Bigindicator

National Gallery of Art, Lithuania

Venue  |  Exhibitions
20130609160321-b_01en
© Courtesy of National Gallery of Art (NGA)
National Gallery of Art, Lithuania
Konstitucijos pr. 22
08105 Vilnius
Lithuania
Venue Type: Museum
QUICK FACTS
Email
Open hours
Monday-Saturday: 10 a.m. - 5 p.m. Sunday: 11 a.m. - 6 p.m.
Phone
+370 5 219 59 60
Fax
+370 5 219 54 96
DESCRIPTION

The goal of the National Gallery of Art (NGA) is to collect and research Lithuanian art of the 20th and 21st Century and present it to Lithuanian and international audiences as a part of the international modern art culture. Our aim is to study Lithuanian art heritage of this period, broaden the view of our audiences, reveal the links between Lithuanian art and art in other countries, encourage new interpretations of Lithuanian art, and develop a culture of understanding visual arts.

NGA is a contemporaneous, multifunctional centre for art and culture seeking a dialogue with society. This is a space for active communication where the audience can see the permanent exposition and temporary exhibitions as well as participate in cultural events, lectures and educational programmes.


Nacionalinės dailės galerijos (NDG) tikslas – kaupti, moksliškai tyrinėti ir Lietuvos bei užsienio lankytojams pristatyti XX ir XXI a. Lietuvos dailę, kaip pasaulio moderniosios meninės kultūros dalį. Siekiama surinkti ir pažinti šio laikotarpio Lietuvos dailės paveldą, plėsti žiūrovų akiratį – ryškinti Lietuvos dailės ryšius su kitų šalių daile, skatinti naujas Lietuvos dailės interpretacijas, ugdyti vizualiojo meno suvokimo kultūrą.

NDG – šiuolaikiškas daugiafunkcinis meno ir kultūros centras, siekiantis dialogo su visuomene. Tai aktyvios komunikacijos erdvė, kurioje žiūrovai susipažįsta su nuolatine ekspozicija, parodomis, dalyvauja kultūros renginiuose, paskaitose ir edukacinėse programose.

ArtSlant has shutdown. The website is currently running in a view-only mode to allow archiving of the content.

The website will be permanently closed shortly, so please retrieve any content you wish to save.