Bigindicator

Scott Olson

Event  |  Reviews  |  Comments
20110403144034-scott_olson_invite
Untitled, 2011 Oil On Linen 48.2 X 50 Cm © Courtesy of the artist & Galerie Nordenhake
Scott Olson

Hudiksvallsgatan 8
SE-113 30 Stockholm
SE
April 7th, 2011 - May 22nd, 2011
Opening: April 7th, 2011 5:00 PM - 8:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.nordenhake.com
COUNTRY:  
Sweden
EMAIL:  
stockholm@nordenhake.com
PHONE:  
+46 8 21 18 92
OPEN HOURS:  
Tues-Fri 11-6, Sat 12-4

DESCRIPTION

For Scott Olson’s second solo exhibition at the gallery he presents a new body of work in which his focus has moved from the broader strips of matt paint and open forms to a more fractal, sometimes varnished aesthetic.

One perhaps associates abstract painting with large canvases but Olson’s complex and layered arrangements of colours and shapes are often not much larger than a sheet of writing paper. They are composed on his tabletop through a process of dripping, pushing, drawing, dabbing, combing and masking, using a variety of hand-made tools. In his idiosyncratic method he combines the contradictory approaches of careful arrangement and gesture.

Olson is an artisan in the traditional sense. And while his studio is not a laboratory, he experiments, surrounded by bubbling pots and jars of pigments found in France. He combines disparate pictorial elements and gestures on the surfaces on which he paints in an alchemic process in which the results vary from luminescence to translucence. When painting on wood Olson often grounds using his own hand-made gesso, the crisp glittering white material also functioning at times as a visual frame or platform for the central motif. In other works he frames using strips of wood which themselves become part of the overall motif.

The art historical associations Olson’s paintings can suggest, from Klee to early Ben Nicholson, from Braque to Kandinsky…, are incidental. The relation emerges from an authentic interest in the history of colours, techniques and tools – the origins of certain pigments, the production of marble dust and rabbit skin glue, the construction of a comb. Rather than subscribing to a particular tradition within the history of painting, Olson is a traditionalist in terms of the process of painting.

Born in 1976 and based in Ohio, Scott Olson has exhibited in solo exhibitions at Taxter and Spengemann, New York, and Overduin and Kite, Los Angeles. Olson has been included in group exhibitions and performances at Misako + Rosen, Tokyo, Japan, Galleria Massimo de Carlo, Milan, Italy, Chelsea Art Museum, New York (curated by Pati Hertling), Gavin Brown’s Enterprise, New York (2009), Center for Contemporary Art, Kitakyushu, Japan; Museum fuer angewandte Kunst ,Vienna, Austria; Hallwalls Contemporary Art Center, Buffalo. He also produced an audio CD, Liam Gillick Meets Scott Olson in Japan on the Whatness label in 2002.

 

I sin andra separatutställning på galleriet presenterar Scott Olson en uppsättning nya verk där hans fokus har flyttats från öppna former och breda fält av matt färg till en mer fraktalt uppbruten estetik och lackerade ytor.

Många skulle antagligen associera abstrakt måleri med stora format, men Olsons komplicerade kompositioner med flera lager av färger och former är ofta inte mycket större än ett vanligt pappersark. Verken växer fram på hans arbetsbord genom en process av droppande, baddande, kamning, maskering, teckning och inarbetning, allt med hjälp av en mängd handgjorda verktyg. Hans mycket speciella metod kombinerar de till synes motsägelsefulla aspekterna av gest och av ett noggrant arrangerande.

Olson är en målare i den traditionella bemärkelsen. Och även om hans ateljé inte är något laboratorium så experimenterar han I mediet, omgiven av bubblande grytor och burkar med pigment han funnit i Frankrike. Genom en närmast alkemisk process kombinerar han skiljda bildelement och gester på sina ytor vilket omväxlande resulterar i luminiscens och i genomskinlighet. När han målar på trä grundar Olson ofta med sitt eget handgjorda gesso. Detta krispiga vita material fungerar ibland som visuell inramning eller som en plattform för det centrala motivet. I andra verk sker inramningen med hjälp av smala trästycken som i processen själva blir en del av huvudmotivet.

De associationer till konsthistorien som Olsons målningar kan väcka, från Klee till den tidiga Ben Nicholson, från Braque till Kandinski,  är tillfälliga. Relationen uppkommer snarare ur ett genuint intresse för färgens, teknikens och verktygens historia – vissa pigments ursprung, tillverkningen av marmorpulver och lim från harpäls, hur en kam för måleri bör konstrueras. Hellre än att bekänna sig till en särskild tradition inom konsthistorien så är Olson en traditionalist i fråga om måleriets process.

Scott Olson är född 1976 och bosatt i Ohio. Olson har haft separatutställningar på Taxter and Spengemann, New York, och på Overduin and Kite, Los Angeles. Han har deltagit i grupputställningar på bl.a. Misako + Rosen, Tokyo, Japan, Galleria Massimo de Carlo, Milano, Italien, Chelsea Art Museum, New York (curerad av Pati Hertling), Gavin Brown's Enterprise, New York (2009), Center for Contemporary Art, Kitakyushu, Japan, Museum für Angewandte Kunst, Wien, Österrike, Hallwalls Contemporary Art Center, Buffalo. År 2002 producerade han en ljudskiva, Liam Gillick Meets Scott Olson in Japan, utgiven av Whatness.