Bigindicator

New Art in Antwerp 1958-1962: # 5 but Vision Itself

Event  |  Reviews  |  Comments
20121024153843-image_4377
Eyeworks Belgium for still from Meeuwen sterven in de haven (1955) © 2012
New Art in Antwerp 1958-1962: # 5 but Vision Itself
Curated by: Jan Ceuleers

Leuvenstraat 32
2000 Antwerp
Belgium
December 7th, 2012 - February 10th, 2013
Opening: December 7th, 2012 10:00 AM - 5:00 PM

QUICK FACTS
WEBSITE:  
http://www.muhka.be
NEIGHBORHOOD:  
Antwerp
EMAIL:  
info@muhka.be
PHONE:  
+32 (0)3 260 99 99
OPEN HOURS:  
Van dinsdag tot en met zondag 10.00-17.00
COST:  
Free entrance.

DESCRIPTION

Around anti-peinture, final exhibition of G58 and large survey of the ‘new tendencies’. With works by: Armando, Stanley Brouwn, Enrico Castellani, Maurice De Clercq, Carlos Cruz-Diez, Herman de Vries, Wybrand Ganzevoort, Vic Gentils, Hermann Goepfert, Gerhard von Graevenitz, Jan Henderikse, Jochen Hiltmann, Walter Leblanc, Julio Le Parc, Piero Manzoni, Morellet, Henk Peeters, Martial Raysse, Jan Schoonhoven, Paul Van Hoeydonck,... With an insert by Boy & Erik Stappaerts.

Antwerp 1958. In the shadow of an ever growing and increasingly profitable world-class port, there lies a city that is both sleepy and threadbare, where art and culture are way down the municipal agenda. The meeting between Lode Craeybeckx, a mayor with a broader vision, and a group of young artists urgently determined to have their work seen, leads to the founding of G58 Hessenhuis. Paradox : the attic of the city’s oldest port building, with 1000 m² of surface area, becomes Europe’s largest exhibition space devoted to contemporary art. Until the curtain falls in 1962, this ‘forest of beams’ is active as a bustling point of intersection for a new network.

This series of exhibitions is sponsored by Delen Private Bank and is realized in collaboration with FoMu and Letterenhuis.

The five instalments of new art in antwerp 1958-1962 do not mean to offer a comprehensive survey of the subject. Rather, they evoke characteristic moments and fi gures from that brief but fulsome era. They constitute a serial of coloured tales with debatable accents. And, what is more: following the archeologists’ customary practice, parts of the ‘excavation site’ have been left untouched for the benefi t of those who eventually follow in their footsteps.

A young Belgian artist whose work, in terms of content and form, refers to what was then new art, will take integral part in each of the exhibition’s five instalments.Curator: Jan Ceuleers, together with Ronny Van De Velde and M HKA.


Het vijfde hoofdstuk zoomt in op anti-peinture, de laatste tentoonstelling van G58 en groot overzicht van de 'nieuwe tendensen'. Met werk van: Armando, Stanley Brouwn, Enrico Castellani, Maurice De Clercq, Carlos Cruz-Diez, Herman de Vries, Wybrand Ganzevoort, Vic Gentils, Hermann Goepfert, Gerhard von Graevenitz, Jan Henderikse, Jochen Hiltmann, Walter Leblanc, Julio Le Parc, Piero Manzoni, Morellet, Henk Peeters, Martial Raysse, Jan Schoonhoven, Paul Van Hoeydonck, ...Met een insert door Boy & Erik Stappaerts.


Antwerpen 1958. Naast een wereldhaven die elke dag meer groeit en rendeert, ligt een ingeslapen, versleten stad waar kunst en cultuur niet hoog op de agenda staan. De ontmoeting tussen Lode Craeybeckx, burgemeester met een ruimere blik, en een groep jonge kunstenaars die dringend hun werk willen tonen, leidt tot de oprichting van G58 Hessenhuis. Paradox van formaat: de zolder van het oudste havengebouw van de stad wordt met meer dan 1000m² de grootste ruimte voor hedendaagse kunst in Europa. Tot het doek valt in 1962 is het ‘woud van balken’ een druk knooppunt van een nieuw netwerk.

Deze reeks tentoonstellingen wordt gesteund door Delen Private Bank en komt tot stand in samenwerking met FoMu en Letterenhuis.

De vijf afleveringen van nieuwe kunst in antwerpen 1958-1962 bieden geen compleet overzicht van de feiten. Ze evoceren kenmerkende momenten en personages. Ze vormen een feuilleton van gekleurde verhalen met betwistbare accenten. En ook: volgens goed gebruik laten archeologen een deel van het opgravingsterrein onaangeroerd voor zij die na hen komen. Aan elke aflevering wordt een jonge Belgische kunstenaar gekoppeld waarvan het werk qua inhoud en vorm verwijst naar wat toen nieuwe kunst was.Curator: Jan Ceuleers, in samenwerking met Ronny Van De Velde en M HKA.


Autour d' anti-peinture, dernière exposition de G58 et tour de l’horizon des ‘nouvelles tendances’. Oeuvres de: Armando, Stanley Brouwn, Enrico Castellani, Maurice De Clercq, Carlos Cruz-Diez, Herman de Vries, Wybrand Ganzevoort, Vic Gentils, Hermann Goepfert, Gerhard von Graevenitz, Jan Henderikse, Jochen Hiltmann, Walter Leblanc, Julio Le Parc, Piero Manzoni, Morellet, Henk Peeters, Martial Raysse, Jan Schoonhoven, Paul Van Hoeydonck,... Avec un insert de Boy & Erik Stappaerts.

Anvers 1958. À côté du port international qui connaît une croissance et un rendement plus importants chaque jour s’étend une ville endormie, dégradée, où l’art et la culture ne sont pas l’ordre du jour. La rencontre entre Lode Craeybeckx, bourgmestre à la vision plus large, et un groupe de jeunes artistes qui désirent instamment exposer leurs oeuvres donne lieu à la création du G58 Hessenhuis. Paradoxe de taille : les combles du plus ancien bâtiment portuaire de la ville, qui font plus de 1000 m², deviennent le plus grand espace d’exposition d’art contemporain en Europe. Jusqu’à ce que le rideau tombe en 1962, cette « forêt de poutres » est le carrefour très animé d’un nouveau réseau.

Cette série d'expositions est sponsorisée par Delen Private Bank et est réalisée en collaboration avec FoMu et Letterenhuis.

Les cinq épisodes de nouvel art à anvers 1958-1962 n’offrent pas un tour d’horizon complet des faits, mais évoquent juste des moments et des personnages marquants et constituent ainsi un feuilleton d’histoires hautes en couleur et parfois teintées de controverse. En outre, la bonne pratique veut que les archéologues laissent une partie de leur terrain de fouilles intact pour ceux qui leur succéderont.

À chaque épisode est associé un jeune artiste belge dont l’oeuvre fait référence, à la fois sur le plan du contenu et de la forme, à ce qui fut à l’époque un nouvel art.Commissaire d'exposition: Jan Ceuleers, en collaboration avec Ronny Van De Velde et le M HKA.

ArtSlant has shutdown. The website is currently running in a view-only mode to allow archiving of the content.

The website will be permanently closed shortly, so please retrieve any content you wish to save.