Bigindicator

Sunshine International Art Museum

Venue  |  Exhibitions
PAST EXHIBITIONS & EVENTS
2010
June 19th, 2010 - July 18th, 2010
June 5th, 2010 - June 20th, 2010
On the Collection - Master of Chinese Painting
Jin art, Liu Jinan, Wangmeng Qi, Liu Xun, Fan Yang, Lin Yung, Sun Zhijun
May 2nd, 2010 - May 20th, 2010
"Hotbed" of Shandong Contemporary Art Exhibition
Liu Bolin, Gao Brothers, The Union of Small Earthquakes, Ke Gang, Feng Ke, Hantao Liang, Li Wa Qi, Xing Zhang Shuai, Tianzhong, Yang Wei-Hua, Li Xun, Zhu Yiping, Qinglin Zhang, Zhou Zhao
2008
September 26th, 2008 - October 31st, 2008
Sunshine Museum Beijing
Ambreen Butt, Bradley Mc Callum, Bence Cox, Anthony Crisafulli, Carlos Esteve, Bryan Mc Farlane, Bob Friemark, Gregory, Alfried Hagedorn, Byron Hawes, Courtney Hogarth, Annette Lemieux, Peter Wayne Lewis, Joe Mangrum, Ruth Lorenzo Pace, Robert Rauschenberg, Sean Scully, Kiki Smith, Sarah Sze, Laurens Tan, Charles Hecht Willmar