Bigindicator

Paper-Scissors-Stone

Event  |  Reviews  |  Comments
20140426092129-unnamed__1_
© Leon Vranken
Paper-Scissors-Stone

Z33
Zuivelmarkt 33
B-3500 Hasselt
Belgium
May 11th, 2014 - August 31st, 2014
Opening: May 10th, 2014 7:30 PM - 9:30 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.z33.be/en
NEIGHBORHOOD:  
Other
EMAIL:  
info@z33.be
PHONE:  
+32 (0)11 29 59 60
OPEN HOURS:  
Tue-Sat 11-6; Sun, Public Holidays 2-5
TAGS:  
sculpture

DESCRIPTION

Paper-Scissors-Stone is artist Leon Vranken's first solo exhibition. The title of his exhibition at Z33 refers to the game which is an example of what is called in mathematics a cyclic order: stone beats scissors, scissors beats paper, which in its turn beats stone. But, other than what the name seems to suspect, paper, scissors and stone aren't needed to play the game.

We find this play with materials also in Leon Vranken's work. He cuts through buildings, objects and two-dimensional works; he unbalances sculptures. Which is most important: the stone or the image of the stone on paper? Ultimately there is only the essence, the line, and everything is unpredictable, just like the outcome of the game.

Leon Vranken (°1975, Maaseik BE) studied In Situ at the Royal Academy in Antwerp BE and finished his education at the HISK in Ghent BE in 2007. His work balances between architecture, performance and visual arts. He has had exhibitions in New York, London, Toronto and elsewhere.


Paper-Scissors-Stone est la première grande exposition solo de l'artiste Leon Vranken présentée par Z33. Son titre fait référence au célèbre jeu de mains et de doigts : pierre, papier, ciseaux. La pierre écrase les ciseaux, qui découpent le papier, qui à son tour étouffe la pierre. Mais paradoxalement, ce jeu n'exige ni papier, ni pierre, ni ciseaux. Ce jeu de matériaux se retrouve aussi dans l'œuvre de Leon Vranken. Il découpe allègrement les objets, les bâtiments, les œuvres en deux dimensions. Les sculptures sont déséquilibrées. Que pèse le plus : la pierre ou la représentation d'une pierre sur du papier ? Il ne subsiste en fin de compte que l'essentiel, la ligne, et l’imprévisibilité, tel le résultat du jeu de mains.


Met Paper-Scissors-Stone toont Z33 de eerste grote solotentoonstelling van kunstenaar Leon Vranken. De titel van de tentoonstelling verwijst naar het gelijknamige spel dat een voorbeeld is van wat in de wiskunde een cyclische orde wordt genoemd: de steen verslaat de schaar, de schaar verslaat het papier, dat op zijn beurt weer de steen verslaat. In tegenstelling tot wat de naam laat vermoeden, zijn het papier, de schaar en de steen niet nodig om het spel te kunnen spelen.

Dit spel met materialen vinden we ook terug in het werk van Leon Vranken. Hij snijdt door gebouwen, objecten en tweedimensionale werken; sculpturen worden uit balans gehaald. Wat weegt het meest: de steen of de voorstelling van de steen op papier? Uiteindelijk is er alleen nog de essentie, de lijn, en is alles, net zoals de uitkomst van het spel, onvoorspelbaar.

Leon Vranken (°1975, Maaseik) studeerde In Situ aan de Koninklijke Academie in Antwerpen en voltooide zijn opleiding aan het HISK in Gent in 2007. Zijn werk balanceert tussen architectuur, performance en beeldende kunst en werd o.a. getoond in New York, Londen en Toronto.