Bigindicator

1918 ArtSpace

Venue  |  Exhibitions
PAST EXHIBITIONS & EVENTS
2011
May 15th, 2011 - June 15th, 2011
CHINA: NEW B Generation
Huang He, Zhang Kexin, SONG Yonghua
March 12th, 2011 - April 7th, 2011
"The Lightness of Being" seen by four international women artists
Stella Lai, Lena REVENKO, Lisa Tomasetti, CAO Weihong
2010
February 6th, 2010 - March 16th, 2010
Obscure Desire
Stephen j Shanabrook + Veronika Georgieva, Wu Jifeng, XU Guofeng+KANG Kai, Zhang Yong
2009
December 8th, 2009 - December 31st, 2009
New Passion for Politics
Tan Genxiong, Sun Hao, Shen Jindong, TANG Shu, Zhang Yong
November 7th, 2009 - December 3rd, 2009
October 10th, 2009 - November 1st, 2009
Body in circumstance
Judith Sturm, Lue Yi
September 10th, 2009 - October 8th, 2009
RADIANT FIGURES
XU Heng, PAN Honggang, XU Jie, Ma Jun, XIAO Min, GAO Shan, WU Xiaoning
July 25th, 2009 - September 3rd, 2009
SUMMER GROUP SHOW
Riccardo ARENA, Zheng Delong, XU Guofeng, Huang He, PAN Honggang, ZHANG Jianhua, SUN Jie, Ma Jun, KWON Ki-Soo, XIAO Min, Lena REVENKO, GAO Shan, LAN Yi, SONG Yonghua, Yuan Yuan