xiong, Yang Xue, Gao Ming Yan, Lu Yan, Lu Yang, Lu Tian Yang, Luo Yang, Zhang Yun Yao, Jiang Tian Yi, Qing Tou Yi, Song Jia Yin, Liu Yu, Gao Yuan, Lu Ping Yuan, Jiu Yue, Chen Yun, Hu Yun, Li Da Zhi, Zu Zhou, Yu Tian Zhu at Caochangdi No. 53 April 17th, 2010 - June 30th, 2010
Posted 5/3/10
        “Tora! Tora! Tora!” is an energetic and sprawling exhibition of over seventy young photographers held throughout about a half-dozen abandoned or unfinished exhibition spaces in Caochangdi. The show is a definite highlight of the Caochangdi PhotoSpring Festival, a new annual photo festival with exhibitions in over thirty nearby galleries. Although the artists in the show are diverse-- coming from all over China, most are born post-Eighties, and at the start of their careers. The... [more]
Is this your profile?
Claim it!