Bigindicator

Case Study: Loch Ness

Event  |  Reviews  |  Comments
20110818182649-byrne_web
© Courtesy of the artist & Galerie Nordenhake
Case Study: Loch Ness

Hudiksvallsgatan 8
SE-113 30 Stockholm
SE
August 25th, 2011 - October 2nd, 2011
Opening: August 25th, 2011 5:00 PM - 8:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.nordenhake.com
COUNTRY:  
Sweden
EMAIL:  
stockholm@nordenhake.com
PHONE:  
+46 8 21 18 92
OPEN HOURS:  
Tues-Fri 11-6, Sat 12-4
TAGS:  
photography

DESCRIPTION

Gerard Byrne is best known for using film, photography and installation to explore indicative moments in our recent history. In his films the casts re-enact conversations originally published in popular magazines from the 1960s to the 1980s while his installations often include photographic images of subjects that both suggest and resist historical placement. His work takes as its subject the representations of time we construct at given cultural moments, and the historical accumulation of those representations.
 
Loch Ness, non-site is an investigation into the role of photography today and its undermined credibility as a form of evidence in the digital era. In essence the project becomes a trope for the fundamental challenge to photography’s ability to represent. Using analog photographic techniques it's material character is consistently emphasized throughout the work - for example in the eclectic framing and mounting techniques.
 
The exhibition presents works drawn from 10 years of visits and research at Loch Ness. In photographing and filming its environs and inhabitants and transcribing interviews, Byrne presents analogous variations of the mythological monster whose existence was revived by the UK tabloids in the 1930’s. The visual analogies in the images perpetuate through the language used by observers to describe the beast, thereby connecting the concept of analogy as a representational form with analog transmission of information.
 
The installation comprises suits of photographs and photograms, a film projection and a sculpture and wall drawing. Byrne employs the idioms of Land Art and Arte Povera, with their implicit presentation of nature as a site inscrutable, as an appropriate analog of the Loch Ness myth. Recurring forms build up a momentum of suggestion and association, as Byrne’s own material and possibly archival material become indistinguishable.

A book on Byrne’s Loch Ness project will be published later this year with Milton Keynes Gallery, UK.

Byrne was born in 1969 in Dublin where he lives and works. In 2007 Byrne represented Ireland at the Venice Biennial. He recently opened a major survey exhibition at the IMMA in Dublin, which will travel on to the Gulbenkian Foundation in Lisbon. In 2011 Byrne will participate in Performa 11 in New York. Recent venues for solo presentations include the Renaissance Society at the University of Chicago (2011), the Glasgow International Festival of Visual Art, Lismore Castle Arts (2010), ICA Boston, Statens Museum für Kunst, Copenhagen (2008), Düsseldorf Kunstverein and Charles H. Scott Gallery, Vancouver (2007). Major presentations of his work have been included in the biennales of Venice (2011), Gwangju and Sydney (2008), Lyon (2007), the Tate Triennial (2006), and the Istanbul Biennale (2003). This is his second solo presentation at Galerie Nordenhake Stockholm

Gerard Byrne använder sig av film, fotografi och installation för att utforska i vår närhistoria. I hans filmer återger skådespelare konversationer som ursprungligen publicerats i populärmagasin på 1960-80-talen; medan det i installationerna ofta återfinns fotografier med motiv som både föreslår och motsätter sig historisk förankring. Hans verk behandlar de skildringar av tiden som vi skapat vid specifika kulturella händelser, och den historiska ackumulationen av dessa skildringar.

Loch Ness, non-site undersöker fotografins roll i nutiden och dess bristfälliga trovärdighet som bevismaterial i en digital era. I princip blir projektet en metafor för den grundläggande utmaningen av fotografiets förmåga att skildra sanningen. Genom sin användning av det analoga fotografiet och dess hantverk, framhålls den materiella karaktären konsekvent i verket – detta till exempel genom den eklektiska inramningen och hängningen.

 

Bakom utställningen ligger 10 år av besök och efterforskningar kring Loch Ness. I fotografier och filmer av sjöns omgivningar och av ortsbefolkningen - samt genom intervjuer - presenterar Byrne analoga variationer av det mytologiska monster vars existens på 30-alet återupplivades av den brittiska tabloidpressen. De i bilderna visuella analogierna förevigar det språk observatörer använder för att beskriva besten, och därigenom kopplas konceptet av analogin som representationsform med analogt informationsutbyte.

Installationen består av fotografier och fotogram, en filmprojektion, en skulptur och en väggmålning. Byrne använder sig av de idiom som kännetecknar Land Art och Arte Povera, med dess implicita presentation av naturen som outrannsaklig plats -  och som en passande analog till Loch Ness-myten. Återkommande former bygger upp ett momentum av antydan och associationer, och som resultat låter sig inte Byrnes eget material särskiljas från det möjliga arkivmaterialet.

En bok om Byrne’s Loch Ness-projekt kommer att ges ut senare i år av Milton Keynes Gallery i Storbritannien.

Gerard Byrne föddes 1969 i Dublin där han bor och arbetar. På Venedigbiennalen 2007 representerade han Irland. Byrne öppnade nyligen en omfattande retrospektivutställning på IMMA i Dublin, som även kommer att visas på Gulbenkianstiftelsen i Lissabon. På sistonde har han haft separatutställningar på Renaissance Society vid University of Chicago (2011), Glasgow International Festival of Visual Art, Lismore Castle Arts (2010), ICA Boston, Statens Museum för Kunst, Copenhagen (2008), Düsseldorf Kunstverein och Charles H. Scott Gallery, Vancouver (2007). Större utställningar av hans verk har visats på Venedigbiennalen (2011), Gwangju och Sydney (2008), Lyon (2007), Tate Triennialen (2006), och Istanbul Biennalen (2003). Detta är hans andra separatutställning på Galerie Nordenhake Stockholm.