BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:icalendar-ruby CALSCALE:GREGORIAN BEGIN:VEVENT DTSTAMP:20171212T033259Z UID:258504 DTSTART:20130209T000000 DTEND:20130302T000000 DESCRIPTION:

“Objecitfs” สถาบันภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวแห่งประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับภัณฑารักษ์  Loredana Pazzini-Paracciani และ “Numthong Gallery at Are e” แกลลอรี่ศิลปะร่วมสมัยใจกลางกรุงเทพมหานคร มีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอนิทรร ศการ Can You Hear Me? ผลงานภาพเคลื่อนไหวของ 6 ศิลปินไทย ที่เป็นที่ยอมรับในร ะดับนานาชาติ ได้แก่ จักรวาล นิลธํารงค์ (Jakrawal Nilthamrong)\, ตุลพบ แสนเจ ริญ (Tulapop Saenjaroen)\, ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ (Taiki Sakpisit)\, ไมเคิล เชา วนาศัย (Michael Shaowanasai)\,จุฬญาณนนท์ ศิริผล (Chulayarnon Siriphol) และ สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา (Sutthirat Supaparinya)

\n

เมื่อธรรมชาติของงานวิด ีโอทดลองตั้งแต่ยุคต้น 90s ในประเทศไทย ยังเต็มไปด้วยร่องรอยของการเป็นสื่อชาย ขอบ ไม่ว่าจะบนเส้นทางศิลปะ หรือแวดวงภาพยนตร์ แต่ทว่ากลับกลมกลืนไปกับประวัติ ศาสตร์ทางการเมือง ด้วยความคิดของศิลปินในฐานะพลเมืองที่เป็นอิสระจากองค์กรทาง สังคม บนความขัดแย้งทางการเมืองในรูปแบบใหม่ ในโลกของการตอบโต้ด้วยข้อมูลข่าวส าร ในขณะที่ศิลปินไทยสองรุ่นที่ผ่านประสบการณ์ทางการเมืองต่างกัน ทั้งที่อาวุโ ส และศิลปินนักทดลองรุ่นใหม่ๆ กลับอยู่ร่วมยุคร่วมสมัยและสร้างงานศิลปะบนพื้นท ี่เดียวกัน ซึ่งนิทรรศการนี้ จะกลายเป็นพื้นที่แสดงออกเพื่อค้นหาแนวคิดที่น่าส นใจของข้อมูลและข่าวสาร ที่เดินทางหรือถูกสร้างขึ้นผ่านบทสนทนา “Documentation thru Conversation”

\n

สังคมไทยภายใต้วิกฤตการณ์ และการอยู่ร่วมกับภูมิห ลังทางสังคม วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เมื่อองค์ประกอบทุกสิ่งขับเคลื่อนไปร่วม กัน ทำให้ผลงานเหล่านี้ สามารถล่อลวงผู้ชมให้เข้าสู่มุมมองใหม่และไม่คุ้ยเคย ซ ึ่งนี่คือเสน่ห์ของผลงานภาพเคลื่อนไหวที่ดำเนินเรื่องด้วยภาษาที่ไม่เป็นทางการ พร้อมๆกับเดินทางคู่ขนานไปกับข้อเท็จจริง ระหว่างภาพและเสียง ระหว่างสิ่งที่พ ูดไม่ได้กับสิ่งที่ไม่ได้พูด ระหว่างความเข้าใจกับความรู้สึก ระหว่างการสนทนาก ับการนิ่งเงียบ  

\n

ร่วมเปิดนิทรรศการ Can You Hear Me?  และพูดคุยกับศิลปินในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18:00 น.< /strong>

\n

 

\n

--------------------

\n

Objecitfs Center fo r Photography and Film\, Singapore\, jointly with curator Loredana Pazzini- Paracciani and Numthong Gallery at Aree\, Bangkok are proud to present a fi rst of a kind Thai video group exhibition featuring 6 emerging and establis hed artists: Jakrawal Nilthamrong\,Tulapop Saenjaroen \, Taiki Sakpisit\, M ichael Shaowanasai\, Chulayarnon Siriphol\, Sutthirat Supaparinya.

\n

Curatorial Statement

\n

The non- confrontational natu re typical of the early Thai video experimentation of the 90s has morphed t hrough the recent social clashes and political impasse into a new form of d issent and documentation.

\n

While bringing together two generations o f Thai artists\, as desirable in a country where senior and emerging artist s are concurrently making art\, this exhibition becomes the platform where to explore the metaphysical concept of Documentation thru Conversation. The works featuredare either literally based on the documentation of ce rtain events by using a colloquial narrative as research method and actual shooting format and videos that document the idiosyncraticThai society by c ritically addressing its social\, cultural and historical background.

\n

Finely knighted together these works critically entice the audience into new and unfamiliargrounds while engaging them\, and the artists\, into a c olloquial and informative narrative.

\n

 

\n

About the cu rator

\n

Loredana Pazzini-Paracciani is a part-time lecturer at LASALLE College of The Arts\,

\n

independent curator and art writer for several universities’ journals in Singapore\, art

\n

magazines an d symposium publications. Recently curated show are the Thai group

\n

exhibition “CUT THRU: A View on 21st Century Thai Art” at ICAS– LASALLE

\n

Singapore- featuring young and emerging Thai artists\, and “ I am Made 4 SIN” at Chan

\n

Hampe gallery featuring new works by established Th ai artist Michael Shaowanasai.

\n

Her academic and curatorial focus an d continuous research revolves mostly around

\n

Contemporary Art in Th ailand.

LOCATION:Numthong Gallery at Aree\,72/3 Aree 5 (North) Phahonyothin 7\, Pha honyothin Road\, Phyathai \nBangkok \, 10400Thailand SUMMARY:Can You Hear Me? \, Jakrawal Nilthamrong\, Tulapop Saenjaroen\, Tai ki Sakpisit\, Michael Shaowanasai\, Chulayarnnon Siriphol\, Sutthirat Supap arinya END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTAMP:20171212T033259Z UID:258505 DTSTART:20130209T180000 DTEND:20130209T200000 LOCATION:Numthong Gallery at Aree\,72/3 Aree 5 (North) Phahonyothin 7\, Pha honyothin Road\, Phyathai \nBangkok \, 10400Thailand SUMMARY:Can You Hear Me? \, Jakrawal Nilthamrong\, Tulapop Saenjaroen\, Tai ki Sakpisit\, Michael Shaowanasai\, Chulayarnnon Siriphol\, Sutthirat Supap arinya END:VEVENT END:VCALENDAR