Bigindicator

ShanghART Singapore

Venue  |  Exhibitions
20130722084421-33048_big
© Courtesy of ShanghART Singapore
ShanghART Singapore
9 Lock Road, #02-22, Gillman Barracks
108937 Singapore
Singapore
Venue Type: Gallery


CURRENT EXHIBITIONS & EVENTS
August 19th - December 3rd
From Pop Art to New Media
Zhang Ding, Zhang Enli, WEI Guangqing, Wang Guangyi, Xue Song, Ji Wenyu, Sun Xun
QUICK FACTS
Open hours
Tue.- Sun. 11am - 7pm
Phone
+65 6734 9537
Fax
+65 6734 9037
Gallery type
Contemporary