Bigindicator

My Little Paradise

Event  |  Reviews  |  Comments
20130320175002-hortiflora
Hortiflora © Middelheimmuseum – Photo: Joris Casaer
20130829163039-hortiflora
© Middelheimmuseum – Foto: Studio Edelweiss
My Little Paradise

Middelheimlaan 61
2020 Antwerpen
Belgium
May 26th, 2013 - September 15th, 2013
Opening: May 26th, 2013 10:00 AM - 8:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.middelheimmuseum.be
NEIGHBORHOOD:  
Antwerp
EMAIL:  
middelheimmuseum@stad.antwerpen.be
PHONE:  
+32 3 288 33 60
OPEN HOURS:  
October to March: from 10 a.m. to 5 p.m.; April: from 10 a.m. to 7 p.m.; May: from 10 a.m. to 8 p.m.

DESCRIPTION

Seven national and international artists reflect about the art historical significance of the garden of Eden and about the contemporary, social significance of a paradise.

In 2012 the Middelheim Museum added a new exhibition area to its grounds — the Hortiflora flower garden (previously part of the Nachtegalen Park), a formal garden concealed behind a screen of dense foliage. This year the museum’s summer exhibition, My Little Paradise, puts the Hortiflora firmly in the spotlight, for the garden’s design corresponds to the idea of the hortus conclusus, the enclosed garden which in art and literature has been laden with meanings since the Middle Ages. To Erasmus it was a place for introspection and contemplation. To the (once so powerful) Catholic patrons of the arts it was a metaphor for the Annunciation and a representation of the Garden of Eden. While to artists from the Flemish Primitives onwards it offered a terrific opportunity toexperiment with perspective and space.

Today the enclosed garden is associated with quite different things. It has become an ordinary part of our everyday environment, the perfect place to create a little paradise of our own. We do this literally: Flemish gardens, front and back, are famous, notorious even, for their extreme creativity expressed in just a few square meters. But regardless of our geographic possibilities we also cherish the dream (secretly or otherwise) of a place that is determined purely and entirely by our own preferences. A stilt house beneath palm trees, incessant sun, endless leisure, unlimited freedom… Each one more tangible than the next. Our Western fantasies often have an exotic flavour. But one man’s paradise is another man’s purgatory. What’s attractive to one is banal, even disturbing, to another. And what price are we willing to pay for complete freedom from care?

The hortus conclusus is such a seminal motif in art history that the Middelheim Museum could hardly leave the implicit meanings of the new museum grounds unexplored. So together with a group of invited artists we will be examining these to see whether we can chart the consequences for contemporary sculpture (or, more accurately, spatial art).

My Little Paradise gives seven national and international artists the opportunity to reflect about the tension between private and public, the boundaries of personal and psychological space, voluntary isolation and involuntary exclusion. More than sufficient subject matter for an exciting group exhibition designed by Hans Op de Beeck, who is also the first selected artist, and Sara Weyns, curator of the Middelheim Museum.


Zeven nationale en internationale kunstenaars bezinnen zich over de kunsthistorische betekenis van een tuin van Eden en over de hedendaagse, maatschappelijke betekenis van een paradijs.

Met de toevoeging van de bloementuin ‘Hortiflora’ van het Nachtegalenpark kreeg het Middelheimmuseum er in 2012 een nieuw museumterrein bij: een formele tuin verborgen achter een dikke laag groen. De zomerexpo Mijn kleine  paradijs zet de ‘Hortiflora’ uitdrukkelijk in de kijker. Het tuinontwerp beantwoordt immers aan het motief van de Hortus Conclusus, de afgesloten tuin die in de kunstgeschiedenis en de literatuur al sinds de Middeleeuwen beladen wordt met betekenissen. Volgens Erasmus was het een plek voor contemplatie en introspectie. Voor de (eens erg machtige) katholieke opdrachtgevers in de kunsten was het een metafoor voor de Mariaboodschap en een verbeelding van de Tuin van Eden. Voor kunstenaars sinds de Vlaamse Primitieven bood het een dankbare aanleiding  voor experimenten met perspectief en ruimtelijkheid.

Vandaag wordt een gesloten tuin met heel andere dingen geassocieerd. Het is doodgewoon deel geworden van onze dagelijkse leefomgeving en de plaats bij uitstek om een klein persoonlijk paradijs te creëren. Dat doen we letterlijk: de Vlaamse voor- en achtertuinen zijn beroemd en berucht voor de piekende creativiteit op slechts enkele vierkante meters. Maar ook los van onze geografische mogelijkheden koesteren we (al dan niet stiekem) allemaal een droomsituatie waarin alleen onze eigen voorkeuren een plaats hebben. Een paalwoning onder de palmbomen, altijd mooi weer, oneindige vrije tijd, ongelimiteerde vrijheid… het ene al wat tastbaarder dan het andere. Onze westerse fantasieën hebben bovendien vaak een exotisch tintje. Maar wat voor de een het paradijs is, is voor de ander de hel. Wat voor de een aantrekkelijk is, is voor de ander banaal, storend zelfs. En welke prijs zijn we bereid te betalen voor de totale onbezorgdheid?

De Hortus Conclusus is in de kunstgeschiedenis een motief met zo veel gewicht, dat het Middelheimmuseum de impliciete betekenissen van het nieuwe museumterrein niet onaangesproken wil laten, maar adresseren en samen met verschillende kunstenaars wil bekijken of het deconsequenties voor de hedendaagse beeldhouwkunst (of nauwkeuriger, de ruimtelijk georiënteerde kunst) in kaart kan brengen.

Mijn kleine paradijs bezint zich met zeven nationale en internationale kunstenaars over de spanning tussen privé en publiek, de begrenzing van de persoonlijke en psychologische ruimte, de vrijwillige isolatie en de onvrijwillige uitsluiting. Stof genoeg voor een boeiende groepstentoonstelling samengesteld door Hans Op de Beeck, meteen ook de eerste geselecteerde kunstenaar, en Sara Weyns, curator van het Middelheimmuseum.