Bigindicator

Koza Visual Culture and Arts Association

Venue  |  Exhibitions
20121101120852-1-2faee7336f
Koza Visual Culture and Arts Association
İstiklal Caddesi, 116
Büyükçekmece
34500 Istanbul
Turkey
Venue Type: Alternative Space
QUICK FACTS
DESCRIPTION

Koza Görsel Kültür ve Sanat Derneği (KozaVisual) sanatçılar, kültür ve sanat emekçileri ve sosyal bilimcilerin bir arada düşünüp üretebilecekleri bir platformdur. Görsel kültür, görsel ve dijital sanatlar, belgesel ve etnografik film, video aktivizm ve performans sanatları alanlarında sosyal ve politik konulara ilişkin sorgulayıcı projeler geliştirir ve uygular. Sanatçıların üretimlerini sergileyebilme alanlarına ve dağıtım ağlarına ilişkin anakım ve ticari olmayan, alternatif alanlar ve ağlar geliştirir. Kolektif üretim stratejilerinin gelişmesi ve yaygınlaşması bağlamında çoğunlukla içerisinde yeni toplumsal hareketler ve marjinal grupların yer aldığı yerel ve uluslararası ağlarla ortak çalışır. Yer aldığı coğrafyada, benzer yönelimlere sahip kolektifler, girişimler, platformlar ve kurumlarla görsel kültür ve görsel düşünme araçlarının kullanım olanaklarının ve pratiklerinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına yönelik araştırmalar yürütür ve projeler uygular. Yaratıcı, yenilikçi, özgürleştirici ve sorgulayıcı sanat pratiklerinin bu coğrafyada tartışılması ve uygulanmasına yönelik girişimlerde bulunur. Sanatın merkezileşmesine, ticari dağıtım mekanizmalarına karşı kolektif üretim ve dağıtım prensibini izler.


Koza Visual Culture and Arts Association (KozaVisual) is designed as a platform for artists, art and cultural actors and social scientists aiming to discuss and produce together. KozaVisual develops and implements projects in questioning socio-political issues in the fields of visual culture, visual and digital arts, documentary and ethnographic film, video activism and performing arts. Develops uncommercial, alternative exhibition spaces and distribution networks for artists and cultural actors. Collaborates with local and transnational networks involving new social movements and marginalized groups. Conducts researches and implements projects on the development and expansion of utilizing the visual culture and visual thinking tools in the surrounding region along with the collectives, groups and platforms having similar orientations. Aims to initiate discussions intending implementation of creative, innovative, liberating and inquisitive art practices, and follows the principles of collective production and distribution in parallel to decentralization of art and culture in its geographical location.

ArtSlant has shutdown. The website is currently running in a view-only mode to allow archiving of the content.

The website will be permanently closed shortly, so please retrieve any content you wish to save.