Bigindicator

Den Frie Centre of Contemporary Art

Venue  |  Exhibitions
20120215160811-rsz_1foto_af_bygning_015
© Courtesy of Den Frie Centre of Contemporary Art
Den Frie Centre of Contemporary Art
Oslo Plads 1
2100 Copenhagen
Denmark
Venue Type: Museum
QUICK FACTS
Open hours
Tue-Fri 12-5; Thu 12-9; Sat-Sun 10-5
Phone
33 12 28 03
Cost
Adults 45,- Children u/12 years free, Students 25,- Pensioners 25,-
DESCRIPTION

In 1891 Den Frie Exhibition was founded by Johan Rohde, J.F. Willumsen, Vilhelm Hammershøj, the couple Harald and Agnes Slott-Møller, Christian Mourier-Petersen and Malthe Engelsted.

The goal was to create an alternative to the juried exhibition at Charlottenborg, inspired by the French Salon des Refusés. At the first exhibition eighteen artists participated with all in all one hundred censorship free works of art. Among the exhibiting artists there were several who at the time were very recognized, such as P.S. Krøyer, Julius Paulsen and Kr. Zahrtmann.

In 1893 Den Frie Exhibition rented a site at the town hall square, and architect Thorvald Bindesbøll designed the new wooden pavilion. That same year, great international artists such as Paul Gauguin and Vincent van Gogh participated with works of art for the exhibition. Den Frie Exhibition moved to the Aborre Park in 1898, and a new wooden pavilion was designed with Willumsen as the architect. He drew inspiration from Egyptian architecture and Greek temples among other things. The entrance was characterized by four red columns with golden capitals and the entrance hall was enclosed by two small square buildings with pyramid-shaped roofs and, because of lack of space, Willumsen added an octagonal extension in 1904-05. Like today the façade of the building was decorated with a front relief of Pegasus, which in Greek mythology is a symbol of the free art and the inspiration of poets.

When the tenancy was rescinded in 1913, the building was torn down and moved to its present location at Oslo Plads in Copenhagen. The building was partly rebuilt based on the old drawings of Willumsen, and the building materials were reused. Since then the building has been extended several times, and in 1986 Den Frie Centre of Contemporary Art scheduled as a historical monument. In 2002-2006 the building went through an extensive restoration, and in April 2009 Den Frie Centre of Contemporary Art was granted a running subvention from The Ministry of Culture. Therefore the house is now in a rapid development and is continuously undertaking new initiatives.

DEN FRIE EXHIBITION
Den Frie Exhibition was the first artists' association to be founded in Denmark, and for that reason Den Frie Exhibition has a significant role in Danish art history. Today Den Frie Exhibition has 38 members, and every year it presents an exhibition in Den Frie Centre of Contemporary ArtI 1891 blev Den Frie Udstilling stiftet af kunstnerne Johan Rohde, J.F. Willumsen, Vilhelm Hammershøi, ægteparret Harald og Agnes Slott-Møller, Christian Mourier-Petersen og Malthe Engelsted. Målet var at skabe et alternativ til den censurerede forårsudstilling på Charlottenborg, med forbillede i den franske Salon des Refusés. På den første udstilling deltog 18 kunstnere med tilsammen 100 censurfrie værker. Heriblandt var flere af datidens store kunstnere såsom P.S. Krøyer, Julius Paulsen og Kr. Zahrtmann.

I 1893 lejede Den Frie Udstilling en grund ved Rådhuspladsen, og arkitekt Thorvald Bindesbøll stod for den nye træpavillion. Samme år bidrog store internationale kunstnere som Paul Gauguin og Vincent van Gogh med værker til udstillingen.
Den Frie Udstilling flyttede til Aborreparken i 1898, og en ny træpavillion blev bygget med Willumsen som arkitekt. Han hentede blandt andet inspiration fra ægyptisk arkitektur og græske templer. Indgangspartiet var præget af fire røde søjler med guldkapitæler, og forhallen var omgivet af to kvadratiske bygninger med seks udstillingsrum og pyramidetag. I 1904-05 tilføjede Willumsen en ottekantet tilbygning på grund af pladsmangel. Ligesom i dag var bygningens facade pyntet med et frontrelief, der forestillede Pegasus, som i græsk mytologi er symbol på den frie kunst og digternes inspiration.

Da lejemålet blev opsagt i 1913, blev bygningen revet ned og flyttet til Den Frie Udstillingsbygnings nuværende placering ved Oslo Plads. Bygningen blev til dels genopført efter Willumsens gamle tegninger og byggematerialerne genbrugt. Bygningen er sidenhen blevet udvidet af flere omgange, og i 1986 blev Den Frie Udstillingsbygning fredet som et historisk monument. I 2002-2006 gennemgik bygningen en omfattende restaurering, og i april 2009 modtog Den Frie Udstillingsbygning et driftstilskud af Kulturministeriet. Derfor er huset nu i en rivende udvikling, hvor nye tiltag igangsættes løbende.

DEN FRIE UDSTILLING
Den Frie Udstilling er Danmarks ældste kunstnersammenslutning, og af samme grund har sammenslutningen en betydelig plads i dansk kunsthistorie og kulturliv, hvor summen af de mange årlige udstillinger vidner om udviklingen i dansk kunst over et århundrede. Den Frie Udstilling har i dag 38 medlemmer, og sammenslutningen arrangerer årligt en udstilling i Den Frie Udstillingsbygning, der giver medlemmerne mulighed for at vise deres nyeste værker /


ArtSlant has shutdown. The website is currently running in a view-only mode to allow archiving of the content.

The website will be permanently closed shortly, so please retrieve any content you wish to save.