Bigindicator

Nerima Museum Tokyo

Venue  |  Exhibitions
PAST EXHIBITIONS & EVENTS
2011
December 20th, 2011 - December 25th, 2011
hope-Kibou
Kasutaka Abe, Ulvis Alberts, vanessa anastasopoulou, Dimitrios Antonitsis, Giuliana Bona, Dionisis Christofilogiannis, David Franklin, Yoshinori Gomi, Tomoko Kanzaki, Stelios Karamanolis, Kayoko Kobayashi, Vassiliki Koskiniotou, eva mitala, Takami Motoki, Miyoko Murayama, Hideo Nakamura, Yumi Nishimura, Akinori Ohtsuka, Kengo Shibatsuji, Kaori Sugai, Yasuyuki Tomita, Nomi Tsukamoto, Aiko Yokota, Juris Zvirbulis