Bigindicator

New Work

Event  |  Reviews  |  Comments
20120503222053-00120120504
© Courtesy of the artist & Galerie Nordenhake
New Work

Hudiksvallsgatan 8
SE-113 30 Stockholm
SE
May 11th, 2012 - June 21st, 2012
Opening: May 10th, 2012 5:00 PM - 8:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.nordenhake.com
COUNTRY:  
Sweden
EMAIL:  
stockholm@nordenhake.com
PHONE:  
+46 8 21 18 92
OPEN HOURS:  
Tues-Fri 11-6, Sat 12-4
TAGS:  
sculpture

DESCRIPTION

Galerie Nordenhake presents Sirous Namazi’s third solo exhibition at the gallery in Stockholm. For this exhibition Namazi extrapolates on the themes he has been addressing throughout his practice: social structures and patterns, architecture, consumption and detritus. In two major new works he focuses on the urban landscape in the context of instability and failure.

Leaning Horizontal (2012) comprises a supermarket shelving system full of products. The sculpture is a Ready-made, though here it leans against the gallery wall at a 45-degree angle. Through this act he distorts our understanding of the work and renders it uncanny. The sculpture brings up issues around consumption, commerce, exploitation, existence and security. The sculpture leans against the wall like a painting – object becomes image.

Untitled (2012) is a sculpture in which two walls meet at their tip and slowly rub away at each other. The construction of the wall and the mechanism that moves it are visible in a display of order that contrasts with the relentless movement and destructive action of the walls. The slow, abrasive movement of the walls is more human than mechanical: walls, room, home, as body, near collapse.

My interest has been mainly to create and maintain discussion, to test and to use art as a stage where impulses can meet and affect each other. My work is based upon a kind of staging of situations in which the objects can communicate in a variety of ways and on different levels. Issues around belonging, consumption, chaos and order interest me. The artistic process has as much to with demolishing and undermining as it does with creating and building. Many of my works use everyday objects. These Ready-mades originate in the urban landscape but become sculptures when presented in new contexts, namely galleries and institutions. I attempt to open up for new interpretations and discussions that affect contemporary issues.

Sirous Namazi 2012

Sirous Namazi was born in 1970 in Kerman, Iran. Namazi completed his MFA at the Malmö Art Academy, Sweden, in 1998. In 2007 Namazi represented Sweden (with Jakob Dahlgren) at the 52nd Venice Biennial in the Nordic Pavilion. Namazi is a recipient of the 2012 Edstrandska Award. He will participate in the inaugural exhibition, Place, at Artipelag, Värmdö. Recent solo exhibitions include Fundació Joan Miró (Espai 13), Barcelona, Spain (2010) and Lunds Konsthall (2009). He has received awards from the Ljunggrenska Konstnärspriset in 2003 and the Carnegie Art Award in 2006 (Best Emerging Young Artist). The Carnegie Art Award exhibition toured extensively internationally over three years. Namazi exhibited at Moderna Museet, Stockholm solo in 2003 and group in 2006.

Galerie Nordenhake presenterar Sirous Namazis tredje solo utställning på galleriet i Stockholm. Inför den här utställningen har Namazi vidareutvecklat de teman som han genomgående arbetat med, såsom sociala strukturer och mönster, arkitektur och konsumtions avfall. I det två centrala verken fokuserar han på det urbana samhället i ett sammanhang av instabilitet och misslyckande.
 
Leaning horizontal (2012) består av ett hyllsystem fullt med varor som man vanligtvis ser i livsmedels butiker. Skulpturen är en readymade, fast här lutar hyllsystemet 45 grader mot väggen. På så vis förvrängs vår uppfattning av objekten på ett besynnerligt sätt. Verket belyser frågor kring konsumtion, kommers, exploatering, existens och trygghet. Skulpturen lutar mot väggen som en målning – objekt blir bild.
 
Untitled (2012) är en skulptur som består av två väggar som möts i ena ändan och sakta rör sig och skaver mot varandra. Väggarnas konstruktion är öppet redovisade likaså motorerna och tekniken som får väggarna i rörelse. Denna ärliga öppenhet står i kontrast till väggarnas obevekliga skavande. Rörelsen blir levande - väggar, rummet, hemmet, som en kropp nära kollaps.
 
Mitt intresse har till stor del varit att skapa och upprätthålla en diskussion, att testa och att använda konsten som en plats där olika impulser tillåts krocka och påverka varandra. Mina arbeten bygger på ett slags iscensättningar av situationer där objekten kan kommunicera på olika sätt och på olika nivåer. Frågor kring tillhörighet, konsumtion, kaos och ordning intresserar mig. Den konstnärliga processen handlar lika mycket om att rasera och underminera som att konstruera och bygga upp. I många av mina verk har jag använt vardagliga föremål. Dessa föremål eller readymades har sitt ursprung i det urbana samhället, men när presenterade i ett nytt sammanhang, som gallerier och konsthallar, blir de skulpturer. Min intention har varit att öppna upp för nya tolkningar och diskussioner som berör samtida frågor.

Sirous Namazi 2012

Sirous Namazi är född 1970 i Kerman, Iran. Namazi tog sin examen vid  Malmö Konsthögskola 1998. På den 52:a Venedigbiennalen, 2007 representerade Namazi Sverige i den nordiska paviljongen (tillsammans med Jakob Dahlgren). Han är mottagaren av 2012 års Edstrandska Pris. Han deltar i invigningsuttställning, Plats, på Artipelag, Värmdö. Seperat utställningar inkluderar Fundació Joan Miró, (Espai 13). Barcelona, Spanien (2010) och Lunds Konsthall (2009). Namazi har mottagit ett flertal priser såsom det Ljunggrenska Konstnärspriset 2003 och Carnegie Art Award 2006 (för framträdande ung konstnär). Carnegie Art Awards vandringsutställning turnerade internationellt i tre år. Namazi har haft en separatutställning på Moderna Museet 2003 och deltagit i en grupputställning 2006.