Bigindicator

Seeable / Sayable

Event  |  Reviews  |  Comments
20161020155337-1093400
Goya series: There Isn’t Time, 1997 © Courtesy of the Artist and Kunstnernes Hus
Seeable / Sayable

Wergelandsveien 17
N-0167 Oslo
NO
October 28th, 2016 - January 29th, 2017
Opening: October 28th, 2016 7:00 PM - 9:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.kunstnerneshus.no
COUNTRY:  
Norway
EMAIL:  
post@kunstnerneshus.no
PHONE:  
22 85 34 10
OPEN HOURS:  
Tue-Wed 11-4; Thu 11-8; Fri 11-6; Sat-Sun 12-6

DESCRIPTION

Welcome to the exhibition opening Friday 28 October at 7 pm.                                                     

Program: Opening speech by the curators Ida Kierulf and Helga-Marie Nordby. Performance by the American poet and artist John Giorno, reading by the artist Tori Wrånes. Writer and curator Lars Mørch Finborud and Artistic Director of nyMusikk Anne Hilde Neset will play records inspired by literature and art.

What is created through the interchange between words and images, between the literary and the visual? This is the topic of the group exhibition Seeable/Sayable, which sets up an encounter between Norwegian and international artists and writers from various generations. Wergelandsveien, the street running along the eastern edge of the Palace Park, will be reinvigorated this autumn by the first major collaboration between the two neighbouring institutions Kunstnernes Hus and the House of Literature. In addition, a series of performances will be held nearby at Grotten, the Norwegian poet Henrik Wergeland’s (18­08­–1845) famed stone grotto lying beneath the Norwegian state’s honorary residence for artists in the Palace Park.

Images and words are closely intertwined in our ideas and stories about the world. They are our fundamental tools for grasping the world, even as they work on different levels, with one showing and the other telling. Nevertheless, silent images can also speak, and indeed even argue, while a text can conjure up a world of mental images. The exhibition examines how text and image charge and influence one another, but also how they undermine and cast doubt about one another. Seeable/Sayable shows how art and literature create both personal and collective universes of ideas.

Curated by Ida Kierulf and Helga-Marie Nordby, the exhibition at Kunstnernes Hus includes works by international stars as well as new productions by a number of younger contemporary artists. The series of performances will take place both at Kunstnernes Hus and across the street in the grotto, Grotten. A series of commissioned literary texts (ekphrases), curated by the author Eivind Hofstad Evjemo and written by both well-known and up-and-coming writers, will be presented as an audio work in the exhibition. In addition, the House of Literature has curated a series of lectures and discussions to be held throughout the exhibition period.

Artists: Bas Jan Ader, John Baldessari, Marcel Broodthaers, Matias Faldbakken, Ester Fleckner, Jan Freuchen, John Giorno, Susan Hiller, Olav Christopher Jenssen, William Kentridge, Solveig Lønseth, Mercedes Mühleisen, Ruth Wolf-Rehfeldt and Peter Wächtler.

Writers: Kristin Berget, Rune Christiansen, Victoria Durnak, Victoria Kielland, Matias Faldbakken, Morten Langeland, Cecilie Løveid, Øyvind Rimbereid and Henrik Wergeland.

Performance program: Nils Bech, John Giorno, Øyvind Rimbereid, Tori Wrånes and Ragnhild Aamås.

The exhibition is funded by Fritt Ord, Norsk Kulturråd, KORO and Norsk Forfattersentrum


 

Kunstnernes Hus inviterer til vernissage fredag 28.10 kl. 19.00

Åpningsprogram: Utstillingen åpner for publikum fredag 28.10 kl. 19.00. Åpningstale ved kuratorene Ida Kierulf og Helga-Marie Nordby. Performance av den amerikanske poeten og kunstneren John Giorno, tekstopplesning ved kunstneren Tori Wrånes. Forfatter og kurator Lars Mørch Finborud og kunstnerisk leder for nyMusikk Anne Hilde Neset spiller plater inspirert av litteratur og kunst.

Hva oppstår i utvekslingen mellom ord og bilder, det litterære og det visuelle? I gruppeutstillingen Seeable/Sayable møtes norske og internasjonale kunstnere og forfattere fra ulike generasjoner. Wergelandsveien blir denne høsten aktivisert gjennom det første store samarbeidet mellom de to naboinstitusjonene Kunstnernes Hus og Litteraturhuset. I tillegg presenteres et performativt program i Grotten, Henrik Wergelands steingrotte under Statens æresbolig for kunstnere i Slottsparken.

Bilder og ord er nært flettet sammen i våre forestillinger og fortellinger om verden. De er våre grunnleggende verktøy å gripe verden med, men virker samtidig på ulike plan, en viser og en forteller. Like fullt kan tause bilder tale, til og med argumentere, mens en tekst kan mane frem en verden av indre bilder. Utstillingen undersøker hvordan tekst og bilder lader og påvirker hverandre, men også hvordan de undergraver og sår tvil om hverandre. Seeable/Sayable belyser hvordan kunst og litteratur skaper personlige og kollektive forestillingsrom.

Utstillingen på Kunstnernes Hus, som er kuratert av Ida Kierulf og Helga-Marie Nordby, inkluderer verk av etablerte internasjonale størrelser samt nye produksjoner av en rekke yngre samtidskunstnere. Performanceprogrammet vil foregå i Grotten og på Kunstnernes Hus. Et litterært bestillingsverk med nyskrevne ekfraser av både kjente og nyetablerte forfattere presenteres som et lydarbeid i utstillingen, kuratert av forfatter Eivind Hofstad Evjemo. Litteraturhuset har kuratert et faglig program gjennom utstillingsperioden.

Kunstnere: Bas Jan Ader, John Baldessari, Marcel Broodthaers, Matias Faldbakken, Ester Fleckner, Jan Freuchen, John Giorno, Susan Hiller, Olav Christopher Jenssen, William Kentridge, Solveig Lønseth, Mercedes Mühleisen, Ruth Wolf-Rehfeldt og Peter Wächtler.

Forfattere: Kristin Berget, Rune Christiansen, Victoria Durnak, Victoria Kielland, Matias Faldbakken, Morten Langeland, Cecilie Løveid, Øyvind Rimbereid og Henrik Wergeland.

Performanceprogram: Nils Bech, John Giorno, Øyvind Rimbereid, Tori Wrånes og Ragnhild Aamås.

Litteraturhuset: Gunnar Danbolt, Pia Maria Roll, Lotte Konow Lund, Ole Robert Sunde, Kaja S. Mollerin, Harald Henden, Johan Harstad, Karin Haugen, Håkon Bleken, Tom Egil Hverven, Rune Christiansen, Anne Carson, Robert Currie og Linn Ullmann.