Bigindicator

Collectie XXXIII: The Collection as a Character

Event  |  Reviews  |  Comments
20130501094358-image_4815
Polaroids, 1977-2006 © Courtesy of the Artist and MuHKA Museum of Contemporary Art Antwerp
Collectie XXXIII: The Collection as a Character

Leuvenstraat 32
2000 Antwerp
Belgium
June 7th, 2013 - October 6th, 2013
Opening: June 7th, 2013 10:00 AM - 5:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.muhka.be
NEIGHBORHOOD:  
Antwerp
EMAIL:  
info@muhka.be
PHONE:  
+32 (0)3 260 99 99
OPEN HOURS:  
Van dinsdag tot en met zondag 10.00-17.00

DESCRIPTION

The Collection as a Character is an attempt to review our collection after 25 years of creative contingency: visions articulated by forceful personalities, opportunities presenting themselves, limitations inspiring novel solutions. In other words, it tries to portray the character of the M HKA collection as it has been shaped by the reality of institutional art collecting in our times. The ensemble is key to characterising our collection. It is a coherent group of works that is significant enough, in either qualitative or quantitative terms, to be regarded as more than a presence of works or series of works by this or that artist. M HKA Ensembles is also the name of our online digital database (ensembles.org).

This exhibition and the accompanying book will present some 20 ensembles that help us to understand the M HKA collection. Among these are ensembles of works by prominent Flemish artists such as Vaast Colson, Luc Deleu, Jan Fabre, Toon Tersas, Luc Tuymans and Panamarenko (who is a special case because of his donation to M HKA of his former house and studio at Biekorfstraat in Antwerp). M HKA has important ensembles by artists from other parts of the world, for instance James Lee Byars, Jimmie Durham, C.K. Rajan and a number of artists from the former Soviet Union, India, China and North Africa. There are also ensembles of a different kind, such as the Vrielynck Collection of objects from the prehistory of cinema or the 1970s archive of the International Culture Centre in Antwerp.

The Collection as a Character will reflect the current priorities of the M HKA collection: to evaluate the avant-garde tradition of Antwerp, to explore the new multi-polar world order, to discuss the nature of images today, to articulate the importance of the performative and the socialy-engaged in contemporary art.


Het karakter van een collectie is een poging om onze verzameling te herbekijken na 25 jaar van spontane creativiteit: visies verwoord door krachtige persoonlijkheden, kansen die zich aandienen, beperkingen die inspireren tot innovatieve oplossingen. De tentoonstelling wil dus, met andere woorden, het karakter van de M HKA-collectie schetsen zoals dat is gevormd door de manier waarop een instelling heden ten dage kunst verzamelt. De sleutel tot die karakterschets van onze collectie is het ensemble: een coherente groep van werken die, zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht, belangwekkend genoeg is om te worden gezien als meer dan een aantal werken of series van werken door deze of gene kunstenaar. M HKA Ensembles is ook de naam van onze online digitale databank (ensembles.org).

Deze tentoonstelling en het begeleidende boek presenteren een twintigtal ensembles die ons helpen om de collectie van het M HKA te begrijpen. Er horen ensembles bij met werk van prominente Vlaamse kunstenaars zoals Vaast Colson, Luc Deleu, Jan Fabre, Toon Tersas, Luc Tuymans en Panamarenko – een bijzonder geval omwille van de schenking aan het M HKA van zijn vroegere huis en studio in de Antwerpse Biekorfstraat. M HKA heeft ook belangrijke ensembles van kunstenaars uit andere delen van de wereld, onder wie James Lee Byars, Jimmie Durham, C.K. Rajan en een aantal kunstenaars uit de vroegere Sovjet-Unie, India, China en Noord-Afrika. En er zijn andersoortige ensembles, zoals de Vrielynck Collectie, met voorwerpen uit de voorgeschiedenis van de cinema, of het archief uit de jaren 1970 van het Internationaal Cultureel Centrum (ICC) in Antwerpen.

Het karakter van een collectie zal de huidige prioriteiten van de M HKA-collectie weergeven: de evaluatie van de avant-gardetraditie van Antwerpen; de verkenning van de nieuwe wereldorde met meerdere kernen; de discussie over de huidige aard van beelden; de articulatie van het belang van het performatieve karakter en het sociaal-geëngageerde in hedendaagse kunst.