Bigindicator

Chiyo Miyashita

Profile  |  Artworks  |  Exhibitions  |  Network  |  Comments
Chiyo_miyashita_san_francisco_rainbow_flag
San Francisco Village: Rainbow Flag, 2009 Watercolor 8 3/8 X 7 1/8" © Chiyo Miyashita
San_francisco_village_poppy
San Francisco Village: Poppy, 2009 Watercolor 8 3/8 X 7 1/8" © Chiyo Miyashita
Chiyo_miyashita_san_francisco_bison
San Francisco Village: Bison, 2009 Watercolor 8 3/8 X 7 1/8" © Chiyo Miyashita
Chiyo_san_francisco_village_coyote
San Francisco Village: Coyote, 2009 Watercolor 8 3/8 X 7 1/8" © Chiyo Miyashita
San_francisco_village_raccoon
San Francisco Village: Raccoon, 2009 Watercolor 8 3/8 X 7 1/8" © Chiyo Miyashita
San_francisco_village_street_car
San Francisco Village: Street car, 2009 Watercolor 8 3/8 X 7 1/8" © Chiyo Miyashita
San_francisco_village_wind_mill
San Francisco Village: Wind mill, 2009 Watercolor 8 3/8 X 7 1/8" © Chiyo Miyashita
201001_wandering_fox_spring_web
Wandering Fox: Spring, 2010 Watercolor 8 3/8 X 7 1/8" © Chiyo Miyashita
201002_wandering_fox_autumn_web
Wandering Fox: Autumn, 2010 Watercolor 8 3/8 X 7 1/8" © Chiyo Miyashita
20110212162212-chiyo_miyashita_march_2011
Wondering Fox: Spring, 2010 Watercolor On Paper
20110302113554-2010-08-san_francisco_village_coyote_and_rainbow_flag
San Francisco Village: coyote & rainbow flag, 2010 Watercolor 8 3/8 X 7 1/8" © Chiyo Miyashita
20111117234557-post_card_exhibition_2011__2_mini
Quick Facts
Birthplace
Tokyo, Japan