Bigindicator

A Work of Fiction

Event  |  Reviews  |  Comments
20130814214040-00120130815
© Courtesy of Galerie Nordenhake
A Work of Fiction

Hudiksvallsgatan 8
SE-113 30 Stockholm
SE
August 22nd, 2013 - September 29th, 2013
Opening: August 22nd, 2013 5:00 PM - 8:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.nordenhake.com
COUNTRY:  
Sweden
EMAIL:  
stockholm@nordenhake.com
PHONE:  
+46 8 21 18 92
OPEN HOURS:  
Tues-Fri 11-6, Sat 12-4
TAGS:  
installation

DESCRIPTION

Meriç Algün Ringborgs första utställning på galleriet är genererad ur en och samma
övergripande metodologi och begränsning: att skapa ett konstverk genom att enbart använda
exempelmeningar ur Oxford English Dictionary. Algün Ringborg utforskar skrivakten med
liknande metoder som Georges Perec och andra medlemmar i Oulipo-gruppen en gång
gjorde, i hennes fall att skapa genom att inte skriva eller att kreera något alls. Varje skrivet ord
och handling står istället redan föreskrivet i ordboken. Projektet undersöker författarskapet
som koncept, den skrivande rollen och därigenom också rollen som konstnär.
Utställningen inbegriper tre centrala verk: en miljö, en ljudberättelse och ett romanmanuskript
– samtliga konstruerade av exempelmeningar från ordboken. Tillsammans kännetecknar de
idén om en författare.
En miljö, till en början sammanställd i en lista av föremål hämtade ur ordboken, uppenbarar
sig sedan fysiskt i utställningsrummet och återspeglar tanken på en författares rum som ett
ramverk för skapandeprocessen. Ljudberättelsen med titeln Metatext ekar i utrymmet och
förmedlar den skrivande akten, som i ett självreflekterande manuskript undersöker sin egen
tillblivelse genom vad det uttrycker och antyder. Här möter vi den skenbara författaren då den
talar om en nyligen författad bok: I was toying with the idea of writing a book. A work of fiction.
I didnʼt know what I was doing. And I have to say. The first sentence is so hard to
compose. (Jag lekte med idén om att skriva en bok, ett skönlitterärt verk. Jag visste inte vad
jag gjorde. Och jag måste säga att den första meningen är så svår att komponera.)
Med tiden utvecklas en roman, här presenterad som ett manus och som använder sig av
samma metodologi där inget är skrivet utan endast sammanställt. I en detektivliknande
historia får vi följa karaktärerna Maria, Mark och Peter. Kärleksrelationer utvecklas till ett
drama, ett mord och allt annat som man vanligtvis kan förvänta sig av en mer generisk
deckare eller kärleksroman. Den gåtfulla stilen avtäcker författandets metodologi allteftersom
berättelsen fortgår.
Meriç Algün Ringborg föddes i Istanbul och bor och är verksam i Stockholm. De kontrastrika
skillnaderna i sammansättningen av de båda städerna – Istanbul och Stockholm –
särskilt socialt och politiskt, liksom hennes förflyttningar mellan de två, spelar en viktig roll i
hennes arbete. Hennes verk fokuserar på frågor kring identitet, gränser, byråkrati, språk och
översättningar genom readymades och approprierade texter, samlingar och arkiv. Tidigare
och kommande utställningsplatser inkluderar Kunstverein Hannover och Contemporary Art
Gallery, Vancouver, Marabouparken, Stockholm; MoCA, Detroit; Museum of Applied Arts,
Wien; Art in General, New York (2013); CCA Wattis, San Francisco; Witte de With,
Rotterdam; Malmö Konsthall, Malmö (2012) och den tolfte Istanbulbiennalen (2011).

Algün Ringborg's first exhibition at the gallery is generated through a single comprehensive
methodology involving the making of an artwork according to a particular constraint: that of
being exclusively made up from the exemplifying sentences in the Oxford English Dictionary.
With reference to writers like Georges Perec and other members of the Oulipo group, Algün
Ringborg set out to explore the act of writing and that of creating by not writing or making
anything. Rather, each written word or action is prescribed by the dictionary. The project
explores the concept of authorship, the role of the writer and thereby that of the artist.
The exhibition comprises 3 main bodies of work: an environment, an audio narrative, and a
manuscript for a novel – all characterizing the idea of an author and constructed using
exemplifying sentences from the dictionary.
The environment, first compiled as a list of objects then manifested physically in the space,
reflect the idea of an authorsʼ space and makes for a framework for the act of making. The
audio narrative, titled Metatext, echoing in the space, mediates on the act of writing itself.
Almost like a self-reflective script, it explores writing through its own making and through what
it says and intimates. Here we encounter the apparent author speaking of a book recently
written: I was toying with the idea of writing a book. A work of fiction. I didnʼt know what I was
doing. And I have to say. The first sentence is so hard to compose.
Finally, a novel, presented in manuscript form within the environment uses the same
methodology in which nothing is written but rather compiled. It tells a detective-like story
following the characters Maria, Mark and Peter. Romantic relationships develop into drama,
murder and whatever else one might find in a more generic crime, romance or thriller book.
The puzzling manner of writing reveals the methodology of its authoring as the story
progresses.
Meriç Algün Ringborg was born in 1983 in Istanbul and currently lives and works in
Stockholm. The contrasting differences between the make-up of both cities – Istanbul and
Stockholm – particularly socially and politically, as well as her movement between the two,
play a key role in her practice. Her work concentrates on issues of identity, borders,
bureaucracy, language and translation through appropriated and “ready-made” texts,
collections and archives. Forthcoming and recent exhibition venues include Kunstverein
Hannover and Contemporary Art Gallery, Vancouver, Marabouparken, Stockholm; MoCA,
Detroit; Museum of Applied Arts, Vienna; Art in General, New York (all 2013); CCA Wattis,
San Francisco; Witte de With, Rotterdam; Malmö Konsthall, Malmö (all 2012) and the 12th
Istanbul Biennial (2011).