Bigindicator

Under Construction

Event  |  Reviews  |  Comments
U
Untitled (Stavros), 2009 Primer, Mdf 137x70x35 Cm © Locuslux Gallery
Under Construction

Brouwersgracht 151
1015 GG
Amsterdam
Netherlands
February 25th, 2010 - March 20th, 2010
Opening: February 25th, 2010 6:00 PM - 10:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.locusluxams.com/
NEIGHBORHOOD:  
Jordaan
EMAIL:  
nadine.knaepen@locusluxams.com
PHONE:  
+ 31204227656
OPEN HOURS:  
Thu-Sat 12-6; and by appointment
TAGS:  
mixed-media, sculpture

DESCRIPTION

Locuslux is proud to present a duo-exhibition by young Dutch artists Astrid Nobel (1983) and Oscar Lourens (1973).

***

Under Construction
Waar zijn we?


Misschien een onmogelijke vraag!


Hoe meten we ons bestaan ten opzichte van de kennis van een nog steeds uitdijend
heelal? Wellicht een niet te beantwoorden vraagstuk! We kennen onze wereld nog
lang niet. Laat staan de 'werelden' die buiten het denkbare liggen.
Er is altijd veel aandacht voor het onmetelijke geweest. Veel vragen,
veronderstellingen, aannames, komen keer op keer voor het voetlicht.


Grote vragen zoals;
Waarom is er ruimte?
Waarom is die zo groot?


Waarom kan die nog steeds uitdijen? (Betekent uitdijen niet dat er van te voren
een mogelijkheid moet zijn om dat te kunnen.)
Deze vragen lijken simpel, maar ze zijn in wezen de kernvragen over alles wat ons
omringd. Op deze kernvragen moet de wetenschap voor een deel het antwoord
schuldig blijven. Misschien is het ook te complex voor de wetenschap.


In de wetenschap moet iets te bewijzen zijn.
Maar hoe kunnen we het onmetelijke bewijzen?


In de filosofie zijn er op die vraag constructies los gelaten die de ingewikkeldheid
van de vraagstelling evenaren. Maar de filosoof Plato liet het er niet bij.
Zijn allegorie van de grot biedt een mogelijkheid om een vervormde realiteit te
accepteren. Een werkelijkheid voortkomend uit de kennis dat alles wat we zien
een geprojecteerd beeld van de realiteit is. We kunnen dus volgens Plato de
wereld alleen kennen via onze perceptie. Wat we kennen is slechts een
veronderstelling. Wat een wonderschone gedachte.


En zo komen we in het gebied van de kunst. (Waar Plato echter niets van moest
hebben.) De kunst weet van aannames, veronderstellingen, illusies, allegorieën.
Op dit terrein is de kunst op zijn best.
Locuslux Gallery wil in een timide poging, in de vorm van een duo tentoonstelling,
die vraagstelling aanstippen. Een tentoonstelling met werken van de Nederlandse
kunstenaars Oscar Lourens en Astrid Nobel.


Beider werk is in deze combinatie nog niet eerder getoond in België.
Oscar Lourens vindt het noodzakelijk dat hij de ruimte moet innemen,
segmenteren, kleiner maken en meten. Met de onmetelijkheid kan hij niets. Deze
is letterlijk ontoereikend. Daarom maakt hij de ruimte kleiner, hij herschept deze
als het ware. Met zijn werk verkent en brengt hij in kaart. In zijn recente boek
'Possessing Space', schrijft Gerard Koek de prachtige tekst 'Oscar Lourens en de
coördinaten van de beleving'. In die tekst wordt goed weergegeven waar het
Lourens om gaat. 'De nauwkeurige manier waarop Oscar Lourens de door hem in
kaart gebrachte werkelijkheden vertaalt naar gedepersonaliseerde grootheden als
maat, ritme en volume biedt ruimte aan de beschouwer. Hij ontdoet hier de
herinnering van zijn anekdotische en historische balast en geeft hem als open en
toegankelijk beeld terug aan de beschouwer'.


Met zijn werk plaatst Lourens zich in de traditie van de conceptuele kunst. Met
kunstenaars als On Kawara, Hanne Darboven, Stanley Brouwn als metgezellen.
Zijn werk is net zo zuiver als van bovengenoemden.
Het credo 'meten is weten' past zowel op het oeuvre van deze grootheden als op
het werk van Lourens. Hij beantwoordt de vraag 'waar zijn we?' op een
eigenzinnige manier met werken die zeer precies zijn uitgevoerd. Niets wordt aan
het toeval overgelaten. Alles is minutieus overwogen in constellaties die niet
alleen oogstrelend zijn, maar ook de mogelijkheid bieden in een wereld terecht te
komen die de indruk zou kunnen wekken van beheersbaarheid.

Astrid Nobel In haar eigen woorden; waar het verzamelen van materiaal een
zoektocht is, is het verwerken ervan dat ook. Het is voortdurend opnieuw afstand
nemen, herzien en optimaliseren van de situatie om tot een zo effectief mogelijke
weergave te komen. Elk werk is in den beginne een onbeschreven blad,
voorkennis en opgedane ervaring sluiten bepaalde manieren uit, maar alle
andere mogelijkheden worden in overweging genomen of er is maar één
mogelijkheid die veel overweging vereist. Soms moet ik mijn eigen grens
verleggen en iets gebruiken of doen dat nooit als werk bedoeld was of wat ik
zonder de drang tot een uitkomst niet zou durven.

Haar werk dient vrij van logica (geen eenheid in tijd/ruimte/situatie) te zijn, vrij van
een selectief geheugen, het beeld komt voort uit alle aanwezige kennis en
ervaring. Uren of zelfs dagen kunnen binnen enkele werkelijke minuten voorbij
gaan. Alsof alle informatie gecomprimeerd is, maar tegelijkertijd werkelijk en
chronologisch lijkt plaats te vinden.


Lourens en Nobel lijken de ideale formule te hebben gevonden omtrent de
vraagstelling 'Waar zijn we'?


Een ieder geeft op geheel eigenwijze hieraan vorm.
Hun werk is in combinatie meer dan de som der delen.
Het is een symbiose die Locuslux graag aan u wil voorstellen.
Hopelijk staat u wederom versteld.


Tekst kwam mede van de hand van Loek Grootjans.

ArtSlant has shutdown. The website is currently running in a view-only mode to allow archiving of the content.

The website will be permanently closed shortly, so please retrieve any content you wish to save.