Bigindicator

Idzie mróz

Event  |  Reviews  |  Comments
20130121225506-banerekeidziemroz
© Courtesy of MUZEUM MIASTA ŁODZI
Idzie mróz

Ogrodowa 15
91-065 Lodz
Poland
January 19th, 2013 - March 20th, 2013

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.muzeum-lodz.pl
COUNTRY:  
Poland
EMAIL:  
muzeum@muzeum-lodz.pl
PHONE:  
48 (42) 254-90-00
OPEN HOURS:  
Monday 10.00 - 14.00 Tuesday 10.00 - 16.00 Wednesday 14.00 - 18.00 Thursday 10.00 - 16.00 Friday closed Saturday 11.00 - 16.00 Sunday (free admission) 11.00 - 16.00

DESCRIPTION

Wystawa jest kolejną prezentacją przybliżającą i promującą polską sztukę nowoczesną, przedstawiającą z kolekcji prywatnych. Z bogatego zbioru polskiego malarstwa pejzażowego, będącego własnością lokalnego kolekcjonera, zostały wybrane krajobrazy zimowe: widoki pokrytych śniegiem pół i łąk, skutej lodem rzeki, malowniczych ogrodów, wsi i miast, z motywami sanny, pokrytych śniegiem gór autorstwa wybitnych polskich malarzy, m.in. Juliana Fałata, Wojciecha Weissa, Henryka Szczyglińskiego, Kazimierza Sichulskiego, Rafała Malczewskiego, Vlastimila Hofmana. Prace te są dopełnieniem i rozwinięciem jednego z tematycznych sekwencji-gabinetów Galerii Mistrzów Polskich: W okowach swojskości. Pejzaż rodzimy, w którym znajduje się piękny olej na sklejce pt. Zakole rzeki zimą Juliana Fałata. Krajobraz zimowy niesie w sobie określoną symboliką wątki, co dostrzegał i podkreślał chociażby przedstawiciel młodopolskiego symbolizmu Vlastimil Hofman, którego Autoportret z przyszłą żoną znajduje się w innym dziale z Galerii Mistrzów – Kochanki i muzy – natchnienie artysty.

Zgromadzenie prac różnych autorów, podejmujących ten sam motyw, pozwoli prześledzić podobieństwa i różnice w ich warsztacie malarskim, sposobie kadrowania, operowania walorem, kolorystyce, będzie też dobrym punktem wyjścia do badania zjawiska indywidualnego stylu poszczególnych Mistrzów. Ekspozycja pozwoli także na dalsze badania nad środowiskiem lokalnych kolekcjonerów sztuki, poszerzając wiedzę na temat zasobów polskiego malarstwa w łódzkich zbiorach, dostarczy też cennego materiału porównawczego dla dzieł prezentowanych w Galerii Mistrzów Polskich.

Ekspozycja obejmuje 12 prac małego i średniego formatu, głównie malarstwo olejne na płótnie i tekturze, z przykładami akwareli, gwaszu i pasteli. Dzieła reprezentują najlepsze tradycje polskiego malarstwa realistycznego, młodopolskiego modernizmu oraz ich kontynuacji w okresie międzywojennym, z naciskiem na tradycyjny warsztat, poszukiwania kolorystyczne i walorowe, pochodzą z przełomu z pierwszej połowy XX wieku.