Bigindicator

Linda Gallery Beijing

Venue  |  Exhibitions  |  Reviews
PAST EXHIBITIONS & EVENTS
2011
June 4th, 2011 - July 3rd, 2011
Alibi
Forget Art, Sun Daliang, Li Ming, Liu Ren, Shi Wenfei, Yang Xingguang, Tian Yu, Li Wei 黎薇
2010
November 27th, 2010 - December 11th, 2010
Realistic Radian
Zang Kunkun
July 10th, 2010 - August 9th, 2010
May 16th, 2010 - June 16th, 2010
April 17th, 2010 - May 10th, 2010
FACE
Xiao Hong
January 16th, 2010 - March 20th, 2010
It’s Not Sculpture
Wu Di, XU Heng, Xiang Jin, Shi Jinsong, Chen Wenling, ZHANG Yi, Wu Yuren, Li Wei 黎薇
2009
September 19th, 2009 - November 29th, 2009
TIME LAG
Liu Baoliang, Zhong Biao, Liu Bin, Yu Fan, qu guangci, Gao Haiqin, Xiao Hong, Chen Hongzhu, Cao Hui, Yi Hui, Guo Jin, Zang Kunkun, Liu Min, Zhao Nengzhi, Na Wei, Su Xinping, Huang Yishan
August 15th, 2009 - September 12th, 2009
Unreality
Liu Baoliang, Xiao Hong, Chen Hongzhu, Chen Lianqin, Liu Min, Mo Mo, Deng Xinli, Fu Yuxiang