Bigindicator

Shanghai Duolun Museum of Modern Art (Doland Art Museum)

Venue  |  Exhibitions
11cyk
© Doland Museum of Modern Art
Shanghai Duolun Museum of Modern Art (Doland Art Museum)
27 Duolun Rd
(near Sichuan North Road)
200081 Shanghai
China
Venue Type: Museum
CURRENT EXHIBITIONS & EVENTS
October 30th - December 4th
Dialogue with Manuscripts
Zhang Qikai´╝îZhong Biao, Fan Bo, Wang Chaogang, Wang Chengyun, He Duoling, Luo Fahui, Shen Fan, Peng Fangshan, Kong Guoqiao, He Hongzhou, Qiu Huadan, Liu Jianming, Li Jikai, Guo Jin, Liu Ke, Pang Maokun, Li Qiang, Chang qing, Shi Qun, Chen Shuzhong, Chen Si, Xue Song, Guo Wei, Liu Xiaoxi, Liang Xu, Liu Yanqiang
QUICK FACTS
Open hours
Tue-Sun 10am - 5pm
Phone
+86 (21) 6587 2530
Gallery type
Contemporary
DESCRIPTION

Doland Museum is Shanghai's first art museum to focus on contemporary art. Far away from the Shanghai city centre, but Doland Museum has some far out shows featuring avant-garde foreign and Chinese artists.