Bigindicator

He Xiangning Art Museum

Venue  |  Exhibitions  |  Reviews
20085711391442172
He Xiangning Art Museum
Shennan Road, Overseas Chinese Town, Nanshan District Shenzhen

Venue Type: Museum


CURRENT EXHIBITIONS & EVENTS
November 19th, 2016 - March 19th
Appropriation and Transformation
Fu Baoshi, Gao Jianfu, guan liang, Gao Qifeng, Zhu qizhan, Fang Rending, Chen Shuren, Li Xiongcai, DING Yanyong, Chen Zhifo, Feng Zikai
November 19th, 2016 - March 19th
QUICK FACTS
Open hours
Tue-Sun 9:30-5
Phone
+86 755 . 26604540