Bigindicator

Lecture: On the Institute for Human Activities

Event  |  Reviews  |  Comments
20130510161150-lecture-on-the-institute-for-human-activities
© Institute for Human Activities
Lecture: On the Institute for Human Activities

Av. Van Volxemlaan 354
1190 Bruxelles
Belgium
May 11th, 2013 6:00 PM - 8:00 PM

QUICK FACTS
EVENT TYPE:  
Lecture
WEBSITE:  
http://www.wiels.org/
NEIGHBORHOOD:  
Center - Downtown
EMAIL:  
micha.pycke@wiels.org
PHONE:  
+32 (0)2 340 00 50
OPEN HOURS:  
Wednesday through Sunday: 11:00 – 18:00
TAGS:  
Lecture
COST:  
€ 12 / € 10


DESCRIPTION

The Institute for Human Activities was founded in 2012. With legal structures in Amsterdam, Brussels and Kinshasa, a number of renowned institutional partners and advisors, and a dedicated team of artists and scholars, the Institute's raison d'être is to recalibrate art's critical mandate.

In the transfer of critical, interventionist art from the areas of intervention to the areas where the art is presented to audiences, a gap seems to arise; a gap very similar to the division between labor and profit in other globalized industries. Art may expose the need for a political change in Nigeria or Peru, but in the end brings beauty, opportunity and capital to Berlin-Mitte, or Chelsea and the Lower East Side in New York.

We may lament this and feel that the alliance between art, money and power undermines art’s integrity and critical mandate. However, we believe that the radical acceptance of the terms and conditions of the production of art will offer the potential to forge a new mandate for critical art.

The Institute for Human Activities operates on a settlement in the Democratic Republic of the Congo, eight hundred kilometers upstream from Kinshasa on the river Congo. Here, in one of the most burdened yet promising regions in the world, the Institute launched its five-year Gentrification Program. In an in-vitro testing ground, it mobilizes the modalities of art production. In the course of its implementation, the Institute will establish a site for love, art and profit.

From May 8 until May 11, artistic director of the Institute for Human Activities, Renzo Martens, will give a lecture, in the context of the Kunstenfestivaldesarts, explaining the aims and the workings of the Gentrification Program. He will offer a first insight into the Institute’s activities. 

On the Institute for Human Activities

08 & 10.05.2013: 20:30

09 & 11.05.2013: 18:00


EN


±1h
€ 12 / € 10


Q & A with the artist after each lecture

Tickets: http://www.kfda.be/en/tickets 

 

CREDITS

Lecture by
 Renzo Martens
Developed in collaboration with 
Delphine Hesters, Els Roelandt, Jaap Koster
Thanks to 
Barbara Van Lindt, Rudi Maerten
Presentation
 Kunstenfestivaldesarts, WIELS

Production 
Institute for Human Activities (IHA)
Co-production
 Kunstenfestivaldesarts
Supported by 
Mondriaan Fund, AFK, Prince Claus Fund, Van Abbemuseum (Eindhoven),
KASK School of Arts (Ghent), KVS (Brussels)


Het Institute for Human Activities werd opgericht in 2012. Met juridische structuren in Amsterdam, Brussel en Kinshasa, een aantal gerenommeerde institutionele partners en adviseurs, en een toegewijd team van kunstenaars en geleerden, is de bestaansreden van het Instituut het herkalibreren van het kritische mandaat van kunst.

Er lijkt een kloof te ontstaan bij de overdracht van kritische, interventionistische kunst vanuit de gebieden van interventie naar de gebieden waar de kunst wordt gepresenteerd aan het publiek. Een kloof die heel erg vergelijkbaar is met die van de verdeling tussen arbeid en winst in andere geglobaliseerde sectoren. Kunst kan de noodzaak van een politieke verandering in Nigeria of Peru blootleggen, maar brengt uiteindelijk schoonheid, kansen en kapitaal naar Berlijn-Mitte, of Chelsea en de Lower East Side in New York.

Men kan dit beklagen en vinden dat de link tussen kunst, geld en macht de integriteit en kritische eigenschap van kunst ondermijnt, maar wij denken echter dat de radicale aanvaarding van de bepalingen en voorwaarden van de productie van kunst het potentieel zal bieden om een nieuw mandaat voor kritische kunst te smeden.

Het Institute for Human Activities werkt op een nederzetting in de Democratische Republiek Congo, achthonderd kilometer stroomopwaarts van Kinshasa op de Congo rivier. Hier, in een van de meest belaste maar toch veelbelovende regio's in de wereld, lanceerde het Instituut haar vijfjarig Gentrification Program. In een in-vitro proeftuin, mobiliseert het de modaliteiten van de kunstproductie. In de loop van de uitvoering ervan, zal het Instituut een site voor liefde, kunst en winst opzetten.

In het kader van het Kunstenfestivaldesarts geeft Renzo Martens, artistiek directeur van het Institute for Human Activities, van 8 tot 11 mei een lezing waarin de doelstellingen en de werking van de Gentrification Program uit de doeken wordt gedaan. Dit wordt dhet eerste inzicht in de activiteiten van het Instituut.

On the Institute for Human Activities

08 & 10.05.2013: 20:30

09 & 11.05.2013: 18:00


EN


±1u
€ 12 / € 10


Vraag en Antwoord met de kunstenaar na elke lezing 

Tickets: http://www.kfda.be/nl/tickets 

 

CREDITS

Lezing door Renzo Martens

Ontwikkeld in samenwerking met Delphine Hesters, Jaap Koster, Els Roelandt

Dank aan Barbara Van Lindt, Rudi Maerten

Presentatie Kunstenfestivaldesarts, WIELS

Productie Institute for Human Activities (IHA)

Coproductie Kunstenfestivaldesarts

Met de steun van
Mondriaan Fonds, AFK, Prins Claus Fonds, Van Abbemuseum (Eindhoven), KASK School of Arts (Gent), KVS (Brussel)